Nový vzhľad môže dostať až 27-tisíc bytov

Štát plánuje pokračovať v obnove bytoviek aj v budúcom roku. Prostredníctvom zvýhodnených úverov sa má zmodernizovať až 27-tisíc bytov. O podporu sa budú môcť uchádzať žiadatelia už od 15. januára 2016.

13.11.2015 12:00
10-byty-4x Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (11)
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v novom programe JESSICA III vyčlenil na obnovu panelákov oproti tomuto roku viac prostriedkov, spolu až 130 miliónov eur. Financie pochádzajú z troch operačných programov v rámci programového obdobia 2007–2013. Takmer 71 miliónov eur sa presunulo z Regionálneho operačného programu a operačného programu Bratislavský kraj, ktoré spadajú pod ministerstvo pôdohospodárstva. Z operačného programu ministerstva hospodárstva Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast sa presunulo 59 miliónov eur.

Aby sa peniaze efektívne použili, generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová vyzýva všetkých záujemcov, aby so žiadosťou o úver dlho neotáľali a podali ju najneskôr do konca mája 2016. V prípade, že sa prostriedky nepodarí vyčerpať do konca augusta 2016, prepadnú. S takýmto scenárom však Pištová nepočíta.

„Vzhľadom na vysoký počet žiadateľov sme naďalej ponechali možnosť nulovej úrokovej sadzby, čo je oproti bankám výhodou,“ pokračuje Pištová. Bezúročné financovanie poskytuje ŠFRB na viaceré účely obnovy, ktoré zahŕňajú napríklad zatepľovanie, výstavbu výťahov, výmenu rozvodov tepla, montáže okien či vybudovanie bezbariérového prístupu. Novinkou má byť tiež možnosť zníženia časti úveru maximálne do výšky 10 percent.

„V prípade, že bytový dom spraví obnovu kvalitne, má možnosť po troch rokoch požiadať o odpustenie časti úveru. Obnovou sa však musí dosiahnuť úspora energií,“ vysvetľuje Pištová. Rekonštrukciu môžu vykonávať len certifikované firmy, čím sa má zabrániť nekvalitným prácam. Podmienkou je tiež stavebný dozor na stavenisku.

ŠFRB poskytuje úvery do výšky maximálne 75 percent celkových oprávnených nákladov, do ktorých si môžu bytovky v budúcom roku započítať aj obnoviteľné zdroje energií vrátane tepelného čerpadla, slnečných kolektorov či rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu. Zvyšnú štvrtinu je možné pokryť stavebným úverom.

Pomer obnovených bytov v bytovom fonde dnes dosahuje niečo nad 50 percent. Podľa Stratégie obnovy bytových a nebytových budov, ktorú schválila vláda v júli 2014, sa má tento podiel do konca roka 2020 zvýšiť na 70 percent. „Som presvedčený, že tieto zdroje, ktoré budeme chcieť mať nakontrahované už do konca mája budúceho roka, budú veľmi dobrým príspevkom pre naplnenie tohto zámeru, ktorý sme definovali v spomínanej stratégii,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Program JESSICA III je pokračovaním predchádzajúcej dvojky, v ktorej ŠFRB pridelil bytovkám v tomto roku 118 miliónov eur. Úplne prvý projekt JESSICA spustil ŠFRB ešte v roku 2013, vtedy však išlo len o program zatepľovania s rozpočtom 11,5 milióna eur. V rámci týchto dvoch programov sa doteraz na Slovensku komplexne obnovilo 23-tisíc bytov.

Otázky a odpovede

Pre koho je určený program JESSICA III?

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých zastupuje správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníci bytov môžu požiadať o úver na komplexnú obnovu bytovky, ktorá zahŕňa zatepľovanie, výstavbu výťahov, výmenu rozvodov tepla, montáže okien či vybudovanie bezbariérového prístupu.

Prečo nemôžu o úver požiadať aj rodinné domy?

Program JESSICA III sa týka len bytových vlastníkov. Domácnosti v rodinných domoch však môžu v budúcom roku získať príspevok na zatepľovanie maximálne do výšky 6¤500 eur. Táto dotácia však nie je financovaná zo zdrojov ŠFRB, ale ministerstva dopravy.

Aký je postup pri žiadosti o úver?

Vlastníci bytov musia k žiadosti o úver predložiť všetky potrebné prílohy na mestskom úrade. Pracovníci úradu materiály skontrolujú a odošlú na posúdenie ŠFRB. ŠFRB bude žiadosti prijímať od 15. januára 2016 do konca mája 2016.

Aká je maximálna výška úveru?

Pre výšku úveru nie je stanovený žiaden finančný limit. ŠFRB poskytuje úvery najviac do výšky 75 percent celkových nákladov. Oprávnené výdavky zahŕňajú napr. aj tepelné čerpadlo, slnečné kolektory či rekuperačné jednotky na výmenu vzduchu.

Ako možno získať nulový úrok?

Bezúročné financovanie možno dosiahnuť kumuláciou viacerých účelov obnovy. Bytovky môžu po troch rokoch požiadať tiež o odpustenie časti úveru až do výšky 10 percent v prípade, že obnovou preukázali úsporu energií.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #byty #Štátny fond rozvoja bývania #zatepľovanie