Na Slovensku sa vyťaží z roka na rok menej zemného plynu

Na Slovensku sa vyťaží z roka na rok menej zemného plynu. Kým pred troma rokmi firmy vyťažili celkovo 90 miliónov metrov kubických plynu, pred dvoma rokmi to bolo 86 miliónov metrov kubických. V minulom roku bola ťažba plynu na úrovni 75 miliónov metrov kubických plynu. „V dlhodobom horizonte predpokladáme pokračovanie ťažby zemného plynu zo súčasných zdrojov s klesajúcim trendom,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR vo svojej správe o bezpečnosti dodávok plynu.

17.08.2020 11:21
debata (2)

Zmeny do tohto trendu môžu priniesť len novoobjavené ložiská. „Ťažené objemy však budú závisieť od rozsahu, charakteru a lokalizácie prípadných nových ložísk. Nezanedbateľným faktorom bude aj ekonomická náročnosť ťažby z takýchto ložísk,“ podotklo ministerstvo.

Slovensko tak naďalej zostáva závislé od dovozu zemného plynu. Spotreba zemného plynu v Slovenskej republike v minulom roku dosiahla takmer 5 miliárd metrov kubických. Viac ako 98 % domácej spotreby plynu teda tvorí import.

Ťažbou a prieskumom ložísk uhľovodíkov na Slovensku sa zaoberá takmer výlučne spoločnosť Nafta. Ako najväčšia domáca spoločnosť v tomto odvetví pôsobí predovšetkým v oblasti Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny. „Dlhodobou aktivitou sme potenciál týchto oblastí do veľkej miery preskúmali a využili. V záujme zachovania a ďalšieho pokračovania ťažby na Slovensku sme skúmali aj iné oblasti krajiny a v roku 2014 sme sa stali držiteľom prieskumného územia Trnava,“ uviedla spoločnosť vo svojej výročnej správe.

V oblasti prieskumu získala spoločnosť Nafta nové prieskumné územie Beša na východnom Slovensku, o rozlohe 770 kilometrov štvorcových, a vo Viedenskej panve prieskumné územie Viedenská panva-sever o rozlohe 146 kilometrov štvorcových. „V októbri minulého roka sme získali prieskumné územie Pavlovce nad Uhom (1 069 kilometrov štvorcových), kde chceme overiť potenciál prieskumu a ťažby uhľovodíkov v ďalšej časti tohto regiónu,“ konštatovala spoločnosť Nafta.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #tažba #zemný plyn