V energiách nastala mimoriadna situácia. Regulátor chystá zásah, ktorý nemá obdobu

Pravda, Lucia Lauková | 24.03.2022 11:01
Andrej Juris Foto: ,
Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.
„Z dôvodu agresie na Ukrajine sa Slovensko v oblasti energetickej bezpečnosti nachádza vo veľmi zložitej situácii a úrad analyzuje všetky možnosti vrátane prípadného bezprecedentného zavedenia inštitútu mimoriadnej regulácie v krajine,“ vyhlásil predseda úradu Andrej Juris.

Dôvodom je aktuálna situácia na trhu s energiami. Ceny prudko rastú, hovorí sa, že trh s elektrinou a plynom priam kolabuje. Dodávatelia neumožňujú neregulovaným zákazníkom ako sú firmy či mestá zazmluvniť si dodávku elektriny a plynu formou fixnej ceny.

Ďalším prípadom sú firmy, ktoré mali uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny na tento rok za pevnú cenu, aj tak však dodávateľ žiada zvýšenie poplatkov kvôli mimoriadnej situácii, inak ich odpojí. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú zas problém, že ich dodávateľ vyhlásil, že sa ocitol v situácii, keď je pre „vyššiu moc“ nemožné im dodať zazmluvnené energie, lebo ich nakúpili z Bieloruska, no po vzniku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nebol partner ďalej schopný dohodnutý kontrakt plniť.

Denník Pravda oslovil preto regulačný úrad s otázkou, či a ako môže konať. „Kompetencie úradu ako národného regulátora sú presne vymedzené platnou legislatívou. Úrad najmä reguluje a určuje maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom, čo je koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok," odpovedal hovorca úradu Radoslav Igaz.

Igaz tiež uviedol, že podľa platnej legislatívy Slovenska nie je v kompetencii ÚRSO zasahovať alebo vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom a s tým spojených cenových náležitostí. Obchodné vzťahy je možné riešiť prostredníctvom SOI, Rozhodcovského súdu SOPK alebo riadnym súdnym konaním. Ak sa však v týchto zmluvách a vzťahoch aj na neregulovanom trhu vyskytnú nezákonné praktiky, ktoré spadajú pod zákonnú pôsobnosť úradu, vtedy úrad zasahuje.

Rusko Ukrajina konflikt vojna EÚ sankcie Kremeľ Čítajte viac Zbohom plyn od Putina. Komisia ukázala, ako sa zbaviť závislosti od Kremľa

Zákon ale tiež dáva Úradu pre reguláciu sieťových odvetví mandát na zavedenie špeciálnej regulácie v situáciách, keď na trhu hrozí nedostatok elektriny či plynu. To sa podľa regulátora deje aj teraz.

„Inštitút mimoriadnej regulácie zastrešuje ustanovenie § 16 zákona o regulácii, pričom základné podmienky aktivácie mimoriadnej regulácie sú špecifikované v § 16 ods. 1 zákona o regulácii, pričom platí, že mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou (EK)," spresnil Juris.

V tejto súvislosti preto ÚRSO podnikne ďalšie kroky až po záveroch z aktuálneho summitu Rady na úrovni premiérov, kde má EK predstaviť ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečnosti dodávok energie a na elimináciu negatívnych dopadov vysokých cien energií.

Komisia predstavila prvé riešenia

Európska komisia zverejnila dňa 23.3.2022 sta­novisko k súčasnej situácii na globálnych a európskych trhoch s energiami, ktoré prechádzajú v súčasnosti turbulentným vývojom. Predstavila súbor návrhov na prijatie rýchlych opatrení, ktoré by mohli viesť k zabezpečeniu dodávok energie na budúcu zimu a zároveň zmierniť tlak na ceny s vysokým dopadom na všetkých účastníkov trhu.

„Globálne a európske trhy s energiou prechádzajú turbulentnými časmi, najmä od ruskej invázie na Ukrajinu. Európa musí prijať rýchle opatrenia na zabezpečenie našich dodávok energií na ďalšiu zimu a na zmiernenie tlaku vysokých účtov za energie na našich občanov a podniky. Dnešné návrhy sú ďalším výsledkom nášho intenzívneho úsilia v tejto oblasti,“ vyhlásila komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Komisia včera predložila návrh zákona, ktorým sa zavádza povinnosť naplniť zásobníky plynu na minimálne 80 % na ďalšiu zimu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energií. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %. Komisia okrem toho v reakcii na obavy týkajúce sa pretrvávajúcich vysokých cien energií prijala oznámenie, v ktorom sa stanovujú možnosti trhovej intervencie na európskej a vnútroštátnej úrovni a posudzujú sa výhody a nevýhody každej z nich.

Partnerstvá EÚ s tretími krajinami zamerané na kolektívny nákup plynu a vodíka môžu podľa Komisie zlepšiť odolnosť a znížiť ceny. Komisia preto ohlásila, že je pripravená zriadiť pracovnú skupinu pre spoločný nákup plynu na úrovni EÚ.

Ako chce Európska komisia skoncovať s ruským plynom
  • Návrh Európskej komisie zavádza členským krajinám povinnosť do 1. novembra 2022 zabezpečiť minimálnu úroveň skladovania plynu na 80 % kapacity ich zásobníkov. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %.
  • Prevádzkovatelia zásobníkov by mali nahlasovať úrovne plnenia vnútroštátnym orgánom a tie budú podávať správy na mesačnej báze eurokomisii.
  • EK je pripravená vytvoriť pracovnú skupinu pre spoločné nákupy plynu na úrovni EÚ. Partnerstvá EÚ s tretími krajinami na hromadný nákup plynu a vodíka môžu zlepšiť odolnosť EÚ a znížiť ceny energií.
  • Spoločný dopyt pracovnej skupine uľahčí prácu a posilní medzinárodné kontakty EÚ s dodávateľmi, čo pomôže zabezpečiť dovoz za dobré ceny ešte pred budúcou zimou.
  • Komisia zdôraznila, že zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou. Nová povinná certifikácia pre všetkých prevádzkovateľov zásobníkov má zabrániť možným rizikám vyplývajúcim z vonkajších vplyvov na kritickú skladovaciu infraštruktúru. Znamená to, že necertifikovaní prevádzkovatelia sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi plynu v EÚ.
  • S cieľom podnietiť opätovné napĺňanie zásobníkov plynu v EÚ eurokomisia navrhuje zaviesť 100-percentnú zľavu z taríf za prepravu na základe kapacity na vstupných a výstupných bodoch zásobníkov.
  • O návrhoch EK budú diskutovať šéfovia vlád a štátov EÚ na tohtotýždňovom summite v Bruseli (24. – 25. 3.)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ