Pri strategickom parku v Nitre porušil MH Invest zákon, tvrdí ÚVO

Štátna firma MH Invest mala pri príprave strategického parku v Nitre, v ktorom stojí závod automobilky Jaguar Land Rover, porušiť zákon. Vyplýva to zo záverov kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.

01.05.2020 13:04
Jaguar I-Pace - výroba Graz Foto:
Jaguar I-Pace - výroba Graz
debata (1)

MH Invest ako verejný obstarávateľ zadal nadlimitnú zákazku na prípravu strategického parku 30. júla priamym rokovacím zadaním. Podľa ÚVO však zákon o verejnom obstarávaní umožňuje takýto postup len pri splnení prísnych podmienok. „Priame rokovacie zadanie by malo byť využívané len vo výnimočných prípadoch. Zákon za mimoriadnu udalosť považuje najmä živelnú pohromu či haváriu. Prípadne situáciu bezprostredne ohrozujúcu život alebo zdravie ľudí, alebo životné prostredie, ktorú obstarávateľ nemohol predvídať a pre časovú tieseň nemohol uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením,“ vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

MH Invest podľa Hliváka považoval za mimoriadnu udalosť možné zmarenie investície Jaguar Land Rover na území Slovenska. „Úrad verejnému obstarávateľovi aj v súlade s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie preukázal, že to nie je zákonná podmienka pre postup, ktorý obmedzuje hospodársku súťaž, a že verejný obstarávateľ nebol v časovej tiesni, aby takýmto postupom obmedzil hospodársku súťaž,“ povedal Hlivák.

ÚVO: Obišli zákon

Kontrolóri úradu zistili, že Slovenská republika pripravovala podmienky pre realizáciu investície od mája 2015 a zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená 11. decembra 2015. „Znamená to, že verejný obstarávateľ mohol stihnúť pripraviť aj riadnu verejnú súťaž a ukončiť ju relatívne v rovnakom čase, ako to urobil v prípade priameho rokovacieho zadania. Potvrdil to aj jeho ďalší postup v zákazkách nadväzujúcich na túto prvú zákazku,“ uviedol Hlivák.

Podľa zistení ÚVO určil MH Invest okruh ôsmich záujemcov, ktorých oslovil a zapojil ich do priebehu priameho rokovacieho konania. Za kritérium ich úspešnosti zvolil najnižšiu ponúknutú cenu. Výzvu na predloženie ponúk odoslal subjektom opakovane, v druhom prípade piatim záujemcom a spomedzi nich vybral úspešného uchádzača. „Zmluva s ním bola uzatvorená so zmluvnou cenou v celkovej maximálnej výške 123.098.661,80 eura bez DPH,“ pripomenul predseda ÚVO.

Ako zdôraznil, úrad na základe kontroly skonštatoval, že verejný obstarávateľ použil priame rokovacie konanie neoprávnene. „Svojím konaním znevýhodnil iných potenciálnych uchádzačov, ktorí nemali možnosť sa do daného procesu verejného obstarávania zapojiť, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Svoje zistenia sme postúpili Protimonopolnému úradu SR, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a o záveroch kontroly sme informovali aj Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Zároveň môžem uviesť, že úrad vstúpil do kontroly zadávania zákaziek, ktoré na túto zákazku nadväzovali,“ dodal Hlivák.

MH Invest: Všetko v záujme Slovenska

Spoločnosť MH Invest sa nestotožňuje s právnym názorom ÚVO. „Argumentáciu ÚVO, pre nemožnosť uplatnenia inštitútu priameho rokovacieho konania v tomto konkrétnom prípade považujeme za absurdnú. Vo výsledku by táto argumentácia znamenala, že Slovenská republika by najskôr musela prísť o investora a až následne mohla riešiť následky vlastnej nečinnosti v podobe miliardových škôd pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky, ktoré by vyplynuli zo zmarenia tejto mimoriadnej investičnej príležitosti,“ konštatuje vo svojej reakcii MH Invest.

Podľa jej predstaviteľov konala spoločnosť pri príprave strategického parku v súlade s platnou legislatívou v danom čase, vo verejnom záujme a na základe osvedčenia vlády SR. „Spoločnosť MH Invest trvá na tom, že konala v jednoznačnom záujme Slovenskej republiky získať strategickú investíciu a pri riešení nevyhnutných procesných postupov postupovala plne v súlade s legislatívou. Legitímnosť svojich postupov je preto pripravená obhájiť s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov,“ uviedla MH Invest.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #Jaguar Land Rover #MH Invest