Dodávatelia účtujú podnikom výrazne vyššie ceny elektriny a plynu, než sú na burzách, varuje regulátor

Súčasná situácia so zverejňovaním a aktualizáciou cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu ukazuje nedostatočnú mieru konkurencie medzi dodávateľmi na tomto trhu. Vytvára tak riziká ohľadne primeranosti zmluvných cien elektriny a plynu.

06.10.2023 10:53
elektrina Foto: ,
Ilustračná snímka
debata (2)

Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe septembrového prieskumu zverejnených cien a cenníkov za neregulovanú dodávku energií pre koncových odberateľov. Úrad ním chcel posúdiť, či na trhu pretrvávajú nepriaznivé aspekty identifikované v obdobnom prieskume z mája tohto roka.

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom nedošlo podľa ÚRSO k zlepšeniu v stave zverejňovania cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu. Nedošlo ani k zlepšeniu v stave aktualizácie zverejnených cien a cenníkov, s pozitívnou výnimkou Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a niekoľkých menších dodávateľov. Zverejnené ceny najmä u veľkých dodávateľov podľa úradu nedostatočne zohľadňujú pokles trhových cien elektriny a plynu v priebehu roka a nedošlo ani k zlepšeniu výhodnosti cenových ponúk v porovnaní s okolitými krajinami.

Andrej Juris Čítajte viac Šéf ÚRSO hovorí, prečo ceny energií na trhoch klesajú a aj tak hrozia dvojnásobné účty za plyn

„Efektívne fungujúci trh s energiami je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie primeraných cien energií pre odberateľov v SR. Vzhľadom na očakávané zníženie štátnych dotácií v energetike v budúcom roku je možné predpokladať, že prevažná väčšina koncových odberateľov na neregulovanom trhu energií bude platiť priamo zmluvné ceny ponúkané dodávateľmi. Preto je dôležité, aby zmluvné ceny primerane zohľadňovali aktuálne trhové ceny energií, ktoré v priebehu roka 2023 výrazne klesli,“ zhodnotil predseda ÚRSO Andrej Juris.

Úrad bude podľa neho konzultovať s Protimonopolným úradom (PMÚ) ohľadne opatrení na posilnenie hospodárskej súťaže na trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu v SR. ÚRSO zároveň navrhuje viaceré opatrenia na zlepšenie situácie na tomto trhu.

Presadzovať chce zavedenie povinnosti dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať cenníky pre neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov. Plánuje zavedenie zverejňovania indikátorov aktuálnych trhových cien energií pri ich typickom zazmluvňovaní odberateľmi na obdobie 12 mesiacov, a to na mesačnej báze.

Úrad bude tiež presadzovať dočasné zavedenie maximálneho limitu na výšku obchodnej marže na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu a povinnosť dodávateľov neodkladne upraviť zmluvné ceny v prípade, ak presahujú stanovený limit. Naďalej chce systematicky navrhovať zvýšenie dohľadu nad trhom, ako aj povinný reporting a hodnotenie nákupných a predajných transakcií na neregulovanom trhu dodávky energií pre koncových odberateľov v SR.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #ceny #dodávatelia energií #cenník