Nájomná zmluva pri vodnej elektrárni nie je vyriešená

Slovensko má za sebou niekoľko rozhodnutí, ktoré viedli k prehratým súdnym sporom. Dôsledkom toho štát prichádza o desiatky miliónov eur. Premiér Robert Fico sa napriek týmto neúspechom v prípade opätovného prevzatia Vodnej elektrárne Gabčíkovo škôd neobáva. Podľa neho štát nebude musieť zaplatiť ani jedno euro.

10.03.2015 10:00
Vodná elektráreň Gabčíkovo Foto:
Vodná elektráreň Gabčíkovo
debata (25)

Vyjadrenia vedúceho Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Michala Ďuriša však také jednoznačné nie sú. Otázka platnosti nájomnej zmluvy podľa neho nie je definitívne vyriešená napriek verdiktu krajského súdu, ktorý v pondelok rozhodol o neplatnosti zmluvy o prenájme gabčíkovskej elektrárne.

Zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo je podľa Krajského súdu v Bratislave neplatná pre rozpor pri uzatvorení zmluvy s vtedy platným zákonom o verejnom obstarávaní. Premiér Robert Fico zároveň v pondelok oznámil, že štát berie späť do plného vlastníctva Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Nie je takýto postup predčasný? Rozsudok Enelu napríklad ešte doručený nebol.
Pokiaľ ide o rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, to sa stane právoplatným a vykonateľným doručením účastníkom konania. Vzhľadom na to, že ešte nebol rozsudok doručený účastníkom, nie je právoplatný a vykonateľný, t. j. účastníkom konania z neho neplynú práva a povinnosti. Vzhľadom na možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku – dovolania zo strany Enelu, respektíve spoločnosti Slovenské elektrárne, môže v prípade úspechu v dovolacom konaní dôjsť ešte k zmene situácie v uvedenej veci, t. j. môže byť rozsudok Krajského súdu v Bratislave v dovolacom konaní zrušený. Vzhľadom na uvedenú možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok nie je podľa môjho názoru možné v súčasnosti konštatovať, že by bola otázka platnosti nájomnej zmluvy definitívne vyriešená.

Premiér Robert Fico tvrdí, že sa neobáva prípadných škôd. Štát vraj nebude musieť zaplatiť ani jedno euro. Existuje možnosť, že by Enel podnikol kroky, ktoré by mohli viesť k stratám pre Slovensko? Aké kroky by to museli byť? Zástupcovia Enelu sa už vyjadrili, že len čo dostanú ofi ciálne rozhodnutie súdu, využijú mimoriadne opravné prostriedky.
Pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak sa dá predpokladať, že bude podané dovolanie, ktoré je mimoriadnym opravným prostriedkom voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave, o ktorom bude rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky. Vyjadrovať sa preto k prípadným „stratám alebo ziskom“ vyplývajúcim z vyhlásenia zmluvy o prenájme za neplatnú, považujem za predčasné. Pokiaľ ide o prípadné hrozby škôd, tieto je možné analyzovať len podrobným preskúmaním predmetnej zmluvy a všetkej súvisiacej dokumentácie týkajúcej sa uvedenej zmluvy.

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave podľa Roberta Fica oprávňuje podať žalobu a žiadať peniaze od Enelu. Bol by takýto postup v súlade s legislatívou? Nemohli by, naopak, z toho vzniknúť opätovné žaloby?
K otázke prípadných nárokov voči spoločnosti Enel, respektíve spoločnosti Slovenské elektrárne, z dôvodu neplatnosti zmluvy, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s plnením tejto zmluvy by bolo možné zaujať stanovisko len po preštudovaní zmluvy o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ako aj súvisiacej dokumentácie vzťahujúcej sa k predmetnej zmluve.

Stal sa nejaký podobný prípad v zahraničí?
Momentálne neviem uviesť také prípady zo zahraničia, v ktorých by išlo o skutkovo a právne totožnú situáciu.

25 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské elektrárne #Enel #Vodná elektráreň Gabčíkovo