Košice žiadajú desiatky miliónov eur od únie na električky

Poslanci košického mestského zastupiteľstva v pondelok schválili predloženie žiadosti Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Obnova vozového parku električiek Dopravného podniku mesta Košice.

14.04.2014 12:38
debata

Projekt ráta s nákupom 28 električiek za 40,572 milióna eur, požadovaná výška nenávratného príspevku je 38,543 mil. eur, spolufinancovanie košického dopravného podniku presiahne dva milióny eur. Predkladaný projekt je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva zo septembra minulého roka. Poslanci návrh schválili bez rozpravy.

Rozpočet vychádza z výsledkov verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo vlani. Predmetom zákazky je nákup 23 električiek a ďalších maximálne 23 jednosmerných mestských električiek s využitím opčného práva. V elektronickej akcii bola vybraná ako najlepšia ponuka od spoločnosti PRAGOIMEX a.s., Česká republika. Spoločnosť dodá minimálne 23 kusov električiek VARIO LF 2plus v cene 1,449 mil. eur za jedno vozidlo bez DPH. Kúpnu zmluvu podpísali obe zmluvné strany 12. februára a nadobudne účinnosť dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi DPMK, a.s. a ministerstvom dopravy.

Realizáciou projektu sa podstatne zvýši prevádzková a technická kvalita i prostredie pre cestujúcich, čo výrazne prispeje k naplneniu cieľa zvýšiť konkurencieschop­nosť električkovej dopravy. Zvýši sa bezpečnosť dopravy, komfort cestujúcich, plynulosť prevádzky a prepravná rýchlosť, zníži sa hlučnosť, vibrácie, poruchovosť a náklady na údržbu. Súčasne realizácia projektu umožní pokračovať v budovaní integrovaného dopravného systému v meste Košice. Projekt bude mať pozitívne dopady aj na hospodárenie DPMK, hlavne na úspory nákladov na údržbu, ale tiež predpokladaným nárastom tržieb za zvýšený počet cestujúcich.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, je zapísaný v Obchodnom registri SR od 11. januára 1995. Prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Zakladateľom spoločnosti je mesto Košice. Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľa v súlade so zakladateľskou listinou z 25. mája 1994. Spoločnosť nesie súčasný názov od októbra 1999, predtým sa volala Dopravné podniky mesta Košice, akciová spoločnosť.

debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #MHD #električka