Miškov sa chystá 100 opatreniami urobiť zo Slovenska Singapur

SITA | 06.06.2011 12:30
Juraj Miškov Foto:
Minister hospodárstva Juraj Miškov.
Ministerstvo hospodárstva chce podnikateľom na Slovensku ušetriť ročne viac ako 100 mil. eur. Dosiahnuť to chce zlepšením podnikateľského prostredia, uviedol minister hospodárstva Juraj Miškov.

Rezort vypracoval 100 opatrení, vďaka ktorým sa má zlepšiť podnikateľské prostredie. Po implementácii týchto opatrení sľubuje rezort hospodárstva výrazné zníženie administratívnej záťaže podnikateľov na Slovensku.

„Pripravili sme projekt s názvom Singapur. Cieľom projektu je vytvoriť na Slovensku jedno z najlepších podnikateľských prostredí na svete a najlepšie spomedzi krajín strednej a východnej Európy,“ povedal Miškov s tým, že Slovensko sa stane Singapurom strednej a východnej Európy.

Po prijatí opatrení vypracovaných rezortom hospodárstva by mohli napríklad podnikatelia na Slovensku založiť firmu za dva dni a zakladať spoločnosť za jedno euro.

Ministerstvo chce taktiež skrátiť čas vydania živnostenského oprávnenia, začať s využívaním elektronických výpisov z verejných registrov na právne účely, skrátiť by sa malo stavebné konanie. „Koncepcia silného sociálneho štátu zlyhala. Prioritou vlády a rezortu hospodárstva pod mojim vedením je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a stať sa plne konkurencieschop­ným, atraktívnym a plnohodnotným obchodným partnerom pre investorov. Kvalitné podnikateľské prostredie je kľúčom k tvorbe nových pracovných miest a k zlepšovaniu životnej úrovne na Slovensku,“ zdôraznil Miškov.

Návrhy opatrení obsiahnuté v projekte Singapur rozdelil rezort na krátkodobé, ktoré by mali byť prijaté ešte v tomto roku, a strednodobé s horizontom plnenia najneskôr do polovice roku 2013. „Zlepšenie podnikateľského prostredia je aj mojou politickou prioritou,“ uviedla na margo vypracovaných opatrení premiérka Iveta Radičová. Návrhy opatrení predložilo ministerstvo už na medzirezortné pripomienkové konanie. „Na 99 % sú opatrenia už predrokované s jednotlivými ministerstvami,“ konštatoval Miškov.

Celkové administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku je podľa Inštitútu hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky kvantifikované vo výške až 1,98 mld. eur, čo predstavuje takmer 3 % hrubého domáceho produktu. V rámci tohto administratívneho zaťaženia inštitút vytypoval celkom 180 informačných povinností, ktorými štát zaťažuje podnikanie na Slovensku a ktoré predstavujú celkové náklady na podnikateľskú sféru vo výške až 1,25 mld. eur ročne.