Po voľbách musí nový minister financií šetriť

Po budúcoročných parlamentných voľbách bude musieť minister financií nájsť dodatočné zdroje. Podľa nezávislej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bude štátny rozpočet čeliť viacerým rizikám.

12.11.2015 14:30
debata (6)

Deficit verejných financií by pri ich naplnení mohol dosiahnuť 2,7 percenta hrubého domáceho produktu. Niektoré výdavky nie sú pokryté. V prípade vyšších príjmov napríklad pokračovaním odhaľovania daňových únikov či úspor to však nemusí viesť k radikálnym škrtom či rastu daní.

Všetko bude závisieť od prístupu novej vlády. Rezort financií očakáva, že schodok sa zníži k naplánovanej úrovni 1,93 percenta, čím medziročne klesne o takmer 400 miliónov eur.

Najvýznamnejšie hrozby predstavujú nové dlhy zdravotníctva podľa odhadov rady na úrovni 150 miliónov eur, keďže návrh rozpočtu uvažuje s nízkym rastom výdavkov v porovnaní s minulosťou, pričom zatiaľ neboli vládou predstavené žiadne nové opatrenia.

Rizikom v sume 100 miliónov eur sú aj možné vyššie výdavky samospráv. Rizikové sú príjmy z dividend energetických podnikov SPP a VSE, ktoré vláda očakáva nad úrovňou riadneho zisku z činnosti za predchádzajúci rok.

Návrh rozpočtu tiež podľa RRZ nezapracoval metodickú zmenu zaznamenávania výnosov z predaja emisných kvót, čím nadhodnotil príjmy o 52 miliónov eur. Približne o 26 miliónov eur by bolo potrebné navýšiť výdavky návrhu rozpočtu, aby boli dostatočne kryté výdavky na výstavbu národného futbalového štadióna.

Rizikom sú aj nejasné rozpočtované výdavky na nákup vojenskej techniky a nižšie výdavky na likvidáciu jadrových zariadení v porovnaní so schválenou stratégiou.

V rokoch 2017 a 2018 je rizikom nedoriešená dostavba 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce. Návrh rozpočtu tiež uvádza hospodárenie štátnych podnikov, pričom viaceré z nich sú dlhodobo v strate. Slovenskej ekonomike však hrozia aj viaceré externé riziká, na ktoré upozorňuje aj Medzinárodný menový fond. Tie pramenia najmä z možného oslabenia ekonomiky v eurozóne, spomalenia rastu Číny, ale aj z dôvodu dosahu konfliktu na Ukrajine.

Mnohí analytici tvrdia, že v súčasnosti by mohla napríklad podpora investícií ísť aj na úkor dočasne vyššieho deficitu. „S deficitom je ten problém, že len čo prestanete byť ambiciózny, tak vám môže ľahko uletieť. Slovensko, samozrejme, potrebuje investície do infraštruktúry, ale určite aj za primeranú cenu. Infraštruktúra je nevyhnutným, nemusí však byť dostatočným predpokladom pre výrazne rýchlejší rozvoj zaostalejších regiónov v dohľadnom čase. Momentálne sa dá schodok relatívne ľahko a lacnejšie prefinancovať vzhľadom na veľmi uvoľnenú politiku Európskej centrálnej banky,“ hovorí analytik ČSOB banky Marek Gábriš.

Zatiaľ jediným identifikovaným zdrojom krytia rizík v roku 2016 je podľa RRZ potenciálna úspora na spolufinancovaní, keďže štát bude v budúcom roku v dôsledku nového programovacieho obdobia menej čerpať európske fondy. Pozitívnym rizikom je očakávaný príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover, ktorá plánuje postaviť svoj závod pri Nitre.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Rada pre rozpočtovú zodpovednosť #šetrenie rozpočtu