Pestovatelia uvažujú o ukončení pestovania

Pestovatelia zeleniny, zemiakov, ovocia a viniča očakávajú od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania. Informoval o tom Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska v spoločnom stanovisku s Ovocinárskou úniou SR a Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska.

04.09.2020 14:24
debata (10)

Uviedol, že zeleninári, ovocinári, zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodár­stve.

Špeciálna rastlinná výroba by podľa pestovateľov mala byť práve tou oblasťou, ktorej by sa mala venovať zvýšená pozornosť zo strany ministerstva pôdohospodárstva, pretože dokáže priniesť na vidiek pridanú hodnotu v podobe zamestnanosti a hlavne produkciu zdravých potravín.

Bohužiaľ, Slovensko je podľa zväzov pestovateľov v spolufinancovaní podpôr na špeciálne plodiny v rámci EÚ na posledných miestach. Zelenina a ovocie s vyšším podielom ľudskej práce sa našim producentom vôbec nevypláca. Ide o dlhodobo neudržateľný stav. „Pestovatelia špeciálnych plodín očakávajú, že súčasné ministerstvo sa zameria na rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby a vytvorí podmienky pre zvýšenie produkcie u aktuálnych pestovateľov a nových pestovateľov bude motivovať, aby začali s dorábaním ovocia a zeleniny,“ zdôraznil Šumichrast.

„So znepokojením však musíme konštatovať, že viacerí pestovatelia vážne uvažujú o ukončení pestovania niektorých druhov zeleniny a ovocia, vinohradníci reálne zvažujú, že začnú klčovať vinohrady. Je to dôsledok nejasných pravidiel pri integrovanej produkcii, nedostatočnej vnútroštátnej podpory na organizácie výrobcov, nedofinancovanie operačných programov, a taktiež otázniky okolo štátnej pomoci,“ podčiarkol riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Prvovýrobné zväzy dlhodobo podľa neho požadujú, aby boli aktívne zapájané do tvorby Strategického plánu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Zároveň je nutné vytvoriť reálnu dlhodobú koncepciu rozvoja špeciálnej rastlinnej výroby s pravidelným ročným odpočtom.

„Nedostatočná komunikácia s odbornou verejnosťou spôsobuje zbytočné problémy pri tvorbe legislatívy a vytvára u pestovateľov neistotu. Chceme, aby pestovateľov zeleniny a ovocia bolo na Slovensku viac. Na to, aby sa zvýšila produkcia, však potrebujeme reálnu podporu zo strany štátu, legislatívnu aj finančnú. Všetky doterajšie sľuby pre pestovateľov špeciálnych plodín musia byť podporené reálnymi krokmi,“ doplnil Šumichrast.

Dodal, že Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sú aj naďalej pripravení diskutovať a byť nápomocní v procese prinavrátenia dôležitosti a postavenia nášho agropotravinárstva, ktoré mu prináleží.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #pestovatelia #MPRV