Členské štáty majú zachovať právo cestujúcich na vrátenie peňazí za zrušené dovolenky

SITA | 14.05.2020 17:05
cestovanie, dovolenka, kufre, batožina, balenie, Foto:
Za porušenie zmluvy o zájazde nesie zodpovednosť cestovná kancelária.
Členské štáty Európskej únie by mali podľa Európskej komisie zachovať právo cestujúcich na vrátenie peňazí za cesty a dovolenky zrušené v dôsledku pandémie koronavírusu. Spotrebitelia majú mať zároveň možnosť vybrať si cestovné poukazy, tzv. vouchery, len dobrovoľne namiesto vrátenia peňazí.

Národné vlády však môžu určiť kritériá, ktoré z nich v očiach spotrebiteľa urobia dokonca atraktívnejšiu voľbu ako sú peniaze. Informovala o tom Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v reakcii na odporúčanie Európskej komisie pre alternatívne zavádzanie cestovných poukazov v rámci balíka opatrení na obnovu cestovania a cestovného ruchu v EÚ postihnutého následkami koronakrízy.

Predseda slovenskej spotrebiteľskej organizácie S.O.S. Michal Fáber povedal, že sú to dobré a dôležité správy aj pre slovenských spotrebiteľov. „Práve počas krízy, akej čelíme aj dnes, by sme všetci mali mať možnosť spoľahnúť sa na silné spotrebiteľské práva. Snaha nútiť spotrebiteľov, aby zachraňovali cestovný ruch formou lacných úverov a povinného prijatia poukazov namiesto vrátenia peňazí je neprijateľná,“ upozornil Fáber. „Spotrebitelia nie sú banky. Sme radi, že Európska komisia je rovnakého názoru a členským krajinám vytýčila jasnú cestu,“ podotkol.

Cestovné poukazy by mali platiť dvanásť mesiacov od okamihu zrušenia cestovných obmedzení a ak ich spotrebiteľ počas tejto lehoty nevyužije, peniaze mu majú byť do štrnástich dní vrátené automaticky späť. A to v plnej výške alebo zostatkovej hodnote, ktorú spotrebiteľ neprecestoval. Aby bola možnosť prijať dobrovoľne cestovné poukazy pre spotrebiteľa ešte lákavejšia, EK odporúča, aby ich platnosť letecké spoločnosti a turistickí operátori predĺžili na viac ako minimálne dvanásť mesiacov a splnili viaceré kritériá.

Potenciálna zmena existujúcich práv spotrebiteľa na vrátenie peňazí podľa predsedu S.O.S. predstavuje precedens, ktorý môže veľmi negatívne a dlhodobo ovplyvniť dôveru spotrebiteľov v cestovný ruch. „Dúfame preto, že členské krajiny, ktoré v rámci opatrenia na zmiernenie dôsledkov COVID namiesto vrátenia peňazí ukladajú spotrebiteľom povinnosť akceptovať presun ciest na neskôr alebo povinne prijať cestovné poukážky, začnú čo najskôr dodržiavať platnú európsku i národnú legislatívu a budú nasledovať nové odporúčania EK,“ uviedol Fáber.

Odporúčanie komisie o cestovných poukazoch podľa organizácie spotrebiteľov je reakciou na koordinované úsilie takmer dvadsiatich členských krajín EÚ. Tie žiadali dočasne zmeniť právne predpisy, aby právo cestujúcich na vrátenie peňazí určené legislatívou EÚ a SR bolo počas pandémie pozastavené a národné vlády mohli zaviesť pre spotrebiteľov povinnosť akceptovať cestovné poukazy namiesto peňazí.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC preto víta výzvu Európskej komisie, aby členské krajiny dodržiavali právne predpisy EÚ a rýchlo zaviedli vnútroštátne systémy, ktoré zabezpečia, aby všetky cestovné poukazy počas koronakrízy boli na 100 % kryté pred platobnou neschopnosťou či úpadkom cestovných operátorov. Táto ochrana je podľa S.O.S. nevyhnutnou podmienkou ďalšej propagácie poukazov, aby sa mohli stať naozaj bezpečnou, spoľahlivou a lákavou, dobrovoľnou voľbou pre slovenských spotrebiteľov.