Mýtny tender sa opäť komplikuje, ÚVO našiel množstvo protiprávnych podmienok

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí odstrániť veľké množstvo protiprávnych podmienok vo verejnej súťaži na poskytovanie mýtnych služieb trvajúcej takmer rok. Nariadil jej to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok štyroch navrhovateľov, spojených do jedného konania, proti podmienkam v tendrových dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

19.03.2022 08:49
debata

Predpokladaná cena obstarávaných mýtnych služieb pre nový elektronický mýtny systém je vyššia ako 196 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Podľa rozhodnutia ÚVO zverejneného na jeho portáli majú diaľničiari upraviť viaceré podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v súťažných podkladoch. A to tak, aby neboli viazané na predchádzajúcu skúsenosť výlučne s elektronickými palubnými jednotkami OBU (pre výpočet mýta) a prevádzkovanými v otvorenom systéme spoplatňovania. Skúsenosť s miestom predaja nemá byť viazaná výhradne na elektronický výber mýta a OBU jednotky a s call-centrom na len na výber mýta.

Povinná je aj úprava podmienok v prípade kľúčových expertov uchádzačov – vedúceho realizačného tímu – hlavného manažéra projektu a zástupcu vedúceho realizačného tímu a manažéra zákazníckych služieb tak, aby sa zohľadnila ich predchádzajúca skúsenosť aj s inými projektami. NDS musí opraviť aj podmienky pre mýtnu deklaráciu a palubné jednotky, priznať dodávateľovi nárok na primeranú odmenu za palubné jednotky, ktoré sú účelovo viazané v skladoch pre potreby elektronického výberu mýta na Slovensku a dodávateľ ich nemôže aktívne používať mimo krajiny.

Upraviť treba tiež začiatok druhej fázy projektu, teda samotnú prevádzku, a to predregistráciu vozidiel a počiatočnú distribúciu, vrátane nadväzujúcich etáp. Mala by zohľadňovať reálnu možnosť dodávateľa splniť požiadavky, ak NDS umožňuje aj dodávku „repasovaných" OBU jednotiek. V cenníku jednotkových, čiastkových a mesačných odmien treba zakotviť položky zohľadňujúce skutočné plnenia dodávateľa vo fáze prípravy. Spresniť treba aj začiatok plynutia lehoty na odstránenie chýb a porúch služieb, ak závisí od súčinnosti tretích strán. ÚVO zvyšné časti námietok zamietol.

debata chyba
Viac na túto tému: #Mýto #NDS #mýtny tender