O podporu na zelenú elektrinu nakoniec príde dvadsaťsedem výrobcov

O podporu na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) nakoniec príde dvadsaťsedem výrobcov. Tí totiž aj po prijatí miernejšieho zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby zostali v omeškaní s úhradou nedoplatkov voči štátnym orgánom.

02.02.2021 10:47
debata

„Na základe aktuálne dostupných informácií sme zverejnili zoznam výrobcov elektriny, ktorí sú v omeškaní s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne,“ informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Na Slovensku pôsobí zhruba 2 500 výrobcov zelenej elektriny. Regulačný úrad ešte v polovici marca minulého roka vydal zoznam 104 výrobcov zelenej elektriny, ktorým pre nedodržanie zákonných povinností odňal právo na štátnu podporu. Po kritike odbornej verejnosti, ale aj niektorých politikov, sa regulátor rozhodol zoznam prehodnotiť. Po dvoch aktualizáciách však bolo právo na štátnu podporu vrátané len dvom výrobcom zelenej elektriny.

Zoznam výrobcov elektriny z OZE a KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok. Každý výrobca elektriny v hláseniach zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok. Tým výrobca elektriny deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v takzvanej dobrej viere. Novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol regulačný úrad povinný overovať plnenie finančných povinností výrobcov zelenej elektriny voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci. Regulátor tak musel zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

Po volaní o pomoc od samotných výrobcov zelenej elektriny poslanci vlani schválili ďalšiu novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá zavádza miernejšie sankcie bez likvidačných následkov na hospodársku životaschopnosť výrobcov zelenej elektriny. Doplatok nedostanú po novom výrobcovia počas obdobia neplatenia odvodov a daní. „Novela zákona koriguje majetkovú sankciu, a to tak, že odstraňuje jej likvidačnú povahu. Novela zákona zároveň zachováva recipročný charakter, keď právo na podporu doplatkom alebo príplatkom nepatrí výrobcovi s právom na podporu počas doby, kedy si vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti,“ uviedlo desať koaličných poslancov v dôvodovej správe k novele zákona o podpore zelenej elektriny.

debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #OZE