Otvorené mapy prinesú ľuďom osoh

Vlastníci pozemkov získali jednoduchý, nezakódovaný a neplatený nástroj s množstvom informácií umožňujúcich lepšie zhodnotiť pôdu. Na webových stránkach ministerstva pôdohospodárstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) jedným kliknutím nájdu v konkrétnom území svoju parcelu a k nej informácie o bonite pôdy, výške nájomného ako aj dáta o tom, kto poberá agrodotácie na prenajímané polia.

07.07.2020 10:00
traktor, poľnohospodár, farmár, farma Foto:
Mapový portál umožňuje získať bližšie informácie o žiadateľovi, ktorý na vybraný pozemok poberá agrodotácie.
debata (16)

Tzv. otvorené mapy poskytnú na jednom mieste údaje, ktoré sa nikdy predtým tak jednoducho nedali získať. Prístup k nim bude mať každý občan SR a nebude ho to nič stáť. O novinke, ktorá dostáva pod verejnú kontrolu citlivé nájomné vzťahy, informoval minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Zásadnou novinkou sú tri nové agrovrstvy. Možno ich nájsť na stránke ÚGKK pod priečinkom Mapový klient ZBGIS alebo na stránke ministerstva pôdohospodárstva ako Agromapy ZBGIS. Obe identicky prinášajú tri nové agrovrstvy. Vnášajú jasno nielen do hraníc užívania pozemkov, ale zároveň dávajú informácie o priamych podporách s uvedením konkrétneho užívateľa.

S odkrytými kartami

Mapový portál je prepojený s Finstatom. Umožňuje to rýchlo získať bližšie informácie o žiadateľovi, ktorý na vybraný pozemok poberá agrodotácie. Jedným klikom sa tak dá zistiť napríklad to, či na pozemku hospodári schránková firma alebo zadlžený hospodár. Tým sa sníma opona z toho, kto koľko poberá dotácií – priamych platieb na danú plochu.

Nemenej dôležité sú ďalšie dva údaje. Prvý hovorí o obvyklej výške nájomného za užívanie pôdy v katastrálnom území a druhý o výnosnosti pôdy, presnejšie o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách. Tie sú vyjadrením kvality pôdy a vyčísľujú jej produkčno-ekologický potenciál. Práve na ich základe sa vyčísľuje aj cena pôdy, tú, samozrejme, ovplyvňuje v danom území významne dopyt aj ponuka.

"Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS rozšírený o nové agrovrstvy umožní poľnohospodárom, vlastníkom pozemkov a širokej verejnosti získať väčší prehľad o poľnohospodárskej pôde a zistené nezrovnalosti aktívne riešiť,“ povedal štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva Martin Fecko. Dodal, že zverejnené údaje agrorezortu v kombinácii s údajmi katastra nehnuteľností uľahčia prácu aj orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní podozrení zo spáchania rôznej majetkovej trestnej činnosti.

Viac než veľké mapové dielo

Mapový klient umožňujúci rôzne mapové kompozície nevznikal ľahko. Predchádzala mu práca na Registri obnovenej evidencie pozemkov. Počas nej sa zisťovali vlastnícke vzťahy a prepisovali údaje zo starých pozemno-knižných vložiek do listov vlastníctva. Bolo treba preveriť všetkých vlastníkov, ktorí mali nadobudnúť danú nehnuteľnosť, zdigitalizovať staré mapy a vytvoriť tzv. jednotné mapové dielo, objasnila predsedníčka ÚGKK Mária Frindrichová.

Hoci je Slovensko malá krajina s 5,5 milióna obyvateľov, vlastníctvo k pôde je veľmi roztrieštené, o čom svedčí fakt, že k pozemkom existuje reálne sto miliónov vzťahov. Podľa Frindrichovej sa vlastnícke vzťahy aktualizujú každých 24 hodín, priemerne pribúda jedna zmena každých deväť sekúnd. Aj to hovorí o tom, aké komplikované a veľmi početné sú vzťahy ľudí k vlastníctvu pôdy.

Ján Mičovský konštatoval, že "na Slovensku, kde sa v dôsledku historického vývoja narušil vzťah ľudí k pôde, keď vlastník bol postavený úplne do úzadia, nastáva príležitosť veci zmeniť. Aplikácia, ktorú sme spustili, umožňuje vrátiť sa k prameňom, k pôde, ktorú som zdedil ako občan tohto štátu. Umožní to lepšie využívať pôdu, aby prinášala osoh nielen užívateľom či vlastníkom, ale všetkým občanom Slovenska“.

© Autorské práva vyhradené

16 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #Mapy #agrodotácie #agro