Korekcie pri čerpaní peňazí EÚ dosiahli vyše 451 miliónov eur

Výška korekcií uplatnených pri čerpaní eurofondov v programovom období 2007 - 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahla koncom septembra spolu 451,38 mil. eur.

20.10.2015 14:03
debata (5)

Oproti pôvodne schváleným výdavkom to predstavuje mieru 4,74 %. Ako vyplýva z údajov ministerstva financií, v prípade spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavovali korekcie k uvedenému termínu 82,09 mil. eur a ich podiel na schválených výdavkoch 5,16 %.

V rámci Národného strategického referenčného rámca, ktorý zahŕňa jedenásť väčších operačných programov, bol objem korekcií ku koncu septembra pri peniazoch EÚ 450,61 mil. eur (4,79 %) a pri zdrojoch štátu 82,03 mil. eur (5,19 %). Korekcie znižujú celkový objem a podiel čerpania európskych peňazí a domáceho spolufinancovania. Európska komisia nepreplatí tieto finančné prostriedky na príslušné projekty so zistenými nedostatkami a štát ich musí zaplatiť z vlastného rozpočtu.

Najvyšší objem korekcií v prípade peňazí EÚ bol v Operačnom programe Doprava, a to 225,6 mil. eur (7,75 %). Program Výskum a vývoj mal pri európskych zdrojoch korekcie vo výške 71,48 mil. eur (7,49 %), Životné prostredie takmer 46 mil. eur (3,77 %), Zdravotníctvo 27,88 mil. eur (11,64 %), Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast 25,88 mil. eur (4,40 %), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 21,02 mil. eur (2,50 %), Regionálny operačný program 13,1 mil. eur (0,97 %), Vzdelávanie 10,85 mil. eur (2,46 %), Bratislavský kraj 3,81 mil. eur (4,68 %), Technická pomoc 3,08 mil. eur (4,02 %), Informatizácia spoločnosti 1,9 mil. eur (0,27 %), Cezhraničná spolupráca SR – ČR 675,56 tis. eur (0,90 %), Interact II 66,16 tis. eur (0,27 %) a Rybné hospodárstvo 28,95 tis. eur (0,30 %).

5 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy