Porsche chystá na Slovensku investíciu za 250 miliónov eur

Pravda, eko | 15.08.2020 09:21
Porsche, závod Foto:
Vizualizácia budúcej karosárne pre potreby posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA.
Po technologickom centre, ktoré je vo výstavbe, chce postaviť firma Porsche na Slovensku pri Hornej Strede neďaleko Nového Mesta nad Váhom aj závod na výrobu karosérií za 250 miliónov eur. Firma predložila tento zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie (EIA).

Je to druhá etapa projektu s názvom „Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda". Ide o aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja, ktorý bude prebiehať v technologickom centre. To bude skúmať metódy „na spájanie dielov karosérií automobilov, navrhovať a plánovať výrobné linky, testovať kľúčové časti liniek a zabezpečovať montáž a uvedenie liniek do prevádzky“.

„Na uzavretie výrobného cyklus je logické, že časť výroby karosérií automobilov bude smerovať do lokality existujúceho centra tak, aby sa stalo aj výrobným laboratóriom pre potreby rozvoja technológií pre výrobu karosérií v rámci koncernu Porsche,“ uvádza sa v žiadosti pre posúdenie EIA.

Odhadovaná hodnota novej investície je 250 miliónov eur, prácu by tu mohlo nájsť až 1000 ľudí v čase rozbehu, s výhľadom do roku 2040 až 1200 ľudí. Začať výstavbu plánuje investor v prvom štvrťroku 2024 a rozbehnúť výrobu v štvrtom kvartáli v roku 2026. V samotnom technologickom centre by do roku 2023 mohlo v dvojsmennej prevádzke pracovať približne 150 ľudí.

Pôjde o pracoviská, umiestnené v ôsmych halách, ktoré však budú navonok tvoriť jeden celok. Podľa textu zámeru sa tu budú vykonávať činnosti „spájania dielov, brúsenia, výroby podskupín karosérie, povrchovej predúpravy, linky KTL a voskovania, vnútornej i medzioperačnej dopravy a externej logistiky“.