Protimonopolný úrad rieši firmy, ktoré poskytujú gastrolístky

26.02.2015 17:17

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, odbor kartelov, začal 16. februára tohto roka správne konanie pre možné dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi piatimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu stravovacích a iných benefitných poukážok.

Obsahom dohôd má byť limitácia počtu prijímania stravných lístkov v obchodných reťazcoch, určenie cien tovaru, služieb a iných obchodných podmienok, uplatňovanie odlišných cenových a iných obchodných podmienok vo vzťahu ku svojim klientom a ku klientom konkurencie.

Problémom má byť podľa zverejnených informácií aj plošné zjednotenie provízie, či koordinácia správania pri predkladaní súťažných ponúk vo verejných obstarávaniach, obchodných verejných súťažiach, prípadne v iných obdobných súťažiach.

Zároveň si podnikatelia mali podľa PMÚ vymieňať citlivé obchodné informácie týkajúce sa cien a iných obchodných podmienok tovarov, služieb a informácie o svojich zákazníkoch. „Okrem toho podnikatelia monitorovali dodržiavanie možnej dohody a v prípade jej nedodržiavania uplatňovali voči porušovateľom opatrenia,“ priblížil úrad.

Komunikácia medzi subjektmi sa uskutočňovala elektronicky a formou osobných stretnutí, a to predovšetkým na pôde záujmového združenia právnických osôb, ktorého boli členmi. „Koordinácia uvedených podnikateľov v tendroch sa týkala najmä určovania účasti, prípadne neúčasti v konkrétnej súťaži, určovania cien tovarov a služieb, ako aj výmeny citlivých obchodných informácií,“ vysvetlil PMÚ.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

„Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže protimonopolný úrad dospieť v rozhodnutí,“ uzavrel PMÚ.

0 debata debata
Viac na túto tému: #Protimonopolný úrad #gastrolístky