Lesníci nesúhlasia s presunutím lesného hospodárstva do rezortu životného prostredia

Odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska (Platforma) považuje zamýšľaný presun agendy lesného hospodárstva z pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciu Ministerstva životného prostredia SR za neopodstatnený. A to dovtedy, pokým nebude dohodnutý a spracovaný strategický materiál, ktorým musí byť podľa Platformy Štátna politika na ochranu lesného bohatstva Slovenska a jeho prírodných zdrojov.

30.03.2020 13:46
kalamita / Les / Lesy / Foto:
Ilustračné foto
debata (5)

Informoval o tom hovorca odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska Jozef Marko.

„Sme presvedčení o tom, že najskôr musí byť jasne zadefinovaná spoločenská objednávka a stanovené strategické ciele, ako nakladať s celým prírodným bohatstvom našej krajiny. Po rozpracovaní strategických cieľov na jednotlivé opatrenia musí štát zabezpečiť, aby boli efektívne dodržiavané všetkými zainteresovanými skupinami – vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov, ochrancami prírody, vodohospodármi, poľnohospodármi, turistami, developermi a tak ďalej. Preto naša Platforma od svojho vzniku v auguste minulého roka presadzuje, aby bola dohodnutá takzvaná ústava pre lesy, teda legislatívny nástroj, integrujúci jednotný postup pri záchrane lesného bohatstva Slovenska a všetkých jeho prírodných zdrojov,“ povedal koordinátor Platformy František Štulajter.

Platforma presadzuje aj jednotné riadenie starostlivosti o lesné bohatstvo štátu a integrovaný manažment všetkých súčastí krajiny – pôdy, vody a lesa, ktoré budú dôležitou súčasťou realizácie dlhodobej Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva a prírodných zdrojov Slovenska.

„Takéto riadenie musí podľa Platformy zastrešovať samostatné ministerstvo, ktoré by malo v kompetencii starostlivosť o lesy a agrolesnícke ekosystémy, starostlivosť o ochranu prírody a riadenie využívania surovín a produktov z lesa. Súčasne by bolo vhodné podľa Platformy priradiť do tohto ministerstva aj starostlivosť o vodné hospodárstvo, pretože odvetvia, súvisiace s lesom a prírodou, sú úzko prepojené aj s vodným hospodárstvom a vzájomne sa významným spôsobom ovplyvňujú," uviedol predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník.

V tomto kontexte musí takéto ministerstvo podľa Platformy garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a Európskej únie.

„Súbežne musí garantovať aj napĺňanie princípov ochrany prírody. V rovnakom rozsahu musí zabezpečiť ochranu a využitie agrolesníckeho farmárstva, podzemných a povrchových vôd. A v neposlednom rade musí garantovať produkciu dreva ako trvalo sa obnovujúcej, ekologickej suroviny, implementáciu princípov zelenej ekonomiky a podporu výrobkov z dreva. K tomuto riadiacemu mechanizmu je nutné vybudovať adekvátny systém efektívnej a prísnej, ale najmä jednotnej štátnej správy, ktorý funguje vo viacerých krajinách,“ ozrejmil Jozef Marko.

Platforma zdôrazňuje, že lesy a lesníctvo nezabezpečujú iba produkciu dreva, ale spolu hrajú nezastupiteľnú úlohu pri riešení aktuálnych súčasných výziev ľudskej spoločnosti – postupujúcej zmene klímy.

Európska zelená dohoda uvádza vo svojom návrhu transformačných politík v oblasti ochrany a obnovy ekosystémov a biodiverzity nasledovné opatrenia – zalesnená výmera EÚ sa musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu. Európska komisia pripraví novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, zameranú na účinné zalesňovanie nelesných pôd, ochranu a obnovu lesov v Európe a podporu bioekonomiky. Národné strategické plány členských štátov EÚ budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.

Platforma preto apeluje na zákonodarcov v novo zloženej Národnej rade Slovenskej republiky a členov novej Vlády Slovenskej republiky, aby urobili maximum pre naplnenie Európskej zelenej dohody. „Odborníci z Platformy sú zároveň pripravení prispieť k vypracovaniu Národného strategického plánu ako východiskového a celospoločensky záväzného materiálu, nevyhnutného pre implementáciu Európskej zelenej dohody v našej krajine,“ dodal Marko.

Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska je odborná platforma, zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa, vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska.

Predstaviteľmi platformy sú zástupcovia PEFC Slovensko, Odborového zväzu drevo, lesy, voda, š. p. Lesy SR, Vojenských lesov a majetkov, š. p., Slovenskej lesníckej komory, Zväzu spracovateľov dreva SR, Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá zahŕňa Úniu regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie obecných lesov Slovenska, Úniu diecéznych lesov a Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystric­kého kraja.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo životného prostredia #Lesy SR #lesníci