Spotreba vodíka môže vzrásť až na 1,4 milióna ton ročne. Časť budeme aj dovážať

Spotreba vodíka na Slovensku by sa mohla do roku 2050 zvýšiť na hodnotu 400-tisíc až 1,47 milióna ton ročne. Intenzita rastu výšky spotreby záleží na tom, v akých odvetviach nahradí vodík súčasné energetické nosiče. Vzhľadom na energetické nároky súvisiace s výrobou vodíka a jeho predpokladanú spotrebu v SR, bude potrebné dovážať časť spotreby zo zahraničia. Vyplýva to z návrhu národnej vodíkovej stratégie "Pripravení na budúcnosť", ktorú Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

02.04.2021 16:38
debata (6)

„Na základe existujúceho využitia vodíka možno predpokladať, že sa v SR do roku 2030 spotrebuje 178-tisíc ton vodíka ročne. Intenzívne využívanie vodíka predpokladá do roku 2050 nárast jeho celkovej spotreby na hodnotu 400 až 1470 kiloton (kT), teda 18 – 66,2 terawatthodín (TWh),“ uviedlo MH v stratégii. Vzhľadom na kapacitné limity elektrizačnej sústavy bude pre realizáciu najambicióznejšieho scenára výroby vodíka potrebné zapojenie všetkých dostupných technológií výroby vodíka a spôsobov jeho prepravy a skladovania.

Slovensko bude pri výrobe vodíka okrem obnoviteľných zdrojov venovať pozornosť aj využívaniu elektriny z rezerv jadrových elektrárni. Rezort spresnil, že pokiaľ by sa proces výroby ocele v SR zmenil na nízkoemisný s využitím vodíka, stúpla by spotreba vodíka v priemysle 2,8-násobne. S využitím medzinárodnej metodiky McKinsey by si ročná výroba 4,5 milióna ton nízkoemisnej ocele vyžiadala 324 kT vodíka. Pokiaľ bude v roku 2050 vodíkový pohon využívať 15 percent ľahkých vozidiel kategórií M1 a N1 a zároveň 35 percent autobusov, nákladných vozidiel a vlakov, spotreba vodíka dosiahne 150 kT ročne.

Najvýznamnejší podiel na raste spotreby vodíka na Slovensku bude mať sektor energetiky, priemyslu a dopravy. „Hlavným cieľom bude pokryť čo najväčšiu časť spotreby vodíka z domácich zdrojov, avšak vzhľadom na energetické nároky súvisiace s výrobou vodíka a jeho predpokladanú spotrebu v SR bude potrebné dovážať časť spotreby zo zahraničia,“ dodal rezort. Po prerokovaní národnej stratégie vo vláde bude realizácia jej opatrení konkretizovaná do vecného, časového a finančného plánu v podobe akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom budú úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy v danej oblasti.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #ministerstvo hospodárstva #vodík #vodíkový pohon