Transpetrol: Hrozí, že Slovnaft získa ropu z Adrie, nie z Družby

Člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy spoločnosti Transpetrol Martin Ružinský hovorí o existencii hrozby, že Slovnaft bude na úkor ropovodu Družba brať ropu z ropovodu Adria v smere z Maďarska, ktorý sa ide rekonštruovať. Transpetrol preto chce od vlády súhlas s budovaním prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom. Tento projekt zase kritizuje Slovnaft.

19.12.2012 12:00
Ropovod Družba Foto:
Ropovod Družba
debata (11)

Transpetrolu klesajú tržby, keďže sa prepravuje čoraz menej ropy, a teda klesajú aj dividendy určené pre štát. Čo s tým budete robiť?
Prvýkrát sme zachytili túto informáciu v apríli, keď dodávky do Česka klesli z priemerných 350-tisíc ton za mesiac na 70-tisíc ton ropy. Ovplyvniť českú stranu nemôžeme, pretože ropu si nakupujú priamo odberatelia so zariadeniami na ťažbu. Česi majú tú výhodu, že môžu odoberať ropu aj z ropovodu IKL (z Nemecka do Čiech, pozn. Pravdy). Ale nejaké problémy sú zrejme aj tam, keďže ku koncu roka sa preprava vracia k priemeru. Samozrejme, aby pokles nebol, hľadáme iné spôsoby prepravy. Máme napríklad aj indície, že rafinéria v Srbsku by chcela odoberať asi milión ton ruskej ropy ročne. Ale čakáme na výzvu, aby sme mohli obchodne rokovať.

Ďalším spôsobom na zdvihnutie tržieb by zrejme bolo aj prepojenie ropovodu Družba s rakúskou rafinériou OMV vo Schwechate.
Rakúska vláda už pred rokmi deklarovala, že rafinéria by odoberala toľko ropy, o koľko nižšia bola doteraz dodávka do Česka.

Šéf Slovnaftu nedávno v rozhovore pre denník Pravda ostro kritizoval prípravu tohto prepojenia. Tvrdil napríklad, že nikdy nebola vypracovaná dôkladná analýza ekonomickej návratnosti.
To je názor pána Világiho. Transpetrol založil spolu s OMV dcérsku spoločnosť BSP, v ktorej má Transpetrol 76 percent. Táto spoločnosť má v náplni práce okrem všetkých štádií príprav projektu aj spracovanie analýz týkajúcich sa okrem iného aj jeho ekonomickej efektívnosti. Všetky analýzy, ktoré boli na tejto úrovni spracované, ako aj tie, ktoré spracovali nezávislé nadnárodné agentúry, jednoznačne hovoria v prospech tohto projektu. Okrem iného aj jeho kritici hovoria, že ide v prvom rade o komerčný projekt. Zámer vybudovať ropovod mala aj predchádzajúca vláda s jednou podmienkou, aby neviedol cez Žitný ostrov. Ak sa neuskutoční a dôjde aj k výpadku dodávok do Česka, Transpetrol bude mať existenčný problém. Pretože v minulosti sme prepravovali asi 12 miliónov ton ropy. Pre Slovnaft prepravujeme približne 6 miliónov.

Čiže BSP vám ako väčšinovému akcionárovi nehovorí, ako sa situácia vyvíja?
Tak ako som povedal, sú urobené analýzy, na základe ktorých sa vláda môže rozhodnúť pre najlepší variant trasovania tohto ropovodu.

Aké by teda mali byť náklady na to prepojenie?
Tie čísla sme posielali už dávnejšie.

Ale s rozpätím desiatok miliónov eur.
Je tam viacero variantov trasy, preto také rozpätie.

Už dlhšie sa predsa hovorí, že jediným reálnym variantom trasy je takzvaný mestský koridor, ktorý povedie neďaleko diaľničného obchvatu v Bratislave. Jednak je najkratší, ale tiež Rakúšania nedovolia, aby ropovod viedol cez ich Dunajské luhy.
Samozrejme, ale v tomto prípade analýzy hovoria v prospech najkratšej, aj keď technologicky najnáročnejšej trasy. Presná trasa najkratšieho variantu však zatiaľ vymedzená nie je. Rakúšania sa s trasovaním vysporiadali napriek Dunajským luhom a ich trasa je pripravená na realizáciu. Takže vďaka projektu BSP žiadny ropovod už nepôjde cez Žitný ostrov, teda ani súčasných 17 km, ktoré tam dnes máme.

Ekológovia i zástupcovia samosprávy však hovoria, že keby ropovod išiel cez Petržalku, boli by aj tak ohrozené vodné zdroje.
Nejde o komerčný ropovod. V prípade tejto trasy budú použité najmodernejšie technologické riešenia, ktoré zamedzia akejkoľvek ekologickej havárii. Realizátormi a konzultantmi tohto projektu sú a budú špičkové pracoviská, ktoré majú skúsenosti v tejto oblasti, a to nielen z Rakúska, EÚ, ale aj z Ruskej federácie.

Aká návratnosť by v prípade voľby tejto trasy vychádzala?
Sedem až desať rokov.

S tým, že rakúska rafinéria OMV by mala podobný kontrakt ako Slovnaft?
Nie. Mala by kontrakt, ktorý by zabezpečoval, že OMV bude platiť aj v prípade, že žiadnu ropu tadiaľ nebude odoberať. Slovnaft platí iba za objemy, ktoré reálne odoberie.

Platila by OMV za prepravu ropy po celom území Slovenska a navyše za prepojenie do Schwechatu?
Samozrejme, áno.

Minister hospodárstva nedávno tvrdil, že by nové prepojenie zväčšilo energetickú bezpečnosť Slovenska, keďže ropa by mohla prúdiť aj z Rakúska na Slovensko. Šéf Slovnaftu však túto možnosť označil za hypotetickú, keďže ropovod v Rakúsku je už v súčasnosti vyťažený na sto percent. Ako to teda je?
Pravda je, že v prípade krízy by Slovensko mohlo aj tadiaľ dostávať ropu. Akcionárom v rakúskom ropovode TAL je totiž aj OMV a v prípade takejto požiadavky budú vedieť zabezpečiť ropu aj pre Slovensko. A v tomto prípade pôjde o zmluvný záväzok rakúskej strany.

Transpetrol nedávno podpísal so Slovnaftom memorandum, ktorým sa obe spoločnosti zaviazali, že na Slovensku i v Maďarsku začnú rekonštruovať prepojenie ropovodov Adria (z Maďarska na Slovensko, pozn. Pravdy) obomi štátmi. Kedy spustíte práce?
V roku 2013. Rekonštrukcia by mohla trvať 18 mesiacov až dva roky. Chceli by sme, aby to trvalo čo najkratšie.

Keď bude zrekonštruované prepojenie medzi Družbou a Adriou, nehrozí, že Slovnaft začne odoberať ropu výlučne z Adrie a Transpetrolu klesnú tržby ešte viac?
V memorande medzi Slovnaftom a Transpetrolom bolo potvrdené, že minimálne ďalších sedem rokov objem prepravenej ropy po celej trase Družby na Slovensku zostane zachovaný.

A potom?
Práve pre ďalšiu perspektívu je pre Transpetrol kľúčový projekt BSP. Ale keďže existuje hrozba, že Slovnaft bude dostávať ropu z Adrie, hľadáme aj ďalšie možnosti.

Aké?
Okrem ropovodu Bratislava – Schwechat sa hovorí, že by bolo možné prepravovať aj kaspickú ľahkú ropu. Ale zatiaľ nebol odberateľ. Na ukrajinskom území slúži 70-centimetrová rúra na prepravu ruskej ropy a 50-centimetrová je úplne naplnená kaspickou ropou. Ale zatiaľ ju nemajú komu predať. Začiatkom roku 2011 dodávali do Bieloruska asi 1,5 milióna ton, ale bieloruská strana od toho odstúpila.

Presuňme sa do politiky. Vy ste boli v Transpetrole ako nominant Mostu aj za predchádzajúcej vlády. Ako sa vám podarilo zostať tu aj po voľbách?
Ja som nastúpil do Transpetrolu v roku 1999. Prešiel som tu viacerými funkciami a poznám tu prevádzku od príjmu ropy v Budkovciach až po odovzdávanie v Kloboukoch za západnými hranicami Slovenska. Takže za mojou funkciou nehľadám politické pozadie.

V údajnom spise Gorila figuroval Transpetrol ako jedna zo spoločností, cez ktoré je možné odlievať provízie do rúk niektorých finančníkov, úradníkov alebo politikov, lebo v nich boli podplatení ľudia. Ako ste na tom vy?
Nerozumiem tejto otázke. Neviem sa k nej ani vyjadriť.

Vraj tu boli ľudia, ktorí dokázali dohodiť peniaze – či už stranám, byrokratom, politikom, či finančníkom.
Takúto informáciu vôbec nemám.

Čiže nevznikajú vďaka Transpetrolu nejaké provízie, napríklad od dodávateľov stavebných prác, za to, že boli vybratí?
Toto nie je moja parketa. Ja riešim prepravu cez prevádzkovateľa ropovodného systému na Slovensku a mojou úlohou je zachovať objemy prepravenej ropy vo výške dvanásť miliónov ton za rok.

Ale ste aj členom predstavenstva a za minulej vlády ste boli podpredsedom predstavenstva Transpetrolu. Nepokúšal sa vás nikto ovplyvňovať, aby ste urobili nejaké rozhodnutia, ktoré nie sú pre štát výhodné?
Nie.

Vráťme sa k rekonštrukcii ropovodu Adria. Je už stanovený presnejší dátum začiatku?
Najprv je potrebné vypracovať harmonogram prác. Až potom budeme mať presnejšie informácie.

Uskutočnili sa už nejaké rokovania po podpísaní memoranda medzi Transpetrolom a Slovnaftom?
Bolo jedno krátke pracovné stretnutie, kde sme sa dohodli, že sa stretneme v januári a dohodneme si postup.

Sú už nakreslené projekty?
Dostali sme od skupiny MOL predprojektovú štúdiu, kde sme mohli nahliadnuť do technických údajov akým spôsobom sa plánuje rekonštrukcia. Samozrejme, aj my pracujeme na vlastnej štúdii. Oba dokumenty budú musieť byť zladené.

Ako bude rekonštrukcia prebiehať? Budete starý ropovod vykopávať a nahradíte ho väčším?
Momentálne je preprava funkčná v oboch smeroch – možno tadiaľ prepraviť asi tri milióny ton ropy ročne obidvoma smermi. Najprv postavíme novú rúru a stará pôjde preč.

Nové prepojenie bude mať zhruba dvojnásobnú kapacitu. Bude dvojnásobný aj priemer nového ropovodu?
Stará rúra má priemer 400 milimetrov, nová bude o 5 centimetrov väčšia.

Také malé zvýšenie stačí na zdvojnásobenie kapacity?
Skupina MOL chce do prepravovanej ropy pridávať špeciálne prímesi. Preto som položil aj predstaviteľom Slovnaftu otázku, či táto látka nezhorší kvalitu ropy. Zatiaľ mi na to nevedeli odpovedať. Netreba však zabúdať, že rekonštrukciou prejde aj čerpacia stanica, v ktorej budú výkonnejšie čerpadlá.

Nepripravuje Transpetrol aj rekonštrukciu ropovodu Družba? Rúry už majú viac ako päťdesiat rokov.
Komplexná rekonštrukcia prebehla už v deväťdesiatych rokoch. Takisto pravidelne vykonávame inšpekcie potrubia inteligentnou diagnostikou – prostredníctvom takzvaných ježkov. Následne sa vykonávajú opravy pomocou kovových objímok, ktoré obalia kovovú časť rúry. Tiež sa môže využiť technológia nanášania uhlíkových pások, ktorými sa to celé oblepí.

Koľko dier v ropovode sa objaví za rok? A koľko ropy pri únikoch odtečie?
Diery nevznikajú. Zasahujeme, už keď je stena buď stenčená, alebo v nej vznikli praskliny. Takže rozdiely v bilanciách prebratej a odovzdanej ropy sa blížia k nule – jeden rok je to o niečo viac, niekedy zas menej.

Výmeny oboch potrubí na celom území Slovenska nepripravujete?
Celkové výmeny nie. Ale ak je potrebné vymeniť nejakú kratšiu časť, tak tú konkrétnu rúru vyrežeme a nahradíme ju takou istou. Slovensko má to šťastie, že po našom území idú dve potrubia – jedno s priemerom 70 centimetrov a druhé má pol metra. Čiže takéto zásahy môžeme robiť kedykoľvek bez obmedzenia dodávok.

Často chodievate napríklad do Ruskej federácie, kde je ropovod Družba podobne starý ako na Slovensku. Ako prebieha starostlivosť o ropovod za východnými hranicami Slovenska? Nehrozí, že jedného dňa sa ropovod pokazí natoľko, že na Slovensko sa nedostane ani kvapka ropy?
Myslím si, že nie. Ukrajinská, bieloruská i ruská strana sa totiž o ropovod dobre starajú.

Aspoň na takej úrovni ako na Slovensku?
Áno.

Martin Ružinský (41)
V roku 1995 získal titul doktora prírodných vied na pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. O štyri roky neskôr získal titul PhD a od februára 1999 nastúpil do Transpetrolu, kde postupne prešiel viacerými funkciami. V roku 2010 sa stal štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia SR. Po dvoch mesiacoch sa vrátil naspäť do Transpetrolu. Po nástupe Ficovej vlády zostal v predstavenstve Transpetrolu. Okrem toho šéfuje v Transpetrole úseku pre obchod a prepravu ropy.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba