Slovensko sa nevyhne zdražovaniu potravín a to až o 10 percent

Potravinárska komora Slovenska (PKS) upozorňuje verejnosť, že v blízkej budúcnosti možno predpokladať zdražovanie potravín o 5 až 10 percent. Dôvody zdražovania vidí komora vo výpadkoch produkcie z dôvodu suchého počasia na celom svete a celkového rastu vstupných nákladov. K zložitej situácii prispeli podľa PKS aj nízke svetové zásoby obilia.

30.08.2012 13:04 , aktualizované: 14:53
pečivo, obchod, rožok, hypermarket, nákup,... Foto:
Ilustračné foto
debata (123)

Rast cien obilnín a olejnín sa prejavil tiež v stúpajúcich nákladoch na kŕmne zmesi. Potravinári očakávajú, že sa tento stav premietne do ďalšieho zvýšenia cien potravín živočíšneho pôvodu v obchode. So zastavením zdražovania v dlhodobom horizonte PKS nepočíta.

S kŕmnym obilím sa podľa údajov PKS len nedávno obchodovalo na úrovni 120 eur za tonu, teraz už dosahuje cena tejto komodity hranicu 180 eur za tonu. Sója zdražela zo 400 eur za tonu na 600 eur za tonu. V oboch prípadoch ide až o 50-percentný rast. Tieto plodiny sú veľmi dôležité pri chove hospodárskych zvierat, čím PKS zdôvodňuje rast nákladov pre podnikateľov.

Cena bravčových polovíc dosiahla v januári 2010 úroveň 1,15 eur za kilogram, v súčasnosti sa vyšplhala už na 1,85 eur za kilogram. V percentuálnom vyjadrení to znamená vyše 60-percentné zvýšenie. Pri cene 1,44 eura za kilogram v januári 2012, v tomto roku zatiaľ zaznamenávame nárast ceny za bravčové polovice o viac ako 28 %, z toho o 19 % ceny stúpli len za posledný mesiac. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka PKS Jarmila Halgašová.

Komora zdôrazňuje, že ceny potravín sú dlhodobo neudržateľné. Inflácia na Slovensku dosiahla podľa PKS za posledných 10 rokov hodnotu 60 %, hrubé mzdy rástli až o 107 %, zatiaľ čo ceny potravín vzrástli len o 32 %. „Ak vezmeme do úvahy rast cien ďalších vstupov, napríklad pohonných hmôt, ale i vývoj cien potravín a nápojov v okolitých členských štátoch Európskej únie, tak súčasné ceny potravín sú na Slovensku poddimenzované a patria medzi najlacnejšie v eurozóne,“ vysvetľuje prezident PKS Daniel Poturnay. Tento tlak na nízke ceny bude mať podľa neho za následok len ďalšiu likvidáciu domáceho agropotravinárskeho sektora alebo používanie náhrad, čo sa odrazí v poklese kvality potravín.

Z krátkodobého hľadiska je udržiavanie stabilných cien potravín výhodné nielen pre spotrebiteľa. Potravinári pripúšťajú, že je to aj vhodný nástroj na reguláciu inflácie. „Je však nevyhnutné, aby ceny potravín zodpovedajúcim spôsobom vzrástli na každom stupni potravinovej vertikály – u prvovýrobcu, v potravinárskom podniku, ako aj na pulte v obchode,“ tvrdí Poturnay.

Myslí si, že z dlhodobého hľadiska treba dodávateľom zaplatiť rozumné ceny, aby si dokázali zabezpečiť stále dodávky potravín vyrovnanej a dobrej kvality. „Avšak v prípade, ak by ceny potravín zostali naďalej na úrovni, ktorá neodráža ich reálnu infláciu a zvyšujúcu sa cenu vstupov, bude to pravdepodobne mať svoje následky,“ varuje. Podľa jeho slov tak hrozí okrem spomínaného poklesu kvality potravinárskych výrobkov, ich nedostatok alebo až výpadok na trhu a možno aj ďalšia likvidácia výrobcov.

123 debata chyba