Pošta ohlásila zdražovanie. Zmeny chce spustiť už od januára 2022

Slovenská pošta navrhla zvýšiť ceny pri poskytovaní univerzálnej služby - vo vnútroštátnom poštovom styku, vrátane poštového platobného styku o 24 % a v medzinárodnom poštovom styku o 13 %. Opatrenie s predpokladom od 1. januára 2022 odôvodňuje zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou a zmenami na trhu poštových a finančných služieb.

13.12.2021 09:16
Slovenska posta Foto:
Slovenská pošta.
debata (6)

Štátna poštová spoločnosť predložila návrh na zvýšenie cien Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý predbežne informoval o príprave zmeny opatrenia o rozsahu regulácie cien a maximálnych cenách univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

„Úpravou taríf univerzálnych služieb vo vnútroštátnom styku a poštového platobného styku má Slovenská pošta záujem zreálniť tarify regulovaných služieb voči predpokladaným jednotkovým nákladom spojených s ich poskytovaním, pri zohľadnení očakávaného vývoja podaja zásielok a služieb,“ uviedol regulačný úrad na portáli slov-lex.sk.

Pošta chce upraviť tarify na úroveň porovnateľných komerčných služieb, najmä v poštovom platobnom styku a v doplnkových službách balíkového segmentu, ako aj stabilizovať hospodárenie, ako nevyhnutnú podmienku pre realizáciu transformácie a optimalizácie v celej distribučnej sieti a podporných činnostiach.

trenčín, škola Čítajte viac Ceny energií drvia obce, mestá aj ambulancie. Toto som ešte nezažil, hovorí riaditeľ školy

Regulačný úrad posúdi návrh poštárov s cieľom vypracovania korektnej cenovej úpravy, za prvoradé považuje zohľadnenie plnenia záväzkov z medzinárodných dohôd a zníženie vplyvov na samotných užívateľov poštových služieb úpravou indexu rastu cien podliehajúcich regulácií. Začiatok pripomienkovania návrhu opatrenia očakáva v januári a jeho účinnosť vzhľadom na priebeh cenovej regulácie a legislatívny proces najskôr 1. marca 2022.

„Návrh opatrenia obsahuje zmeny súvisiace so zvýšením cien poštových služieb, ktoré zohľadňujú zvyšujúce sa jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho všeobecného trendu poklesu zásielok, predovšetkým listových zásielok a poštových poukazov. Úprava taríf vybraných regulovaných služieb vo vnútroštátnom styku taktiež reaguje na zvyšujúce sa prevádzkové náklady a aj celkové náklady poskytovateľa univerzálnej služby,“ priblížil úrad.

Slovenská pošta v balíkových službách predpokladá pozitívny vývoj podporovaný rozvojom elektronického obchodu. V listových zásielkach očakáva pokračovanie poklesu objemov a ich transformáciu do elektronickej podoby, hlavne pri transakčných zásielkach, ale aj pokles pri zapísaných zásielkach pod vplyvmi pandémie koronavírusu. Elektronická komunikácia a prechod podávateľov na bezhotovostné formy úhrady, urýchlený pandémiou, výrazne negatívne ovplyvní aj finančné služby, najmä poštový platobný styk. Pošta predpokladá, že pokles počtu listových univerzálnych zásielok a poštového platobného styku bude trvalý.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #pošta #zdražovanie #služby