PRIESKUM: Poslanci sú spokojní s reformami v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

V pondelok sa v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) uskutočnil poslanecký prieskum Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Poslanci vyjadrili spokojnosť s reformnými krokmi v PPA.

02.02.2021 15:06
debata (2)

Vedenie PPA informovalo poslancov o realizovaných a plánovaných opatreniach v rámci dodržiavania akreditačných kritérií. V súvislosti so skúšobnou lehotou na akreditáciu udelenou príslušným orgánom do 14. októbra 2021 má PPA vypracovaný plán zistených nedostatkov, ktorý priebežne plní a odpočtuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v mesačných intervaloch. K 31. januáru 2021 bolo splnených 17 opatrení. Ostatné sú čiastočne splnené alebo v plnení. Najdôležitejšími sú opatrenia súvisiace s ľudskými zdrojmi a digitalizáciou.

Poslanci sa oboznámili s protikorupčnými opatreniami, ktoré v súčasnosti PPA implementuje, napr. formou identifikácie kľúčových pozícií, posilnením sledovania konfliktu záujmov a zriaďovaním samostatného útvaru pre riadenie rizík. PPA tiež podniká ďalšie reformné kroky súvisiace s digitalizáciou organizácie. Bola prijatá Koncepcia informatizácie a digitalizácie PPA, ktorá sa postupne napĺňa, napr. elektronizáciou podávania žiadostí a vydávania rozhodnutí. Cieľom je dosiahnuť úplnú digitalizáciu do troch rokov.

„Počas poslaneckého prieskumu som bol milo prekvapený odbornou zdatnosťou a nadšením mladého riadiaceho tímu pracovať v PPA. Títo ľudia chcú premeniť prehnitú inštitúciu na moderné transparentné zariadenie. Najväčší problém vidím v slabej digitalizácii a personálnej poddimenzovanosti vzhľadom na obrovský záber agendy PPA. Chcel by som vyzvať mladých vyštudovaných ľudí, aby sa hlásili o zamestnanie v štátnej správe, napr. aj v PPA, pretože Slovensko ich potrebuje. Éra rodinkárstva a „našich ľudí“ sa skončila,“ povedal Ján Krošlák, poslanec NR SR (OĽANO) z Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR.

Predmetom poslaneckého prieskumu bol aj aktuálny stav administrovania podpôr. Napriek udelenej skúšobnej lehote a protipandemickým opatreniam PPA implementuje všetky podporné schémy plynule.

„Napriek viacerým nejasnostiam a pochybnostiam poslancov o stave PPA sme dostatočne jasne vysvetlili skutočný stav a postoj vedenia PPA k plneniu úloh. Na základe objektívnych informácií, ktoré sme poslancom poskytli, nie je dôvod na obavy. Stoja pred nami vážne výzvy. Verím však, že poctivou prácou všetkých zamestnancov sa nám podarí naše ciele naplniť a zvýšiť tak dôveru verejnosti v PPA,“ vyjadril sa k výsledkom prieskumu generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pôdohospodárska platobná agentúra