Väčšia ochrana zdraží poistky áut

Najvyššie odškodnenie môže dosiahnuť 3 milióny eur, ceny povinných poistiek stúpnu najviac o desatinu.

25.07.2006 06:00
debata

Hoci poisťovne tvrdo bojujú o vodičov čo najvýhodnejšími cenami, povinné poistenie áut by od januára 2007 mohlo zdražieť výraznejšie ako v predošlých rokoch. Až niekoľkonásobne by totiž mala vzrásť najvyššia suma možného odškodnenia, ktoré poisťovňa pri havárii preplatí.

Zvýšenie hornej hranice sumy, ktorú poisťovne vyplácajú za klientov – vinníkov dopravných nehôd, navrhuje ministerstvo financií. V súčasnosti kryje povinné poistenie väčšinu vodičov proti prípadným škodám na zdraví najviac do sumy 19 miliónov korún. Pri poškodení majetku poisťovňa z povinnej poistky vyplatí za klienta najviac päť miliónov korún.

Podľa novely zákona o povinnom zmluvnom poistení by od januára budúceho roku mali najvyššie sumy stúpnuť na 2,5 milióna eur a pol milióna eur. V prepočte ide o zhruba 96 miliónov korún a necelých 20 miliónov korún. Zvýšenie si vyžaduje smernica Európskej únie.

„Mohlo by to znamenať rast cien v priemere do 10 percent. Ak by sa hranice poistných výplat nemenili, celkovo by ceny pre budúci rok mohli narásť o päť percent,“ uvádza hrubý odhad Siegfried Fatzi, šéf Wüstenrot poisťovne.

Vyššiu ochranu poisťovne unesú

Marek Jankovič, podpredseda predstavenstva najväčšej Allianz – Slovenskej poisťovne, tiež nečaká, že by pre vyššiu ochranu ceny poistiek výrazne zdraželi. Poisťovne zmenu významne nepocítia. Súčasné hranice 19 miliónov a 5 miliónov korún totiž platili pre každého poškodeného osobitne. Pri jednej nehode ich môže byť pritom viac, teda najvyššie sumy sa násobili ich počtom. Nové navrhované najvyššie sumy už budú platiť pre celú dopravnú nehodu.

Konečné slovo závisí od dôhod slovenských poisťovní so zaisťovateľmi. Tieto poisťovne ohodnotia možné vyššie náhrady za škody po dopravných nehodách a podľa nich vzrastú ceny aj pre samotných vodičov.

K miernemu rastu cien poistiek sa prikláňajú aj slovenskí poistní sprostredkovatelia „Predpokladáme, že poisťovne budú v nasledujúcich dvoch až troch rokoch zvyšovať základné poistné pre všetky poistenia, ale najmä v tých kategóriách, ktoré spôsobujú najviac škôd, pričom začnú uplatňovať poctivo princíp "bonus malus“ (zľava a prirážka k základnej cene podľa počtu zavinených škôd majiteľom auta, pozn. red.)," odhaduje Roland Jaroš, generálny tajomník Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Jaroš očakáva, že rast cien sa časti vodičov vynahradí bonusmi za bezškodovú jazdu, takže v „konečnom dôsledku zvýšenie cien môže byť minimálne alebo aj žiadne“.

Náhrady nemusia vzrásť už od januára

Poisťovne pripúšťajú, že k úprave najvyšších súm odškodnenia nemusí dôjsť hneď od budúceho roku. "Európska smernica v tejto oblasti určuje konkrétne termíny, nie je však nevyhnutné sa s ich schválením ponáhľať. Zmena sa môže prijať aj v priebehu budúceho roku,“ tvrdí Jankovič.

„Ministerstvo financií sa touto oblasťou bude zaoberať neskôr. Zatiaľ však nie je dôvod úpravu poistnej ochrany odďaľovať,“ komentuje Miroslav Šmál, poradca ministra financií. Novelu pritom pripravil rezort ešte za predošlej vlády.

Ak sa novela do konca roka neprijme, nové cenníky by sa podľa prvých náznakov poisťovní od tohtoročných nemuseli príliš líšiť. "Cieľom pre rok 2007 je zastaviť aspoň prepad celkového poistného, čo zrejme nebude len naším cieľom, ale aj ostatných poisťovní na trhu,“ očakáva Jankovič z Allianz – SP.

Podobné ceny ako tento rok by od januára mohli platiť pre vodičov menších áut, s objemom motora do 1,3 litra, ktorí nespôsobili za posledných päť rokov dopravnú nehodu. S najvyšším rastom cien poistiek po skúsenostiach z predošlých rokov by mali opäť počítať mladí vodiči, ktorí vlastnia výkonnejšie vozidlá.

V poisťovniach, ktoré delia autá aj podľa miesta ich registácie, čaká väčšie zdraženie zrejme vlastníkov automobilov evidovaných v najväčších slovenských mestách.

EÚ žiada vyššiu ochranu

Z povinného poistenia sa hradia za vodičov – vinníkov nehôd – škody, ktoré spôsobili iným ľuďom. Poisťovne za väčšinu klientov uhradia každému poškodenému najviac 19 miliónov korún pri poškodení zdravia a päť miliónov pri majetkových škodách. Od januára 2007 rezort financií navrhuje najvyššie sumy upraviť na 2,5 milióna eur, respektíve pol milióna eur, ale už na celú nehodu bez ohľadu na počet poškodených. V prepočte by išlo približne o 96 miliónov korún respektíve necelých 20 miliónov korún. Zmenu vyžaduje Európska únia, ale nie hneď od budúceho roka. Najneskôr od roku 2012 však musia aj slovenské poisťovne klientov chrániť do výšky päť miliónov eur v prípade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení a do milióna eur pre škody na majetku.

Čo možno čakať od nových cenníkov pre rok 2007

  • ak sa zvýšia horné hranice pre náhrady škôd, ktoré vyplatia za klientov poisťovne, ceny by mohli vzrásť v priemere do 10 percent
  • ak táto zmena nezačne platiť hneď od januára, ceny by mohli vzrásť priemerne o 5 percent
  • vodiči, ktorí vlastnia autá s menším objemom a výkonom motora, a za posledných päť rokov nespôsobili žiadnu nehodu, môžu platiť aj menej ako na tento rok
  • aktuálne sa najnižšie ceny na trhu pohybujú pod tromi tisíckami korún pre starších vodičov, ktorí jazdia na vidieku alebo v menších mestách autom s objemom motora do 1,3 litra
  • ak by sa zvýšila poistná ochrana, mohli by ceny stúpnuť k hranici 3¤200 až 3¤300 Sk

Čo sa ešte mení:

  • poistenie zodpovednosti bude platiť počas celého poistného obdobia na území všetkých členských štátov EÚ
  • poisťovňa má nárok od klienta požadovať vrátenie vyplatenej náhrady škody alebo jej časti, ak sa po dopravnej nehode vodič odmietol podrobiť akejkoľvek skúške na prítomnosť návykovej látky
  • ak vodič neuzatvorí povinné poistenie, čo mu ukladá zákon, môže dostať pokutu ešte o ďalšie tri roky, odkedy si povinnosť nesplnil
debata chyba