Prvých 10 dní nemocenskej bude od zamestnávateľa

Nemocenské bude od januára budúceho roka vyplácať Sociálna poisťovňa až od jedenásteho dňa trvania práceneschopnosti zamestnanca. Vyplýva to zo zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila Národná rada SR. Prvých desať dní trvania práceneschopnosti bude podľa osobitného zákona zamestnancovi uhrádzať zamestnávateľ. Výška nemocenského, ktoré bude zamestnancom vyplácať SP, dosiahne 55 % hrubej mzdy zamestnanca.

24.09.2003 22:56
debata

Celková percentuálna sadzba na nemocenské poistenie sa zníži o 2 % na 2,8 %, toto zníženie sa však bude týkať len odvodov zamestnávateľov.

Namiesto Národného úradu práce bude výber poistného na poistenie v nezamestnanosti a na garančné poistenie, ako aj výplatu dávok z týchto poistení od budúceho roka vykonávať Sociálna poisťovňa. Nárok na podporu v nezamestnanosti občanovi vznikne, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných platil poistné najmenej tri roky. Čas poberania tejto dávky sa zjednocuje na šesť mesiacov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Výška podpory by mala predstavovať počas celého obdobia poberania

50 % hrubej mzdy zamestnanca. Celkovú sadzbu na určenie poistného v nezamestnanosti zákon znižuje z 3,75 % na 2,5 %.

Nový zákon o sociálnom poistení tiež mení organizačnú štruktúru Sociálna poisťovňa. Správna rada poisťovne ako tripartitný orgán zanikne a riaditeľa poisťovne nahradí 5-členná rada riaditeľov, ktorej členov bude vymenúvať a odvolávať vláda. Predsedu rady riaditeľov a dvoch podpredsedov bude navrhovať vláde minister práce a sociálnych vecí a po jednom zástupcovia zamestnávateľov a odborov. Tripartitný princíp zastúpenia sa presunie na dozornú radu, ktorá bude zložená zo zástupcov vlády, zamestnávateľov a odborárov a bude ju voliť NR SR. Predsedom dozornej rady bude zo zákona minister práce a sociálnych vecí.

debata chyba