Štát chce udržať dlh pod kritickou hranicou

Rast slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku medzikvartálne o 0,2 % bol mierne rýchlejší, ako očakával Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

15.11.2013 07:00
debata

Inštitút v prognóze zo septembra odhadoval rast oproti druhému štvrťroku o 0,1 %. „Slovenská ekonomika sa v treťom štvrťroku medziročne zväčšila o 0,9 %, čo je rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. Rast pokračoval aj v medzikvartálnom vyjadrení, rástli sme o 0,2 %. Toto je o čosi pozitívnejšie ako naša prognóza, ktorá predpokladala medzikvartálne o čosi pomalší rast, len 0,1 %,“ povedal vo štvrtok riaditeľ IFP Martin Filko.

Spolu s novými predbežnými údajmi za tretí štvrťrok Štatistický úrad SR zverejnil aj revízie dát národných účtov za predošlé obdobie. Z revízií vyplýva, že slovenská ekonomika rástla v rokoch 2011 a 2012 o 0,2 per­centuálneho bodu pomalšie, než sa medziročne predpokladalo. Za prvý polrok 2013 boli rasty revidované minimálne, v bežných aj stálych cenách sa znížili o 0,1 percentu­álneho bodu. Revízia národných účtov prebieha štandardne každý rok na jeseň. Úpravy berú do úvahy nové informácie a spresnenia zdrojových dát a zapracovávajú informácie z ročných výkazov a tak aktualizujú predbežné kvartálne údaje.

Najnovšie údaje sú podľa Martina Filka v súlade so septembrovou prognózou reálneho rastu HDP na rok 2013, ktoré vypracovalo ministerstvo financií, no znižujú nominálnu úroveň hrubého domáceho produktu. Pri jednoduchej úprave prognózy ministerstva financií o nové údaje by bol nominálny HDP v roku 2013 nižší o 700 mil. eur, čo je asi 1 % HDP a o 900 mil. eur v roku 2014. Úprava nominálneho HDP pre rok 2013 a 2014 má vplyv aj na fiškálne indikátory. Revízia má podľa Filka minimálny vplyv na saldo rozpočtu verejnej správy, deficit by sa podľa neho zhoršil iba o 0,03 percen­tuálneho bodu HDP v oboch rokoch. „Predstavuje to v tomto roku negatívne riziko pre dlhový rozpočtový cieľ,“ povedal Filko. Podľa IFP stúpne podiel hrubého dlhu verejnej správy na HDP o 0,5 percentu­álneho bodu HDP v roku 2013.

Riaditeľ IFP Martin Filko zároveň ubezpečil, že ministerstvo financií urobí všetko pre to, aby stanovený cieľ verejného dlhu nebol prekročený. Ten je podľa prognózy stanovený na 54,3 % HDP. „Prognózovanie dlhu najmä preto, že zahŕňa nie len deficit štátneho rozpočtu, ale aj iné zložky verejných financií, si bude vyžadovať aktívne manažovanie. Budeme sa pokúšať robiť kroky týkajúce sa jednak emisného plánu, jednak spätného odkúpenia našich dlhopisov a budeme využívať našu relatívne veľkú hotovostnú rezervu,“ povedal Filko.

Slovensko je podľa IFP v medzikvartálnom vyjadrení 11. a v medziročnom vyjadrení 8. najrýchlejšie rastúca ekonomika medzi krajinami EÚ 28. Slovenská ekonomika bola tiež najrýchlejšie medziročne rastúca ekonomika eurozóny. Podľa predbežného odhadu v treťom kvartáli 2013 ekonomika eurozóny vzrástla medzikvartálne o 0,1 %, zatiaľ čo v druhom rástla o 0,3 %. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 0,4 %. Podľa IFP ide iba o mierny rast blízky stagnácii po tom, ako v druhom kvartáli skončila recesia.

Slovenské hospodárstvo v treťom kvartáli mierne zvýšilo svoju dynamiku. Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu SR totiž hrubý domáci produkt v stálych cenách v medziročnom porovnaní stúpol o 0,9 %, kým v druhom kvartáli medziročne rástol o 0,8 %. V medzikvartálnom porovnaní tak ekonomika pokračuje v raste. Po sezónnom očistení oproti druhému štvrťroku stúpla o 0,2 %. Medziročne po sezónnom očistení dát výkonnosť ekonomiky narástla o 0,7 %. Ako ďalej uvádza Štatistický úrad SR, v bežných cenách sa v treťom štvrťroku na Slovensku vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 18,996 mld. eur, čo oproti rovnakému štvrťroku minulého roka predstavuje nárast o 1,1 %. Spresnené výsledky hrubého domáceho produktu za tretí kvartál roku 2013 zverejní Štatistický úrad SR 4. decembra 2013.

debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet #Slovensko #rast #Inštitút finančnej politiky #IFP