Z eurofondov treba do konca 2015 vyčerpať 4,8 miliardy eur

Slovensko by malo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 využiť do konca roka 2015 podľa stavu koncom septembra ešte 4,826 mld. eur, čo je 41,54 % z celkového záväzku takmer 11,619 mld. eur.

21.10.2014 15:25
debata (2)

Ide o peniaze zo záväzkov na roky 2011 až 2013. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca budúceho roka z vlastných prostriedkov zaplatiť spolu 836,84 mil. eur, čiže 42,51 % zo záväzku vyše 1,968 mld. eur. Vyplýva to z výsledkov využívania eurofondov vo všetkých štrnástich operačných programoch ku koncu septembra.

SR musí do konca roku 2014 využiť zo zdrojov EÚ minimálne 108,42 mil. eur v piatich programoch. V dvoch z hlavných jedenástich programov je potrebné zo záväzku roka 2011 minúť do konca tohto roka ešte 99,97 mil. eur. Podiel čerpania tohto záväzku dosiahol celkovo 93,61 %. Program Informatizácia spoločnosti má do konca roka vyčerpať 64,33 mil. eur (čerpanie na úrovni 58,41 %) a Vzdelávanie 35,54 mil. eur (63,21 %). V troch malých programoch je zo záväzku roka 2012 potrebné použiť do konca tohto roka 8,44 mil. eur. Z toho v programe INTERACT II 4,43 mil. eur (31,64 %), Cezhraničná spolupráca SR-ČR 3,35 mil. eur (78,54 %) a Rybné hospodárstvo 659,45 tis. eur (66,55 %).

Zo záväzkov na roky 2012 a 2013 treba z európskych peňazí do konca roku 2015 využiť vo všetkých štrnástich programoch 4,718 mld. eur, z toho v jedenástich veľkých 4,682 mld. eur. V programe Doprava zostáva vyčerpať 1,449 mld. eur, Životné prostredie 912,93 mil. eur, Výskum a vývoj 517,03 mil. eur, Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast 478,07 mil. eur, Regionálny operačný program 385,92 mil. eur, Informatizácia spoločnosti 320,69 mil. eur, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 283,72 mil. eur, Vzdelávanie 229,3 mil. eur, Bratislavský kraj 40,24 mil. eur, Technická pomoc 37,88 mil. eur a Zdravotníctvo 27,74 mil. eur. Program Cezhraničná spolupráca SR-ČR má zo záväzku na rok 2013 do konca roku 2015 využiť 24,93 mil. eur, INTERACT II 6,15 mil. eur a Rybné hospodárstvo 4,46 mil. eur.

Z toho zo záväzku na rok 2012 pre veľké programy, ktorý sa ku koncu septembra využíval na 48,27 %, je do záveru budúceho roka nutné minúť v ôsmich programoch 825,09 mil. eur. Zo záväzku roka 2013 treba vo všetkých programoch vyčerpať zo zdrojov EÚ do konca budúceho roka 3,893 mld. eur. Miera čerpania tohto záväzku vo veľkých programoch, v ktorých je potrebné použiť 3,857 mld. eur, dosiahla 13,88 %. V troch malých programoch, kde zo záväzku na rok 2013 zostáva minúť do konca budúceho roka 35,54 mil. eur, sa nevyčerpalo stále nič.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy