Najväčšie emisie produkujú firmy z oblasti hutníctva a kovovýroby

Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia na Slovensku sú firmy z oblasti hutníctva a kovovýroby, pričom v tesnom závese za nimi nasledujú cementárne. Tie spolu s hutníkmi a železiarmi obsadili prvých sedem priečok najväčších emitentov oxidu uhoľnatého (CO). Po US Steel Košice a Slovalcu v Žiari nad Hronom vypúšťa najväčšie množstvo CO Cemmac v Hornom Srní, CHR Slovensko v Rohožníku a Považská cementáreň v Ladcoch. Cementárne CHR obsadili spolu s US Steel a Slovenskými elektrárňami aj prvé priečky rebríčka producentov oxidov dusíka (NOx). Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

09.01.2021 10:27
debata (8)

Inštitút porovnával emisie CO, NOx a tuhých znečisťujúcich látok (TZL) u 100 najväčších znečisťovateľov v roku 2019 z databázy internetového portálu air.sk a zameral sa aj na porovnanie najviac znečistených lokalít. V roku 2019 vyprodukovalo na Slovensku 100 najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia 97.830,9 tony CO. Odvetvím s najväčšou produkciou tejto látky je kovovýroba a hutníctvo na úrovni 83.601,1 tony CO ročne a s podielom až 85,5 % na celkovej emisii CO.

„Oceliarska výroba je EÚ zaradená medzi tie odvetvia, ktoré sú ohrozené presunom výroby do krajín s menej prísnymi emisnými normami tzv. carbon leakage. Aj preto sú ich emisné kvóty tolerované,“ uviedol Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. To však neplatí pri výrobe cementu, ktorá je za hutníctvom a kovovýrobou v tesnom závese. „V súčasnosti výrobcovia cementu používajú vysoko horľavý, najmä plastový zahraničný odpad namiesto pôvodného uhlia a plynu. Výsledkom sú vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka,“ priblížil Halás.

V prípade oxidov dusíka je jeho najväčším emitentom US Steel a po ňom nasledujú cementári z CRH Slovensko a Slovenské elektrárne. V prvej desiatke najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia oxidmi dusíka sa nachádzajú okrem kovovýroby a hutníctva, energie a ťažby aj chemický priemysel a výroba papiera. Koncentrácia podnikov z týchto priemyselných odvetví spôsobuje, že medzi najznečistenejšie lokality na Slovensku patria katastre ako Košice-Šaca, Žiar nad Hronom, Horné Srnie, Ladce, Rohožník, Zemianske Kostoľany a Nováky.

V roku 2019 vyprodukovalo na Slovensku 100 najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia 18.103,5 tony oxidov dusíka. Odvetvím s najväčšou produkciou tejto látky je energia a ťažba s produkciou 4872,6 tony. Ekologicky zaznávaný chemický priemysel nevyprodukoval v roku 2019 na Slovensku ani polovicu z množstva oxidu dusíka, ktoré spolu vyprodukovali tri cementárne.

Životné prostredie poškodzujú aj TZL. V prvej desiatke výrobcov s najväčšou ročnou emisiou TZL sú spoločnosti z oblasti kovovýroby a hutníctva, z výroby chémie a plastov, z výroby dreva a papiera, z oblasti energie a ťažby a taktiež z výroby cementu. Najväčším producentom TZL sú US Steel Košice, nasledované chemičkou Fortischem v Novákoch, Slovalcom v Žiari nad Hronom a Duslom Šala.

V poradí jednotlivých krajov je vo všetkých troch sledovaných znečisťujúcich látkach na prvom mieste Košický samosprávny kraj. Na druhom mieste skončil v produkcii CO Banskobystrický samosprávny kraj nasledovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. V porovnaní NOx a TZL si tieto kraje poradie na druhom a treťom mieste vymenili.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #emisie #hutníctvo