Vyúčtovanie za teplo bude veľkým prekvapením. Správkyňa bytového fondu vysvetľuje, kto pri zmenách pri vykurovaní najviac zaplatí

V tomto roku začali platiť veľké zmeny pri vykurovaní, ktoré ovplyvnia výšku faktúr za teplo v bytovkách. Rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch má nové pravidlá. Novinka sa dotkne prakticky všetkých bytoviek napojených na centrálny zdroj tepla (CZT) alebo s vlastnou kotolňou v bytovke.

09.12.2023 05:00
debata (205)
Ide o peniaze: Ročné zúčtovanie bytu: Čo sa rozpočítava podľa meračov, čo podľa plochy bytu a čo podľa počtu osôb v ňom?
Video
Odpovedá Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Premiéra máj 2021. / Zdroj: TV Pravda

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku je najväčšie a najstaršie združenie, ktorého členmi sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Spadá podeň asi 48-tisíc domácností a regionálne centrá má po celej krajine. Jeho prezidentka Monika Šamková v rozhovore pre denník Pravda vysvetľuje, ako nová vyhláška zmení rozpočítavanie nákladov na teplo.

Prečo vlastne došlo k zmene vyhlášky, ktorá mení systém rozpočítavania nákladov na teplo v bytovom dome?

K zmene vyhlášky došlo najmä z dôvodu spravodlivejšieho rozpočítavania tepla. To znamená, že sa uplatní fyzikálny prestup tepla medzi bytmi, a to hlavne v bytoch, ktoré sú prázdne, kde nekúria počas celej vykurovacej sezóny a kde vlastníci neumožnili namontovať pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN), ktorý úmyselne poškodili, nesprístupnili byt na odpočty, ak tam nie sú PRVN na diaľkový odpočet, potom v stavbách a nadstavbách a v bytoch, ktoré sa odpoja od CZT.

energie Čítajte viac Koniec doplácania na susedov. Začali platiť veľké zmeny pri vykurovaní, dotkne sa to účtov za teplo

Aké hlavné zmeny priniesol nový systém na rozpočítavani­e tepla?

Pomer rozpočítavania ostal rovnaký 60 vs. 40 percent. Rovnako ako v starej vyhláške si môžu vlastníci pomer rozpočítavania zmeniť, ale po novom už základná zložka – plocha – nesmie byť nižšia ako 30 percent. Neušetria vlastníci, ktorí neumožnili namontovať PRVN, úmyselne ho poškodili alebo nesprístupnili byt na odpočty, ak tam nie sú PRVN na diaľkový odpočet.

Tí podľa starej vyhlášky zaplatili 1,5-násobok priemernej spotreby v dome, po novom sa týmto vlastníkom vypočíta spotrebná zložka 1,1-násobku maximálnej spotreby v dome. Zaviedol sa aj pojem špecifických nákladov vykurovaného priestoru. To znamená, že ak je spotreba medzi bytmi a nebytovým priestorom v dome vyššia ako 2,5-násobok spotreby, základná zložka sa upraví na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota spotreby bude 2,5 alebo nižšia. Laicky povedané, najvyššia spotreba bytu alebo nebytového priestoru sa prerozdelí medzi ostatné byty a nebytové priestory v dome tak, že základná zložka sa upraví na vyššie percento, ako si vlastníci odsúhlasili.

Mení sa aj základný postup pri rozpočítavaní tepla, a to tak, že zúčtovacím obdobím je jeden rok a pri zmene ceny tepla alebo zmene vlastníka v byte sa nedelia obdobia vyúčtovania. Obdobia sa delia len pri zmene PRVN s iným algoritmom námeru a podobne.

radiátor, teplo, kúrenie Čítajte viac Za kúrenie v bytovke budeme platiť spravodlivejšiu sumu. Komu sa zvýši a kto naopak ušetrí?

Novinka mení aj pravidlá pre byty s vlastným vykurovaním. Napríklad byty v nadstavbe s vlastným kúrením, ktoré sú nezávislé od centrálneho vykurovania, podľa starej vyhlášky neplatili nič. Po novom by mali platiť viac. O čo presne ide?

Áno, zjednodušilo sa posudzovanie a rozpočítavanie odpojených bytov od CZT domu, kde základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania. Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnym vykurovaním, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.

Nastala zmena aj pri bytoch, ktoré sa odpojili od spoločného rozvodu tepla. Napríklad také byty, ktoré nie sú úplne na najvyšších poschodiach, ale napríklad niekde v strede domu a zriadili si vlastný plynový kotol? Budú platiť po novom viac?

Áno, aj tieto byty sa posudzujú, bude sa platiť aj v týchto bytoch napriek tomu, že majú individuálne kúrenie. Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od CZT domu, napriek tomu, že majú vlastný zdroj tepla. Pre nadstavby a vstavby s vlastným zdrojom tepla sa sa uplatňuje pre podlahovú plochu koeficient 0,2. (pôvodná odpoveď bola opravená a aktualizovaná dňa 15. decembra 2023, pozn. red.).

Je nový systém spravodlivejší?

Nový systém je určite spravodlivejší najmä pre tých, ktorí vo svojich bytoch kúria a zároveň nevedomky vykurujú okolité nevykurované miestnosti či celé byty. Ide hlavne o byty, kde sú malé deti alebo chorí a potrebujú mať teplo, teda aj vyšší komfort bývania. Ak by bývali v rodinných domoch, nekúriť by si nedovolili.

Koľkých bytov, resp. domácností by sa mohla novinka týkať?

Týka sa to všetkých bytových domov na území Slovenska, či s centralizovaným zdrojom tepla, alebo s decentralizovaným zdrojom tepla, ako je napríklad vlastná kotolňa.

Ktorí vlastníci bytov si po novom priplatia a, naopak, kto by mohol ušetriť?

Ako som už spomínala, zaplatia tí, čo nekúria a šetria tak, že nezapínajú radiátory celý rok, a naopak, ušetria tí, čo poctivo kúria.

Môžu vlastníci bytov odmietnuť nový systém?

Nie, nie je to nový systém, ale je to nová vyhláška, ktorá je platná pre všetkých bez výnimky.

Ako sa táto zmena prejaví v praxi? Menia už správcovské spoločnosti domácnostiam zálohové platby počas tohto roka alebo prídu vyššie platby až na jar 2024 pri zúčtovaní?

Vyhláška je platná od 1. januára 2023, teda správcovia mali dosť času na to, aby vlastníkom upravili mesačné predpisy. Väčšinou sa menia pri zmene ceny alebo s doručením vyúčtovania vlastníci dostanú nové predpisy podľa spotrieb za minulý rok na ďalšie obdobie.

Tí vlastníci, ktorí mali nastavený pomer rozpočítavania aj podľa starej vyhlášky na 60 ku 40 a vyššie, tých by sa to podľa môjho názoru dotknúť nemalo alebo sa ich to dotkne minimálne. Tí vlastníci, ktorí majú základnú zložku nižšiu ako 30 percent alebo sú inak v rozpore s novou vyhláškou, mali sporné rozhodnutia uviesť do súladu s novou vyhláškou do 30. júna 2023.

Očakávate, že nastane situácia, že vyúčtovanie za rok 2023 bude prekvapením pre mnohé domácnosti?

Áno, myslím si, že to bude prekvapenie aj pre mnohých správcov, aj vlastníkov.

© Autorské práva vyhradené

205 debata chyba
Viac na túto tému: #náklady #teplo #susedia