Poradca pre PPP cesty v okolí Bratislavy si môže vypýtať 6 miliónov eur

Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie, resp. PPP projektu pre úseky diaľnice D4 okolo Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 od Bratislavy po Holice môže stáť predbežne 6,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

18.04.2014 13:00
debata

Súčasťou užšej súťaže, ktorú vyhlásilo ministerstvo dopravy, je aj právna, technická a finančná podpora pri aplikácii koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a severného obchvatu Banskej Bystrice. Poradenské služby rezort plánuje na štyri roky. Záujemcovia môžu požiadať o účasť v tendri do 15. mája.

Poradenstvo bude zamerané pre celý pripravovaný PPP projekt na výstavbu a prevádzku úsekov D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji – Rača (27,3 kilometra), R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec (6,5 km), R7 Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná (8,2 km) a R7 Dunajská Lužná – Holice (17,4 km). Predpokladané stavebné náklady na tieto úseky sú okolo 1,5 mld. eur mld. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ďalšie náklady budú súvisieť s majetkovo-právnym vysporiadaním, ktoré sa odhadujú na 300 mil. eur pre D4 a 100 mil. eur pre R7. Ministerstvo dopravy predpokladá vyhlásiť verejné obstarávanie koncesie pre úseky D4 a R7 koncom tohto roka. Práce by sa mali začať do konca roka 2015.

„Od poradcu očakávame, že v prvom rade vypracuje štúdiu realizovateľnosti na preverenie technickej, ekonomickej a právnej realizovateľnosti projektu a následne zabezpečí uzatvorenie koncesnej zmluvy a finančné uzatvorenie,“ informoval hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. „Poradca bude zároveň počas trvania zmluvy poskytovať poradenstvo pri následnej aplikácii koncesnej zmluvy, ako aj pri plnení práv a povinností zo súčasnej koncesnej zmluvy pre R1,“ dodal.

Ministerstvo má záujem, aby sa do súťaže prihlásilo čo najviac kvalitných uchádzačov. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené nielen v slovenskom, ale aj v európskom vestníku verejného obstarávania. „Predkladanie ponúk bude možné až po vyhodnotení podmienok účasti,“ priblížil Kóňa s tým, že ministerstvo dodrží všetky zákonom stanovené lehoty. Presný termín na predkladanie ponúk zverejní vo výzve záujemcom spĺňajúcim podmienky účasti.

Uchádzači musia napríklad preukázať, že v rokoch 2011 až 2013 uzatvorili najmenej po tri zmluvy na finančné a právne poradenstvo pre cestné PPP projekty. Investičné náklady každého projektu musia byť minimálne 500 mil. eur bez dane. Podmienkou sú tiež aspoň tri podpísané zmluvy na technické poradenstvo pre projekty cestnej infraštruktúry, pričom najmenej jeden projekt má náklady 500 mil. eur.

Užšiu súťaž zvolil rezort preto, lebo ide o komplikovaný predmet zákazky, ktorý sa neobstaráva bežne. „Užšia súťaž je najlepšia možná voľba. Uchádzači totiž môžu požiadať o účasť v súťaži a hneď na jej začiatku zistia, či spĺňajú všetky kritériá,“ zdôvodnil Kóňa. Uchádzači tak nebudú zbytočne zaťažení administráciou a nebudú im vznikať dodatočné náklady, čo môže mať podľa ministerstva pozitívny vplyv na ochotu firiem zapojiť sa do súťaže. Podľa rozhodnutia vlády zo 6. novembra rezort dopravy má vybrať poradcu pre PPP projekt do júna tohto roka.

Pri kalkulácii predpokladanej hodnoty zákazky rezort primárne vychádzal z objemu vyfakturovaných finančných prostriedkov za poradenstvo pri uzatváraní koncesnej zmluvy na PPP projekt R1, ako aj z ponúk uchádzačov pri verejnej súťaži na poradcu R1. Tú však nakoniec zrušil na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie v máji 2012. „Vzhľadom na výšku predpokladaných investičných nákladov projektu D4, R7 považujeme predpokladanú hodnotu zákazky za primeranú,“ uzavrel Kóňa.

debata chyba
Viac na túto tému: #R7 #diaľnice #cesty #PPP #D4