Mýto v septembri vynieslo 19 miliónov eur

SITA | 15.10.2019 16:21
Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v septembri tohto roka dosiahol 19,35 milióna eur.

Medziročne je to viac o 7 percent, respektíve o 1,26 milióna eur. Príjmy z mýta za deväť mesiacov 2019 predstavovali 166,02 milióna eur a oproti rovnakému obdobiu vlani vzrástli o 3,7 percenta, alebo o 5,99 milióna eur. Ako v utorok informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s. v tlačovej správe, výber mýta v treťom štvrťroku v objeme 56,03 milióna eur bol medziročne vyšší o 2,18 milión eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roka do konca septembra získalo 29 929 vozidiel nad 3,5 tony, z toho 22 015 je zo Slovenska.

Na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v septembri vybrali na mýte 13,1 milióna eur a za deväť mesiacov 112,74 milióna eur (medziročne viac o 3,9 percenta). Uhradené mýto na cestách prvej triedy v deviatom mesiaci dosiahlo 6,25 milióna eur a od začiatku roka do konca septembra 53,25 milióna eur (viac o 3,4 percenta). Výber mýta v treťom štvrťroku na diaľniciach a rýchlostných cestách dosiahol 37,78 milióna eur (viac o 4,6 percenta) a na cestách prvej triedy 18,23 milióna eur (rast o tri percentá).

„Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na mýte vybranom v septembri podieľali 46,4 %. Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol 16. september so sumou 887 916 eur. V septembri využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 41 357 vozidiel denne. V porovnaní s augustom je to viac o 4 664 vozidiel,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR SkyToll-u Anton Bódis. V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. septembru zaregistrovaných 276 250 palubných jednotiek. Oproti augustu ich počet vzrástol o 932 kusov, vozidlá zo zahraničia využívali 73,6 percenta palubných jednotiek.

„Mobilné jednotky vynucovania v septembri riešili na vymedzených úsekoch ciest 586 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 7 238 eur. Za celý tretí štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta, vybralo 19 966 eur,“ poznamenal Bódis. Počet prípadov porušenia zákona o výbere mýta za deväť mesiacov mesiacov roka dosiahol 4 795, medziročne klesol o 4,65 percenta (o 234 prípadov). Dodatočne vybraté mýto od januára do septembra bolo v objeme 56 044 eur, v porovnaní s vlaňajškom je to menej o 2,6 percenta (o 1 513 eur).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zatiaľ neuvažuje o zmenách v nastavení systému elektronického výberu mýta. Výnosy z mýta na hlavných cestách majú byť naďalej príjmom NDS, ako v prípade diaľnic a rýchlostných ciest. „Výber mýta z ciest a úhrady za diaľničné známky sú podľa zákona príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti. NDS je súčasne aj správcom výberu mýta a výberu úhrad za diaľničné známky. To znamená, že NDS okrem príjmu finančných prostriedkov z výberu úhrad za spomínané systémy musí znášať aj náklady na predmetné systémy, a to investičné, ako aj prevádzkové,“ uviedol nedávno rezort dopravy pre agentúru SITA. Oddelené prevádzkovanie spoplatnenia ciest prvej triedy by podľa ministerstva bolo nerentabilné. Je treba zamyslieť sa nad celkovým zvýšením financovania a údržby cestnej infraštruktúry.

SkyToll prevádzkuje systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s NDS ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať systém trinásť rokov do roku 2022.