Ako sa darilo PPA v minulom roku? Vlani vyplatila historicky najväčší počet platieb

O výsledkoch za jednotlivé oblasti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v roku 2020 a o vízii do budúcna informovalo celé vedenie agentúry spolu s odchádzajúcim ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO).

25.05.2021 12:34
debata

„V uplynulých rokoch nemala agentúra vlastné tlačové oddelenie a bola skúpa na informácie. Komunikoval za ňu len jej bývalý riaditeľ Kožuch, alebo ministerstvo,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie PPA Ladislav Ďurkovič. Preto v utorok „ako symbol transparentnosti a otvorenosti“ pred novinárov a odbornú verejnosť predstúpili okrem generálneho riaditeľa Jaroslava Jánoša aj riaditeľky a riaditelia sekcií a odbor PPA a odpovedali na novinárske otázky. Agentúra dosiahla vlani historicky najväčší počet vyplatených platieb, viac ako 78-tisíc. Do konca minulého roka schválila PPA v rámci priamych platieb takmer 335 miliónov eur. Zo schválených peňazí bolo vyplatených takmer 323 miliónov eur.

„Aj po dnešnej správe o odstúpení ministra pôdohospodárstva je PPA pripravená naďalej pokračovať v začatej reforme, zabezpečiť splnenie akreditačných kritérií a pracovať na nápravách chýb z minulosti,“ dodal Ďurkovič. Prioritou agentúry do budúcna je digitalizácia – zjednodušenie a stransparentnenie procesov spracovania žiadostí, otvorenosť a proklientský prístup voči žiadateľom, dodal.

O výsledkoch za jednotlivé oblasti v roku 2020... Foto: PPA
ppa O výsledkoch za jednotlivé oblasti v roku 2020 a o vízii do budúcna informovalo celé vedenie agentúry spolu s odchádzajúcim ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO).

Priame platby v roku 2020

 • 53 tis. žiadostí o poskytnutie priamych platieb. Z nich bolo do 31.12.2020 schvá­lených 46 tis., čo predstavuje 87 % z celkového počtu prijatých žiadostí. Výsledok v porovnaní s rokom 2019 bol lepší o 7 %.
 • prechodná vnútroštátna platba na dobytčie jednotky, pričom z celkového počtu 2496 žiadostí bolo do konca roka 2020 schválených 2491 žiadostí v celkovej sume 3 617 750,28 EUR.
 • podporné schémy viazaných priamych platieb na zvieratá – v mesiaci október 2020 schválené zálohové platby (preddavky) pre 6354 žiadateľov v sume 19 464 089,56 EUR.
 • Schémy priamych platieb neboli v roku 2020 zmenené. V porovnaní s rokom 2019 sa však výrazne znížili sadzby na jednotlivé podporné schémy z dôvodu nižšieho čistého stropu priamych platieb stanoveného EK.
 • Do konca roka PPA schválila 334 626 849,21 EUR za priame platby (zadministrovaných bolo o 7 % viac žiadostí ako v roku 2019, schválená suma za rok 2020 bola kvôli nižším sadzbám mierne nižšia), vyplatených bolo 322 957 612,92 EUR

Súčasnosť:

 • zvládnuté prijímanie žiadostí na prechodnú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (február 2021) a žiadostí o priame podpory v hlavnej kampani pre rok 2021 (štandardný termín do 15. 05. 2021).

Výzvy do budúcnosti:

 • dosiahnuť kompletné elektronické administrovanie procesu priamych podpôr, vytvorenie informačného kanálu pre žiadateľov o stave žiadostí a vytvorenie poradenskej siete pre žiadateľov.

Mičovského rezort už v agentúre vykonal i forenzný audit. Ten si posvietil na hospodárenie za roky 2014 až 2020. Ukázalo sa, že hospodárenie v PPA nebolo úplne v poriadku. Ministerstvo pôdohospodárstva informovalo, že celkovo sa Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov eur. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov pravdepodobne spojených s korupciou a nekalosťami, potvrdil agrorezrot.

K najvyššej miere pravdepodobných pochybení dochádzalo v prípade projektových podpôr. Naopak, v systéme priamych platieb sa očakávane preukázalo, že objektívnejšie pravidlá prinášajú menšie možnosti na špekulácie. Vedenie agrorezortu preto zriaďuje odbornú komisiu, ktorá zavedie do praxe viaceré opatrenia a výstupy auditu.

Kontroly na mieste v roku 2020

 • kontroly na mieste boli vykonávané aj napriek sťaženej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19.
 • vďaka úprave relevantnej legislatívy EÚ v oblasti kontrol bolo možné znížiť počet kontrol na mieste oproti roku 2019 avšak tieto boli vykonávané s rovnakým obsahovým zámerom.
 • Kontrolné vzorky boli generované rizikovou analýzou a náhodným výberom pre podpory súvisiace s plochou a so zvieratami ako aj pre vybrané projektové opatrenia pre rozvoj vidieka.
 • Generované boli aj vzorky pre program školské ovocie a zelenina, opatrenie organizácie trhu v oblasti živočíšnych komodít, včelárstvo a pre OP RH SR 2007 – 2013.

Počet vykonaných kontrol:

 • 857 kontrol za opatrenia projektových podpôr, rozpracovaných bolo 82 kontrol,
 • 84 kontrol zameraných na organizáciu trhu a štátnu pomoc, rozpracovaných bolo 8,
 • 3109 kontrol na priame podpory, z toho ukončených 1562 .

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #farmári #PPA #Mičovský #kauza Dobytkár