Rusi nám výpadky plynu môžu kompenzovať

Slovensko čelí už druhý mesiac polovičným dodávkam plynu z ruského Gazpromu. Na Ukrajinu ruský plyn od leta nejde vôbec. Prichádza zima a situácia sa nevyriešila ani po viacerých rokovaniach medzi ruskou a ukrajinskou stranou v Berlíne, Miláne či v Bruseli. Ako budú vyzerať nasledujúce mesiace a čo sa podarilo dohodnúť na ministerskom rokovaní v Moskve? Exkluzívny rozhovor priamo po návrate z ruskej metropoly Pravde poskytol predseda Predstavenstva SPP Štefan Šabík.

, 27.10.2014 12:00
Štefan Šabík Foto: ,
Dodávky z Ruska sú pre nás stále najvýhodnejšie, čo sa týka trasy aj ceny, hovorí predseda predstavenstva SPP Štefan Šabík.
debata (16)

Vrátili ste sa z rokovania v Moskve, na čom ste sa dohodli?
V Moskve sme sa zúčastnili na výročnej konferencii, na ktorej boli všetky spoločnosti obchodujúce s ropou a plynom v Ruskej federácii. Prvá časť sa uskutočnila za účasti ministra energetiky Alexandra Novaka a niektorých podpredsedov ruskej vlády. Potom nasledovali osobitné rokovania slovenského ministra hospodárstva s ruským ministrom energetiky. Naša delegácia rokovala o troch témach – plyn, ropa a tranzit a dodávky ropy a plynu pre Slovensko.

Čo ste chceli vyrokovať vy?
Bol som v delegácii ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, aby som mohol poskytnúť informácie, ktoré súvisia s krátením dodávok plynu. Minister Pavlis predniesol požiadavku na zabezpečenie dodávok plynu počas zimy na Slovensko. Ruský minister energetiky Alexander Novak sľúbil, že sa osobne zasadí o to, aby boli zmluvné podmienky počas zimy splnené. Ako dôvod pre súčasné krátenie dodávok z Ruska uviedol nadštandardné plnenie zásobníkov na ruskom území.

Dohodli ste aj nejaký dodatok ku kontraktu, prípadne zmenu ceny ako dôsledok krátených dodávok?
O týchto veciach sa na politickej úrovni nerokuje. Toto rokovanie sa priamo netýkalo kontraktu medzi SPP a Gazprom Exportom. Rokovania o zmluve sa uskutočňujú samostatne a priebežne. Máme v priemere asi dve stretnutia za mesiac, kde rokujeme o podmienkach zmluvy. Momentálne sú témou podmienky na rok 2015.

A tam to teda ako vyzerá?
Máme ambíciu dohodnúť sa do konca roka na podmienkach zmluvy. Ide o dlhodobý kontrakt, až do roku 2028, ale máme v ňom zakotvené zmluvné možnosti rokovať o množstvách plynu a o cene individuálne na každý rok. My tento mechanizmus využívame na to, aby sme dosiahli čo najlepšie podmienky pre našich zákazníkov.

Čiže nižšie dodávky plynu sa nejakým spôsobom odzrkadlia na cene. Dajú ho Rusi lacnejšie?
Ja by som tieto dve veci oddelil. Jedna vec je momentálna situácia krátenia dodávok. Ruská strana vysvetlila, pre nás dostačujúco, prečo dodávky kráti. Máme mechanizmy na to, aby sme sa s tým vysporiadali, a existujúca zmluva pozná aj isté kompenzačné mechanizmy. Aktuálna situácia však nemá priamy vplyv na rokovania o cene na budúci rok.

Spomínali ste nejakú kompenzáciu, akú?
Kompenzačný mechanizmus vyplýva z podmienok v zmluve, ale nerád by som ho teraz konkretizoval vzhľadom na to, že ide o súčasť obchodných podmienok, ktoré nezverejňujeme. V rámci slovenského trhu sme jedným z 23 dodávateľov a žiaden z nich nezverejňuje obsah svojich obchodných zmlúv. Znižovali by tým svoju konkurencieschop­nosť.

Čo sa týka zmluvy s Gazpromom, neporušuje ju, ak SPP dostáva dodávky nižšie o 50 percent?
Máme dohodnuté určité spôsoby, ako sa plnia dodávky a v akom časovom období. V zmluve sú aj mechanizmy, čo sa stane vtedy, ak niektoré limity nie sú dodržané. Zmluva pozná takýto stav a podľa zmluvy sa to dá a aj bude riešiť.

Z mimovládnej ruskej agentúry Interfax po rokovaní prenikla informácia, že ste, naopak, žiadali nižšie dodávky o 10 až 15 percent. Prečo?
Došlo k dezinterpretácii. A to nielen v tomto prípade, ale aj vo vyjadreniach pána ministra Pavlisa. Zmluvné podmienky, ktoré sú alebo budú, nezverejňujeme, a keď sa na ne pýtali ruskí novinári, rovnako sme ich neuviedli. Tu došlo k nesprávnemu spojeniu informácie o krátení dodávok o desať až pätnásť percent v septembri s tým, že chceme menej plynu.

Neodzrkadlilo sa na rokovaniach to, že Slovensko prepravuje plyn na Ukrajinu? Ruský minister energetiky Alexander Novak naznačoval, že ruská strana má vyvodiť pre reverzný tok dôsledky.
SPP na Ukrajinu plyn nedodáva. SPP plyn dodáva len pre svojich zákazníkov na slovenskom trhu. Tento fakt treba rozlišovať a bol na rokovaní jasne komunikovaný. Prepravné trasy u nás vlastní spoločnosť Eustream, nie SPP. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy však musí umožniť tretím stranám prístup do plynovodu, keď si dohodnú obchody v inej krajine, inak by tým porušili európske normy.

SPP nedávno podpísal kontrakt na dva milióny kubíkov plynu denne so spoločnosťou E.ON Global Commodities. Nie je to málo? Vzhľadom na spotrebu, ktorá sa počas najtuhších zimných dní na Slovensku pohybuje okolo 30 miliónov kubíkov denne?
Podpísali sme tento kontrakt ako jedno z opatrení, ktoré by malo zamedziť negatívnym dôsledkom v prípade zásadného krátenia alebo nebodaj zastavenia dodávok z Ukrajiny. Nová zmluva s E.ON-om nahrádza starú diverzifikačnú zmluvu podpísanú s E.ON Ruhrgas a jej podmienky sú pre SPP lepšie. Dva milióny denne pre zákazníkov SPP je primerané množstvo, lebo ide o prípravu na mimoriadne situácie. Okrem tejto zmluvy máme k dispozícii kapacitu v podzemných zásobníkoch, v ktorých máme približne 1,6 mld. kubíkov plynu. Naše portfólio plynu je tak aj v porovnaní s inými dodávateľmi nadštandardne vysoké. Zákon ukladá, aby mali obchodníci zásoby na 30 dní, SPP má pre svojich zákazníkov zásoby až na 180 dní. Zároveň sme nakúpili na spotových trhoch určité množstvo plynu na štvrtý kvartál 2014 a prvý kvartál 2015. Takže uvedený diverzifikačný kontrakt je len jedným z opatrení, ako chceme zabezpečiť zákazníkov počas tejto zimy. Naše analýzy ukazujú, že je to optimálne aj z pohľadu nákladov.

Čo sa týka diverzifikácie zdrojov, neuvažujete napríklad o zmluve s Nórskom? Na nedávnej plynárenskej konferencii vo Vysokých Tatrách sa nórsky zdroj skloňoval ako najspoľahlivejší.
Máme podpísaný dlhodobý kontrakt s Gazpromom do roku 2028, a ten považujeme za našu nosnú zmluvu. Dodávky z Ruska sú pre nás stále najvýhodnejšie, čo sa týka trasy aj ceny. SPP už dnes vie v prípade potreby zabezpečiť až 30 % svojej dennej spotreby z diverzifikovaných zdrojov, čiže nie z východu, ale zo západu. Rokujeme priebežne so všetkými možnými dodávateľmi, ale podmienky, ktoré ponúkajú, zatiaľ nie sú výhodnejšie ako zmluva, ktorú máme podpísanú.

Ale ak by ste kupovali vo veľkom iný plyn ako z Gazpromu, bolo by to asi v rozpore so zmluvou s Rusmi, nie?
SPP si môže plyn nakontrahovať, kde chce. Exkluzivita na trhoch v Európskej únii neexistuje. Pôsobíme v trhovom prostredí. Sme tu jeden z viacerých dodávateľov a podľa toho sa aj správame. Potrebujeme mať konkurencieschopné ceny, inak s nami nikto žiadnu zmluvu nepodpíše. Prečo by sme teda podpisovali zlé kontrakty na plyn? Aby sme strácali zákazníkov? To predsa nedáva logiku.

Čiže zmluva s Nórskom nebude.
V súčasnosti je táto možnosť iba v teoretickej rovine.

Ako vnímate možnosť prepojenia s Poľskom alebo Maďarskom so vstupom k LNG terminálom?
Nie je to naším predmetom podnikania. Je to vec Eustreamu a severojužného prepojenia, ktoré rieši Európska únia. My vítame každé jedno napojenie, ktoré bude v tejto republike, lebo nám dáva možnosť lepšie obchodovať s plynom, ale v tomto nie sme nijako zaangažovaní.

Ale v budúcnosti asi budete chcieť skvapalnený plyn, nie?
Skvapalnený plyn sa k nám môže dostať momentálne dosť problematicky. Prepravuje sa stlačený v tankeroch a v termináli ho spracujú opäť do plynného skupenstva. My môžeme takýto plyn dostávať buď zo severu, z Poľska, alebo z Chorvátska. Poľský terminál by mal byť hotový v marci na budúci rok, ale ten chorvátsky je zatiaľ len na výkresoch. Ak by v budúcnosti vznikla potreba mať na Slovensku skvapalnený plyn a zároveň to bude pre SPP cenovo výhodné, budeme to zvažovať.

Dodávky z Ruska dostávate stále nižšie o 50 percent, čo vás čaká počas najbližších dní?
Našou prioritou stále zostáva zabezpečenie spoľahlivých dodávok plynu pre našich zákazníkov. S výhľadom na celú zimu sme spracovali scenáre aj pre prípad úplného zastavenia plynu z Ruska. Musíme byť pripravení tak, aby sme našim zákazníkom dodávali plyn počas celej zimy, a to bez akýchkoľvek obmedzení. S Gazprom Exportom ďalej rokujeme o nových cenách plynu na rok 2015. Budeme detailnejšie analyzovať aj niektoré ďalšie náklady našej spoločnosti, pretože chceme vytvoriť podmienky na rekvalifikovanie ceny plynu pre domácnosti.

Ako dlho bude musieť trvať toto štádium, kým začnete čerpať plyn zo zásobníkov?
Zásobníky máme naplnené na sto percent, t. j. na rezervovaných 1,6 miliardy kapacity. Sme pripravení na čerpanie plynu pre krytie dennej spotreby, a to jednak pri znížených teplotách, a tiež pri prípadných znížených dodávkach.

Čo v prípade úplného zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu?
Jeden zo scenárov tzv. záťažových testov, ktoré robila Európska únia a kde sme dávali naše podklady, je aj ten, že cez Ukrajinu vôbec nepôjde plyn. Sme pripravení aj pri takomto scenári vydržať viac ako päť mesiacov.

Počas obdobia nižších dodávok ste plyn nakúpili aj na spotových trhoch. Ceny v tom čase podľa analytikov prudko rástli. Na začiatku októbra sa cena jednej MWh energie z plynu vyšvihla na 22,39 eura. Na začiatku septembra bola 19,2 eura/MWh. Za mesiac sa tak spotová cena zvýšila o 17 percent.
Na trhoch sa nič mimoriadne neudialo. Oproti letu cena rástla, ale to rastie každý rok. Medziročne však nie je vyššia, skôr naopak. Minulá zima bola slabá, čiže bol prebytok plynu a trh reagoval prirodzene.

Čiže ste ušetrili?
Nakupujeme za ceny, ktoré sú na trhoch a aj kontrakt máme naviazaný na trhové ceny. Uskutočňujeme nákupy vtedy, keď je to pre nás najvýhodnejšie. Sme obchodníci a vieme analyzovať, kedy nakúpiť.

Vznikli vám nejaké dodatočné náklady v dôsledku toho, že dodávky sú znížené o päťdesiat percent? Vláda totiž požiadala o kompenzácie pre výpadok plynu z Ruska Brusel. Podľa rezortu hospodárstva Slovensku vznikli straty, ktoré zatiaľ nie sú vyčíslené.
V ruskom kontrakte máme cenu, ktorá zohľadňuje vývoj na svetových trhoch, a zároveň nakupujeme na svetových trhoch Z toho vychádza, že SPP zatiaľ nevznikla žiadna škoda. Je pravdepodobné, že štátu vznikli isté straty, respektíve nepredvídané náklady v súvislosti s krízou na Ukrajine.

Ako vidíte ceny pre koncového spotrebiteľa v nasledujúcom roku?
Tu treba hovoriť zvlášť o priemyselných odberateľoch a zvlášť o regulovanom segmente domácností. Pre priemyselných spotrebiteľov určuje cenu trh. S každým zákazníkom rokujeme a každá zmluva, ktorú potom podpíšeme, je ušitá na mieru konkrétneho zákazníka, lebo sme v súťaži aj s inými dodávateľmi. V regulovanom segmente domácností určuje cenu ÚRSO. Ten má právomoc na stanovenie cenového výmeru a my ho budeme rešpektovať.

Bude musieť zasahovať štát z rozpočtu ako hlavný akcionár SPP na to, aby sa splnili politické sľuby o zlacňovaní či aby bola cena konkurencieschop­ná?
SPP nemôže čerpať zdroje zo štátneho rozpočtu. V regulovanom segmente domácností má stanovovanie ceny v rukách štát. Pri firmách a priemyselných odberateľoch určuje cenu výlučne trh.

Bude sa teda cena plynu znižovať na základe objektívnych ukazovateľov?
Finančné výsledky sú v poriadku. Firma je zisková. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví si už vypýtal podklady a teraz skúma náklady, z ktorých potom vydá cenový výmer pre domácnosti.

Štefan Šabík (54)

Je od 20. júna 2014 predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP). Bol promovaný v roku 1984 na Strojníckej fakulte v Bratislave. Potom nastúpil do spoločnosti Slovenské elektrárne, Atómové elektrárne Mochovce. V období 2010 až 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Jadrovej a vyraďovacej sústavy.

© Autorské práva vyhradené

16 debata chyba
Viac na túto tému: #plyn #SPP
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy