Tohtoročná úroda by mohla prekonať päťročný priemer

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) očakáva, že tohtoročná úroda prekoná päťročný priemer. Zväz predpokladá nárast úrody oproti roku 2019 do výšky 15 %. Pokiaľ by podľa tajomníka zväzu Mareka Lukáčika vývoj počasia pokračoval pozitívne, môžeme sa priblížiť k roku 2016, kedy sa zaznamenali historické hektárové výnosy plodín. Nárast produkcie poľnohospodárskych plodín sa však podľa ZVKSOS výrazne neodrazí na poklese cien, pravdepodobne okrem cien kukurice a sladovníckeho jačmeňa. Ako Lukáčik konštatoval v tlačovej správe, ceny a odbyt agrokomodít ovplyvňuje a bude ovplyvňovať aj celosvetová kríza spôsobená koronavírusom.

06.08.2020 12:56
Pole / Teplo / Sucho / Úroda / Foto:
debata

Tajomník zväzu tiež upozornil, že za posledných šesť rokov stavy hospodárskych zvierat neustále klesajú. Najväčší medziročný pokles je najmä v sektore ošípaných, nasledujú nosnice a dojnice. Je to aj napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už pred ôsmimi rokmi vyhlásilo program sebestačnosti v živočíšnych komoditách na úroveň 80 % domácej produkcie. „Je evidentné, že tento zámer sa nedarí plniť,“ uviedol Lukáčik. Tento negatívny trend bude podľa neho potrebné riešiť, parametre na rozvoj by sa mali nastaviť od chovu, spracovateľského priemyslu až po obchod. Tento koncept je podľa tajomníka ZVKSOS potrebné riešiť dlhodobou finančnou podporou aj z národných zdrojov, s garanciou na minimálne päť až šesť rokov.

V priamej súvislosti so znižujúcimi sa stavmi hospodárskych zvierat sa znižuje aj výroba kŕmnych zmesí. Lukáčik upozornil, že týmto každý rok prichádza k nemalým hospodárskym stratám už len tým, že sa musia prebytkové obilniny a kukurica vyvážať ako polotovary bez pridanej hodnoty. „Ako pozitívum hodnotíme cenovú stabilitu kŕmnych zmesí a ich relatívne nízku cenovú hladinu, čo umožňuje farmárom lepšie plánovanie a zhodnotenie svojej produkcie,“ doplnil.

Lukáčik tiež informoval, že zväz podpísal s ministerstvom pôdohospodárstva memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín a krmív, výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných organizmov. Pracovná skupina by mohla nájsť okrem iného aj možnosti podpory pestovateľov a spracovateľov sóje a ostatných bielkovinových krmív. „Podporí sa tým nie len deklarovaná zelená línia, ale aj zníženie uhlíkovej stopy elimináciou dovozov sójových šrotov najmä zo zámoria,“ uzavrel tajomník zväzu.

debata chyba
Viac na túto tému: #úroda #jačmeň #plodiny