Agrorezort: Médiá o presunutí geoinformačných systémov zavádzajú

Agrorezort sa ostro ohradil proti podľa jeho slov tendenčným, neobjektívnym a zavádzajúcim informáciám, ktoré sú publikované niektorými médiami. Ide o informácie týkajúce sa rozhodnutia presunúť agendu odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov z agrorezortu na Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v termíne od 1. marca 2021.

28.01.2021 10:43
debata

Rozhodnutie delimitovať agendu predmetného odboru z ministerstva pôdohospodárstva na NPPC bolo prijaté podľa agrorezortu po zrelej a dôkladnej úvahe so zohľadnením všetkých relevantných podkladov a informácií týkajúcich sa majetkového, právneho a licenčného stavu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (IS GSAA), ktorý je kľúčový a nevyhnutný na zabezpečovanie agendy nielen predmetného odboru, ale aj rezortu a poľnohospodárov. Konštatovala to vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Anežka Šrojta Hrdá.

„Napriek niekoľko mesačnej snahe MPRV zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS GSAA v prostredí MPRV za dodržania všetkých podmienok stanovených dodávateľom a príslušnej legislatívy týkajúcej sa informačných technológií vo verejnej správe a autorských práv, je uvedené ďalej neudržateľné vzhľadom na nekalé praktiky v oblasti informačných technológií, verejného obstarávania a chyby, resp. nedostatky vzniknuté v procese delimitácie predmetnej agendy z NPPC na MPRV SR v roku 2018, resp. začiatkom roku 2019,“ reagovala Anežka Šrojta Hrdá.

Dôsledkom preverovania zmluvného pokrytia IS GSAA bolo najmä zistenie, že vplyvom manažérskych chýb bolo síce IS GSAA v roku 2018 formálne delimitované z NPPC na MPRV SR, ale bez reálneho zabezpečenia súvisiacich zmluvných záležitostí a problematiky licenčných práv. V tejto súvislosti bolo tiež zistené, že ešte pred samotnou delimitáciou na MPRV SR nezabezpečilo NPPC pri IS GSAA súlad medzi jednotlivými súčasťami, evidenciou hmotného a nehmotného majetku v správe NPPC a pohľadávkami a záväzkami vyplývajúcimi z príslušných zmlúv na zabezpečenie služieb údržby, podpory a rozvoja IS GSAA.

„Zamestnanci odboru boli podľa agrorezortu riadne informovaní o dôvodoch, pre ktoré bolo potrebné prijať rozhodnutie o delimitácii a boli im poskytnuté všetky uistenia, že prechodom na NPPC nebudú žiadnym spôsobom ohrozené ich pracovné miesta. Zároveň boli informovaní tak zo strany ministerstva ako aj zo strany NPPC, že týmto prechodom im ostanú zachované aj ostatné náležitosti vrátane miezd v rovnakej výške, ako je to v súčasnosti,“ dodala hovorkyňa agrorezortu.

debata chyba
Viac na túto tému: #médiá #pôdohospodárstvo #ministerstvo pôdohospodárstva