Slovensko je podielom plochy siedmou najzalesnenejšou krajinu EÚ

Slovensko je podielom plochy siedmou najzalesnenejšou krajinu Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu, ktorý ich zverejnil pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (21. marec), s cieľom zvýšiť povedomie o význame všetkých druhov lesov. Slovensko malo v roku 2020 o jedno percento vyšší podiel plochy zalesnenia (39 %) ako priemer EÚ (38 %). V únii má väčšiu plochu zalesnenia krajiny iba prvé Fínsko (66 %), nasledujú Švédsko (63 %), Slovinsko (61 %), Estónsko (54 %), Lotyšsko (53 %) a Rakúsko (46 %).

23.03.2021 11:55
debata (12)

Vlani mala EÚ podľa odhadov Eurostatu 159 miliónov hektárov lesov. Ich rozloha sa od roku 1990 zvýšila o takmer 10 %, z predchádzajúcich 145 miliónov hektárov. Na opačnom konci rebríčka bolo v roku 2020 iba asi 1 % pôdy pokrytých lesmi na Malte a menej ako pätina pôdy bola zalesnená v Holandsku (10 %), Írsku (11 %), Dánsku (15 %) a na Cypre (19 %). Pre porovnanie zalesnenie v iných krajinách V4 bolo v roku 2020 menšie ako na Slovensku. Česko malo 34 %, Poľsko 30 % a Maďarsko iba 22 %.

Lesy poskytujú spoločnosti škálu ekosystémových služieb, okrem poskytovania stavebného alebo palivového dreva, podľa Eurostatu sa čoraz viac uznáva ich rozhodujúca úloha pri rekreácii, odstraňovaní znečisťujúcich látok zo vzduchu a vody, predchádzanie povodniam a ukladanie uhlíka. Potenciál lesov poskytovať tieto ekosystémové služby závisí od rozlohy a stavu lesov. Väčšie lesy a v dobrom stave majú vyšší potenciál poskytovať ľuďom viac ekosystémových služieb.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #lesy