Sociálna poisťovňa dostala v tomto roku z rozpočtu 670 miliónov eur

V apríli tohto roka štát poisťovni pomohol sumou 317,5 milióna eur a v júni tohto roka poslal poisťovni ďalších 300 miliónov eur.

09.08.2020 11:58
debata

Sociálnej poisťovni poslala vláda zo štátneho rozpočtu od začiatku tohto roka do konca júla tohto roka 670 miliónov eur. Koronakríza a s ňou súvisiace ekonomické opatrenia vlády totiž znižujú príjmy a zvyšujú výdavky poisťovne. S pokrytím financií na vyplácanie dôchodkov či nemocenských dávok preto musel poisťovni pomôcť štát. V apríli tohto roka dostala poisťovňa zo štátneho rozpočtu 317,5 milióna eur a v júni tohto roka ďalších 300 miliónov eur. Od začiatku tohto roka do konca marca štátny transfer pre poisťovňu dosiahol 52,4 milióna eur. Spolu tak ide o spomínaných 670 miliónov eur. V júli poisťovňa peniaze zo štátneho rozpočtu nedostala. Uviedol to hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. V minulom roku pritom poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.

Sociálna poisťovňa má nižšie príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb aj pre ekonomické opatrenia súčasnej vlády súvisiace s koronakrízou. Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, totiž vláda umožnila posunúť si splatnosť marcového, májového, júnového a júlového poistného na sociálne poistenie na koniec tohto roka. Netýka sa to však poistného, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ. Poistné za zamestnanca je totiž zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne mala aj novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej časť zamestnávateľov a povinne poistených SZČO nemuselo v máji za apríl zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne. Išlo o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nevzťahovala.

Výdavky Sociálnej poisťovne, naopak, zvýšilo zavedenie tzv. pandemických ošetrovných a PN. Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo pandemické ošetrovné a nemocenské pri karanténe. OČR sa za marec až máj vyplácalo rodičom za celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku. Nárok na pandemické ošetrovné trval aj v júni tým rodičom, ktorí neposlali svoje deti do škôlky a školy po ich otvorení. Zaviedol sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa