Čaputová stopla Doležalovu novelu o rýchlejšej výstavbe diaľnic. Má o nej pochybnosti

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Ako ďalej uvádza v stanovisku, má vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov.

19.04.2023 13:49
Doležal Foto: ,
Minister dopravy Andrej Doležal
debata (4)

Zdôrazňuje, že priamym dôsledkom prijatého zákona by bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Z hodnotenia útvaru by sa v prípade niektorých diaľnic a rýchlostných ciest stal v podstate len formálny proces na konci projektu, teda vo fáze, keď už sa dá zmeniť len minimálne množstvo parametrov.

SR Veľký Šariš doprava R4 Prešov obchvat POX Čítajte viac Zverejnili zoznam opravených ciest po celom Slovensku. Sú tam aj vaše?

Zámer akcelerácie jednotlivých procesov výstavby diaľnic, a to najmä za účelom čo najskoršieho dobudovania už podstatne rozostavaných alebo takmer dokončených diaľnic medzinárodného významu, považuje prezidentka za legitímny. „V tomto smere som vnímala aj pôvodné znenie návrhu prílohy č. 2 schváleného zákona, ktoré sa týkalo rozostavaných úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá D1, D3 a R4,“ uviedla Čaputová.

Prezidentka pripomína, že pozmeňujúcim návrhom poslancov sa zoznam dotknutých diaľnic a rýchlostných ciest rozšíril aj o diaľnice a úseky diaľnic R2, R3 a R6, ktoré buď nie sú rozostavané vôbec, alebo sa nachádzajú maximálne v prípravnej fáze. Tým de facto vynechal hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze z prípravnej fázy týchto projektov a presunul ho až do neskorších fáz, keď je už možnosť ovplyvniť efektívnosť riešenia výrazne menšia.

Zároveň dodáva, že z doterajších podaní Útvaru hodnoty za peniaze jednoznačne vyplýva, že ekonomické hodnotenie práve vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby môže mať významný dopad na celkovú cenu výstavby diaľnice. Ekonomické hodnotenie v neskorších fázach prípravy investície, najmä ak je už naprojektovaný konkrétny variant diaľnice, preto podľa nej nemusí byť také efektívne.

„Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice sa nejaví ako primeraná potenciálnym negatívnym dopadom na verejné financie,“ uviedla Čaputová. Schválený zákon s legitímne deklarovaným zámerom zrýchliť výstavbu ciest teda po prerokovaní v parlamente podľa prezidentky v skutočnosti zásadne oslabil možnosti na hľadanie takého riešenia, ktoré bude efektívne z pohľadu verejných financií, čím zároveň prináša zníženie transparentnosti.

Doležal: rešpektujem to

Poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) rešpektuje právo prezidentky SR Zuzany Čaputovej vetovať novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválené zmeny v zákone zamerané na zrýchlenie prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest naďalej podporuje a považuje ich za potrebné napriek výhradám.

„To nie je zákon Sme rodina, ktorý má kradnúť a obmedzovať kompetencie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Hrdo sa k nemu hlásim. Zákon je napísaný odborníkmi na ministerstve dopravy, technicky bol predkladaný poslancami," povedal po rokovaní vlády Doležal. Absolútne odmieta obvinenia z nehospodárnosti, podľa ministra je nehospodárne čakať.

Minister tvrdí, že štúdiu realizovateľnosti budú robiť, ale na jej výsledky nechcú čakať so založenými rukami a chcú pokračovať v územnom konaní. „Územné konanie nerieši stavbu, stabilizuje stavbu v teréne a v území. Ak Útvar hodnoty za peniaze povie alebo ak výsledky štúdie povedia, že namiesto desiatich diaľničných križovatiek budeme stavať len päť, tak ich postavíme ako povedia výsledky štúdie," uviedol Doležal s tým, že už budú mať za sebou územné rozhodnutie.

Doležal chce zrýchliť prípravu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, podľa neho v žiadnom prípade neodoberajú kompetencie ÚHP. Myslí si, že niekto hrubo klame a zavádza. „Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí absolútne jasne – robíme štúdiu uskutočniteľnosti na začiatku, pred EIA, aktualizáciu pred územným konaním, pred stavebným konaním, pred vyhlásením verejného obstarávania aj pred podpisom zmluvy," upozornil minister dopravy. Minister chce pred opätovným hlasovaním v parlamente vrátenú novelu zákona znovu vysvetliť a poprieť všetky lži, ktoré sú podľa neho úmyselne šírené.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Zuzana Čaputová #andrej doležal