Investície do kongresového cestovného ruchu by sa Slovensku vrátili

Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších investičných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Tejto oblasti sa dlhodobo venuje Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenie Bratislava Convention Bureau (BCB), ktoré má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na Európsku kongresovú mapu.

07.07.2020 10:29
debata

Podľa profesionálnej asociácie International Congress and Convention Association (ICCA) jeden účastník kongresu znamená pre slovenskú ekonomiku tržby na úrovni 386 eur za deň, pričom priemerný kongres trvá 4 dni. Najväčšie kongresy v Bratislave, Eurotox 2017, Wonca Europe 2019 a IIW 2019 s počtom 1300, 2000 a 1700 delegátov znamenali priamy prínos do ekonomiky štátu cca 7,7 milióna eur.

BTB v súčasnosti predstavuje jednu z mála inštitúcií na Slovensku, ktorá kontinuálne, odborne a proaktívne oslovuje cieľovú skupinu nákupcov podujatí v zahraničí a rozvíja business-to-business komunikáciu.

„BCB dlhodobo vyvíja iniciatívu pre podporu kongresového cestovného ruchu. Naše aktivity sú zamerané na tzv. „hardware“, čiže propagáciu kapacít a infraštruktúry pre Business Meetings (hotely, venues, kongresové centrá) a tzv. „software“, čiže strategický marketing a branding destinácie, konkrétne propagačné aktivity, reprezentáciu na zahraničných podujatiach a operatívu,“ hovorí predseda predstavenstva BTB, Vladimír Grežo.

Odvetvie, ktoré sa medzinárodne označuje ako „business meetings“, predstavuje ideálnu formu cestovného ruchu. Prináša lukratívnu a vzdelanú klientelu, nespôsobuje masový turizmus, pozitívne ovplyvňuje sezónnosť a predstavuje potenciál pre širší región danej destinácie. Celosvetovo ide o jedného z najväčších zamestnávateľov vôbec.

„Ďalším rozmerom kongresov je aj ich nefinančný prínos, akými sú reputačný efekt pre mesto, stúpajúca kvalita služieb, zamestnanosť, výmena odborného know-how a v neposlednom rade priamy vplyv na zahraničné investície“, hovorí Nina Erneker, vedúca oddelenia BCB.

Z kongresového cestovného ruchu tak v konečnom dôsledku môže profitovať štát, mestá a ich obyvatelia, regióny a súkromný sektor.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovný ruch #turizmus #kongresové centrum