Slovak Telekom a Deutsche Telekom musia zaplatiť miliónové pokuty, potvrdil ich súd EÚ

Súdny dvor EÚ vo štvrtok zamietol odvolania, ktoré podali spoločnosti Slovak Telekom a Deutsche Telekom proti rozsudkom Všeobecného súdu týkajúcim sa protisúťažných praktík na slovenskom telekomunikačnom trhu.

25.03.2021 11:19
Slovak Telekom Foto: ,
Pokuta, udelená Tellekomu na Slovensku a v Nemecku bola podľa Súdneho dvora EÚ udelená v súlade so zákonom.
debata (1)

Pokuta vo výške 38,061 milióna eur, ktorá bola uložená spoločne a nerozdielne týmto dvom spoločnostiam, ako aj pokuta vo výške 19,030 milióna eur uložená len spoločnosti Deutsche Telekom, ostávajú bez zmeny.

Súdna inštancia z Luxemburgu uviedla, že Slovak Telekom (ST) ako historický telekomunikačný operátor na Slovensku poskytuje prostredníctvom svojich pevných medených a optických sietí vysokorýchlostné služby. Siete ST tiež zahŕňajú „účastnícku prípojku“, to znamená fyzické vedenia, ktoré prepájajú telefónnu zásuvku účastníka s hlavným rozvádzačom v pevnej telefónnej sieti.

Po analýze svojho vnútroštátneho trhu slovenský národný regulačný úrad v oblasti telekomunikácií v marci 2005 prijal rozhodnutie, ktorým označil ST za operátora s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu neviazaného prístupu k účastníckej prípojke. V dôsledku toho bol ST povinný podľa regulačného rámca Únie poskytnúť alternatívnym operátorom prístup k účastníckej prípojke, ktorú vlastní, a umožniť tak novým účastníkom využívať túto infraštruktúru na účely poskytovania vlastných služieb koncovým užívateľom.

Európska komisia (EK) sa v októbri 2014 rozhodla sankcionovať ST spolu s materskou spoločnosťou Deutsche Telekom AG (DT) za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu s vysokorýchlos­tnými internetovými službami obmedzením prístupu alternatívnych operátorov k svojej účastníckej prípojke v období od rokov 2005 až 2010.

Komisia vytýkala obom spoločnostiam stanovenie nespravodlivých podmienok v referenčnej ponuke pre neviazaný prístup k svojej účastníckej prípojke, a uplatňovaním neprimeraných cien, ktoré rovnako efektívnemu operátorovi neumožňovali reprodukovať ponuku maloobchodných služieb spoločnosti ST bez toho, aby mu vznikla strata. Z tohto dôvodu EK uložila pokutu vo výške 38.838.000 eur spoločnostiam ST a DT spoločne a nerozdielne, ako aj pokutu vo výške 31.070.000 eur samostatne spoločnosti DT.

Rozsudkami z decembra 2018 Všeobecný súd EÚ (nižšia súdna inštancia) čiastočne zrušil sporné rozhodnutie, pričom stanovil výšku pokuty uloženej spoločne a nerozdielne spoločnostiam ST a DT na 38.061.963 eur a výšku pokuty uloženej iba poslednej uvedenej na 19.030.981 eur.

Súdny dvor EÚ však vo štvrtok zamietol odvolania podané spoločnosťami ST a DT v celom rozsahu a upozornil, že postup dominantného podniku spočívajúci v odmietnutí sprístupniť svoju infraštruktúru konkurenčným podnikom, predstavuje zneužitie. Súd zopakoval, že išlo o prípad, keď dominantný podnik poskytol prístup k svojej infraštruktúre konkurenčným podnikom, ale tento prístup podriadil nespravodlivým podmienkam.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovak Telekom #Deutsche Telekom #pokuty operátorom #zneužitie dominantného postavenia