Poslanci plánujú opraviť zvyšovanie dôchodkov. Viac by tak mali penzisti dostať už od januára 2024

Ján Beracka | 04.03.2023 05:00
úspory, dôchodok, penzia, peňaženka, peniaze, Foto: ,
Nová valorizácia penzií možno spomalí rast dôchodkov.
Zákon ešte nie je účinný a už sa bude opravovať. Aj to je príbeh zmeny výpočtu valorizácie dôchodkov, ktorú navrhol opozičný poslanec Peter Pellegrini (Hlas) a ďalší poslanci okolo neho.

Tento návrh prešiel parlamentom a v podobe, v akej by mal byť účinný, by v skutočnosti obral dôchodcov o časť vyšších penzií.

Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dôchodca, ktorý má mediánový dôchodok 518 eur mesačne, bude mať v roku 2024 o päť eur mesačne menej a do roku 2026 to bude o osem eur mesačne menej. Ušetrí tak štát. Napríklad iba na budúci rok takmer 100 miliónov eur.

Zámerom zákona je zrýchliť mechanizmus valorizácie dôchodkov tak, aby sa dôchodky valorizovali rýchlejšie v prípade, že ekonomika sa nachádza v období rýchlo rastúcich cien. Tento princíp do návrhu predstaviteľov Hlasu pozmeňujúcim návrhom dostal poslanec Peter Cmorej (SaS).

pellegrini raši Čítajte viac Je to definitívne. Nové dôchodky sa budú počítať po novom, rozmrazia sa aj minimálne penzie

Problémom je ale iná novinka, ktorou je zmena výpočtu zo 6-mesačného na 9-mesačný priemer dôchodcovskej inflácie. Tento výpočet by sa mal uplatňovať od 1. januára 2024. Zmena v priemerovaní pravdepodobne v praxi oberie penzistov o časť peňazí. Preto sa bude mechanizmus valorizácie dôchodkov pravdepodobne opravovať.

Zmenu avizuje práve strana Hlas. „Vložíme do zákona prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa k 1. januáru 2024 dôchodky zvýšia podľa výhodnejšej alternatívy. Teda buď sa použije šesťmesačné, alebo deväťmesačné obdobie dôchodcovskej inflácie,” uviedol poslanec Hlasu Erik Tomáš.

Táto novinka by mala znamenať, že dôchodcovia o valorizáciu neprídu. Dlhšie deväťmesačné obdobie by sa použilo iba v prípade, že to bude znamenať vyššiu valorizáciu ako v prípade šesťmesačného obdobia. Zatiaľ nie je jasné, či návrh strany Hlas podporí strana SaS a hnutie OĽaNO. Obe strany chcú počkať na konkrétne znenie zmien, až potom sa strany budú vyjadrovať k tomu, či zmeny, ktoré navrhne strana Hlas, podporia. „Ťažko sa mi vyjadruje k niečomu, čo som nevidel. Nemám s tým najmenší problém a myslím si, že to získa hlasy celého parlamentu, ak by to malo byť tak, že sa od januára použije výhodnejší variant, či už to bude šesť, alebo deväť mesiacov,“ povedal Cmorej.

Milan Krajniak, minister práce Čítajte viac Veľké presúvanie dôchodkových miliárd sa začína. Pozrite si, ako sa vás to dotkne

Vrchol rastu cien je zrejme za nami

V súčasnosti sa na základe takzvanej dôchodkovej inflácie valorizujú dôchodky k 1. januáru každého roka. Toto pravidlo sa mení. Vzniká totiž mechanizmus mimoriadnej valorizácie. Dôchodky by sa mali mimoriadne zvyšovať v priebehu roka vtedy, ak nárast cenovej hladiny od posledného zvýšenia dôchodkov dosiahne aspoň päť percent. Následne sa dôchodky zvýšia tak, aby zistený nárast cien pokryli.

K zvýšeniu dôchodkov dôjde dva mesiace potom, ako štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni, že inflácia presiahla hranicu piatich percent.

Nové znenie zákona ale paradoxne pravdepodobne spôsobí, že v najbližšom čase budú dôchodcom rásť penzie pomalšie. Súčasťou novely je totiž aj zmena vzorca, ktorý má určiť, ako rýchlo ceny rastú. Ten bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne pracovať v neprospech dôchodcov. Je to tak preto, že sa očakáva postupný pokles tempa zdražovania. Rast dôchodkov tak bude pravdepodobne nižší ako v prípade, že by zmeny neprišli.

Aj rozpočtová rada neočakáva, že sa zapne mimoriadna valorizácia. A to preto, lebo vrchol inflácie máme už za sebou a mala by už iba klesať.

„V rokoch 2024 až 2026 by podľa aktuálnych makroekonomických prognóz RRZ aj výboru pre makroekonomické prognózy nemalo ani raz dôjsť k aktivácii mimoriadnej valorizácie. Kumulatívny rast inflácie od poslednej valorizácie, teda od 1. januára, by totiž nemal do konca júna v žiadnom z rokov 2024 až 2026 presiahnuť hranicu päť percent. Keďže mimoriadna valorizácia sa v poslednom štvrťroku nemá realizovať, vývoj cenovej hladiny od júla sa v nej nezohľadní,“ upozorňuje RRZ.

Zmena je teda vzhľadom na súčasné očakávania len teoretická a mimoriadne zvýšenie by malo prísť až v budúcnosti, ak nastane prudký rast cien.

Deväťmesačný priemer zmenší navýšenie

Druhou zmenou je zmena výpočtu, zo 6-mesačného priemeru na 9-mesačný priemer dôchodcovskej inflácie. Podľa pôvodných pravidiel sa valorizácia od 1. januára určovala podľa toho, aká bola inflácia domácnosti dôchodcov počas prvého polroka predchádzajúceho roka. Schválené znenie novely však obdobie rozhodujúce pre určenie miery inflácie naťahuje na deväť mesiacov. Táto zmena má presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov, no pravdepodobne bude znamenať nižší rast dôchodkov v rokoch 2024 až 2026 v porovnaní so stavom, keď by sa zákon nemenil.

„Vplyvom predĺženia obdobia, za ktoré sa inflácia zohľadňuje do výpočtu štandardnej valorizácie, by v porovnaní s doposiaľ platnou legislatívou mali dôchodky rásť pomalšie v každom roku obdobia 2024 až 2026. Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie, ako ju predpokladá februárová makroekonomická prognóza, je priemerná inflácia za dlhšie obdobie, prvých deväť mesiacov roka, nižšia ako za kratšie obdobie, teda prvých šesť mesiacov roka,“ hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Aj polročný horizont má svoje slabiny. Ak v ekonomike nastane cenový šok napríklad v júli, na valorizácii dôchodkov sa prejaví až o osemnásť mesiacov. Predĺženie tohto obdobia toto „hluché“ obdobie síce skracuje, no penzistom v roku 2024 až 2026 pravdepodobne prinesie nižšie dôchodky.

Nový systém valorizácie by mohol spôsobiť...
valorizacia Nový systém valorizácie by mohol spôsobiť pomalší rast dôchodkov

RRZ vidí problémy

Podľa rozpočtovej rady nie je optimálny systém ani šiestich a ani deviatich mesiacov. V každom prípade totiž valorizácia niektoré mesiace ekonomického vývoja nezohľadňuje. Rada tvrdí, že je teda potrebné umožniť automatickú mimoriadnu valorizáciu, ktorá je nadviazaná na vývoj cenovej hladiny od posledného mesiaca, ktorý sa použil vo výpočte poslednej valorizácie.

„Ak sa aktivuje mimoriadna valorizácia, každá nasledujúca valorizácia, štandardná alebo mimoriadna, sa vždy referuje na posledný použitý mesiac do valorizácie. Týmto spôsobom sa systematicky zabezpečí, že nedôjde k dvojitému započítaniu alebo, naopak, nezapočítaniu rastu cien za niektoré obdobia,“ vysvetlili ekonómovia.

Video
Ide o peniaze: O európskom dôchodku s Jurajom Hrbatým (Finax). Premiéra 28. 9. 2022.

Spoliehať sa na priemer za niekoľko mesiacov, či už šesť, alebo deväť, nemá podľa expertov na rozpočet význam. „Nie je žiadny dôvod preferovať priemer viacerých mesiacov vzhľadom na to, že cenová hladina je pomerne stabilná, nie je volatilná, a to aj na medzimesačnej úrovni,“ upozorňuje rozpočtová rada. Preto sa prihovárajú za to, aby sa systém priemerov úplne zmenil. „Ak v predchádzajúcom roku nedošlo k mimoriadnej valorizácii, tak valorizačné percento pravidelnej valorizácie určovať na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za konkrétny mesiac,“ hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Navyše pravidelne valorizovať dôchodky od januára nie je optimálne. Miera zvýšenia totiž nezohľadňuje napríklad úpravy regulovaných cien. Optimálne by teda bolo valorizovať dôchodky k inému dátumu. Vplyv regulovaných cien je známy najskôr v polovici februára, lebo sa prejavia v miere inflácie za mesiac január.

O čom je schválená zmena?

  • Novela umožňuje skoršiu, mimoriadnu, valorizáciu, ak by došlo k výraznej inflácii. Dôchodky sa preto majú mimoriadne zvyšovať v priebehu roka vtedy, ak inflácia od posledného zvýšenia dôchodkov dosiahne aspoň päť percent
  • Novela zároveň predlžuje obdobie, za ktoré je zohľadnený vývoj inflácie pre januárovú valorizáciu zo šesť na deväť mesiacov. Percento zvýšenia dôchodkov sa tak po úprave vypočíta ako priemerná medziročná inflácia za mesiace január až september predchádzajúceho roka. Práve táto zmena by súčasných dôchodcov o časť valorizácie pripravila.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ