Ako zistiť, koľko ľudí je milionárov? Jedine znaleckým posudkom, plošne to nie je možné, tvrdí advokát

Najhodnovernejším spôsobom zistenia skutočnej hodnoty majetku je vypracovanie znaleckého posudku znalcom z príslušnej oblasti. Veľa druhov majetku ani nepodlieha žiadnej registrácii, a preto je takáto kontrola značne obmedzená, vysvetľuje Dušan Misároš, advokát poradenskej spoločnosti Xtend Law & Tax.

01.12.2021 16:00
Dusan Misaros 1 Foto:
Dušan Misároš, Advokát XTEND Law & Tax
debata (9)
Dá sa aktuálne zistiť, koľko ľudí má milionársky majetok?

V Slovenskej republike existuje register nehnuteľných vecí a orgány verejnej moci môžu v elektronickej evidencii katastra vyhľadávať majetok aj jednotlivých osôb (zatiaľ však na presne stanovené účely, napr. správca konkurznej podstaty). Takisto je možné z verejne dostupného obchodného registra zistiť majiteľstvo obchodných podielov a v prípade, ak by banky boli zaviazané na tento účel poskytnúť príslušnému správcovi informácie o stave účtov, aj peňažné prostriedky nachádzajúce sa na bežných či vkladových účtoch. Neexistuje však register hnuteľných veci (okrem evidencie vozidiel), v ktorých môže byť kumulovaná tiež podstatná časť majetku osôb, ako sú cenné papiere, drahé kovy, umelecké diela a iné hnuteľné veci, čiže zistenie majetku tohto typu je pomerne obmedzené.

Igor Matovič predstavuje druhú časť odvodovej reformy - zdaňovanie práce. Čítajte viac Férové dane z dielne Matoviča? Je to dobrý nápad, avizuje Sotákove združenie. No jednu vec z revolúcie neodporúča
Ako je možné jednotne určiť hodnotu, teda či je majetok skutočne milionársky?

V prípade, ak by aj osoba (daňovník) uviedla celý svoj majetok, bolo by potrebné zistiť jeho hodnotu, čo je možné znaleckým posudkom alebo podľa legislatívou presne určených kritérií, ktoré však dnes nie sú dostupné (napr. pri nehnuteľnostiach vypracovaním cenových máp). Takéto určenie však nikdy nebude úplne presné a nebude pokrývať všetky druhy majetku. Plošné zistenie, koľko ľudí má milionársky majetok, bez ďalších podmienok nie je možné.

Ako sa môže kontrolovať, či sa ľudia priznávajú – ako to môže fungovať pre ľudí, ktorí taký majetok majú už dlhšie obdobie (firmy, nehnuteľnosti) a tými, ktorí majetok nadobudnú v priebehu jedného roka?

Kontrola môže vychádzať z verejne prístupných registrov, respektíve registrov, ktoré nie sú verejne prístupné, ale štát nimi disponuje. Tak ako sme uviedli vyššie, veľa druhov majetku však nepodlieha žiadnej registrácii, a preto je takáto kontrola obmedzená. Jednotná metrika, podľa ktorej sa dá určiť hodnota majetku na účely milionárskej dane, neexistuje. Najhodnovernejším spôsobom zistenia skutočnej hodnoty majetku je však vypracovanie znaleckého posudku znalcom z príslušnej oblasti (napr. nehnuteľnosti, obchodné spoločnosti).

Izrael, koronavírus, očkovanie Čítajte viac Poukazy na 500 eur pre seniorov? Pomôžu viac firmám, ako očkovaniu, tvrdia poslanci
Ako vnímate avizovaný zámer Igora Matoviča zaviesť milionársku daň? Je to za uvedených podmienok realizovateľné?

Je veľmi predčasné hodnotiť, či je zavedenie milionárskej dane realizovateľné, nakoľko bol predstavený len zámer bez konkrétnych a relevantných podmienok. Zatiaľ nie je jasné ani to, či sa bude vypočítavať z hodnoty majetku, z hodnoty prírastku majetku, ako sa stanoví hodnota jednotlivých druhov majetku (nehnuteľnosť, obchodný podiel, akcie, umelecké diela a pod.). Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že je náročné a nákladné stanovovať hodnotu majetku či aktíva.

Čo sa týka praktického rozmeru, sú na to dostatočné úradné a personálne kapacity?

Nevieme si dobre predstaviť, ako by fungoval výber tejto dane a či by stanovenie hodnoty majetku malo byť administratívne zastrešené priamo daňovníkmi. Slovensko sa v rámci hodnotenia kvality podnikateľského prostredia Svetovou bankou (Doing Business) v posledných rokoch kontinuálne prepadalo až na 45. miesto, a zavedenie ďalšej administratívnej povinnosti v podobe podania majetkového daňového priznania by pozíciu Slovenska pravdepodobne opäť len zhoršilo.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #Slovensko #milionári