Nezamestnanosť? Pomôže aj tretí sektor

Na Slovensku sa o opätovné zaradenie nezamestnaných na trh práce starajú predovšetkým úrady práce. V Anglicku je však do tohto procesu zapojený aj tretí a súkromný sektor. O skúsenostiach a spôsoboch riešenia nezamestnanosti v Británii a na Slovensku, ako aj o vzájomnej spolupráci diskutovali na pôde Inštitútu zamestnanosti jeho zástupcovia spoločne s predstaviteľkami mimovládnej organizácie Everyday Skills zo severu Anglicka.

12.06.2008 23:02
Londýn. Foto:
Hlavné mesto Veľkej Británie Londýn
debata

Ako povedal Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, skúsenosti z ostrovov a ich aplikácia sú pre slovenský pracovný trh veľmi zaujímavé. V Británii transformovali klasiké úrady práce na inštitúcie, ktorých hlavnou činnosťou je iba vyplácanie podpory v nezamestnanosti a registrácia nezamestnaných ľudí. O ich opätovné zaradenie do zamestnania sa už starajú rôzne mimovládne, prípadne súkromné organizácie. Everday Skills funguje pri škótskych hraniciach už 12 rokov, upresnila manažérka tejto inštitúcie pre severovýchodný región Anglicka Kerry Lancasterová.

„Všetku prácu s klientom robia externí dodávatelia. Medzi nimi potom vzniká konkurenica, správa sa to trhovo,“ vysvetlil pre pravda.sk Páleník. Pripomenul, že ide tak o mimovládky, ako aj o komerčné firmy. Páleník je presvedčený, že z dlhodobého hľadiska takýto systém prispieva k zlacňovaniu a skvalitňovaniu služieb súvisiacich s nezamestnanosťou.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Veľká Británia – krajina, v ktorej pracujú státisíce „gastarbeiterov“ z východnej a strednej Európy, nemôže mat veľké problémy s nezamestnanosťou. Lancesterová z Everday Skills však tento názor vyvracia. „V severovýchodnej časti Anglicka je dosť nezamestnanosti súvisiacej s vyšším vekom ľudí. Sú tam tiež oblasti, kde boli bane, ale už sú dnes zatvorené a ich bývalí zamestnanci sa nemajú kde uplatniť. Máme tiež malé dedinky, ktoré sú ďaleko od mesta a doprava je problematická“.

Tento spôsob riešenia problematiky nezamestnanosti je podla inštitútu a anglickej Everday Skills možné aplikovať na Slovensku, a to aj za súčasnej legislatívy. "Bolo to možné uz dávnejšie, ale v praxi sa nevyužíval. Páleník z inštitútu tiež skonštoval, že na aktívnu politiku trhu práce sa u nás vynakladá podstatne menej financií ako v iných krajinách EÚ.

Inšitút zamestnanosti v rámci realizácie svojho projektu Equal s podporou európskeho sociálneho fondu vytvoril expertný sytém, ktorý odskúšal na pôde bratislavského a lučeneckého úradu práce. Spolu s anglickými partnermi z Everday Skills pracujú na jeho aplikácii na anglickom trhu práce, kde sa bude využívat okrem iného na registráciu klientov.

Medzi Slovenskom a Anglickom teda v oblasti aktívnej politiky trhu práce existuje obojstranná spolupráca – Pre anglickú stranu je prínosom využívanie expertného systému, a na druhej strane, ako konštatoval Páleník, sú pre Slovensko veľmi zaujímavé skúsenosti z anglického trhu práce a možnosti ich aplikácie na Slovensku.

debata chyba