Fico: Európa nechápe, prečo Slovensko nechce podporiť euro

SITA | 18.06.2010 00:00
Fico Foto:
Predseda vlády Robert Fico.
Európski lídri nechápu postoj slovenských pravicových politikov, ktorí odmietajú podporný finančný mechanizmus Európskej únie a poskytnutie krízových pôžičiek Grécku, pričom situáciu prirovnávajú k problematickému schvaľovaniu Lisabonskej zmluvy. Tvrdí to slovenský premiér Robert Fico, ktorý podľa vlastných slov musel európskym partnerom odpovedať na otázky týkajúce sa diania na Slovensku.

Ako upozornil, jeho vláda umožnila poskytnutie záchranného úveru Grécku tým, že podpísala príslušný rámcový dohovor. Samotné rozhodnutie o pôžičke však musí prijať nová národná rada, čo bolo podľa Fica „jasne formulované“.

„Všetci sa ma na to pýtali,“ odpovedal Fico na otázku, či účastníci summitu vyjadrovali obavy v súvislosti s vývojom na Slovensku. „Ale táto otázka patrí tým politikom, ktorí to odmietajú, nie mne.“ Čo sa týka celkového podporného finančného mechanizmu v hodnote 750 miliárd eur, podľa Fica „všetci doma počúvame názory pravicových expertov, ktorí tvrdia, že nie“. Premiér pritom varoval, že týmto postojom „vážne ohrozujú záujmy Slovenskej republiky a musia ho preonačiť“.

Podľa Fica musí nová národná rada v tejto veci prijať dôležité zákony, ktoré vytvoria predpoklady na to, aby bolo Slovensko súčasťou európskeho podporného mechanizmu. „Každý politik na Slovensku, ktorý je proti tomuto, je proti Slovensku,“ povedal premiér na margo vyjadrení predstaviteľov strán, ktoré môžu byť súčasťou budúcej vládnej koalície. Európski lídri podľa neho „nechápu, ako je možné, že niekto sa tvári európsky, ale potom, keď príde na rozhodnutie vo veci, tak vytĺka z toho domáci kapitál“.

Fico tvrdí, že vo veci podporného mechanizmu začal komunikovať s „tými, ktorí sa pripravujú prevziať moc na Slovensku“. „Ja som dnes začal robiť určité telefonáty,“ povedal premiér s tým, že na rozhodnutie zostáva už len niekoľko dní a „od pondelka by to znovu mohlo znamenať rozbúrenie finančnej hladiny v rámci celej Európy“. Fico podľa vlastných slov potrebuje vedieť, či „novovznikajúca koalícia, ktorá chce vytvoriť vládu a ktorá má väčšinu, prijme príslušné zákony“. Mala by tak urobiť formou „jasného verejného vyhlásenia“, inak bude niesť „plnú zodpovednosť“ za možné následky.

Hlavným bodom štvrtkového rokovania Európskej rady bolo prijatie novej európskej stratégie pre zamestnanosť a rast pod názvom Európa 2020. Členovia v rámci nej schválili päť základných cieľov, ktorými sú zvýšenie miery zamestnanosti na 75 percent vo vekovej skupine 20 až 64 rokov, dosiahnutie celkovej výšky verejných a súkromných investícií v oblastiach výskumu a vývoja na úrovni 3 percentá hrubého domáceho produktu, zníženie emisií skleníkových plynov o 20 percent v porovnaní s rokom 1990, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20 percent z konečnej spotreby a pokročiť na ceste k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 percent. EÚ by sa tiež mala snažiť znížiť

počet obyvateľov ohrozených chudobou najmenej o 20 miliónov, ako aj zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia. Fico v tejto súvislosti odkázal na minulotýždňové stanovisko slovenskej vlády týkajúce sa príslušných národných cieľov.

Európski lídri podľa Fica diskutovali o fiškálnej disciplíne a finančnej stabilite jednotlivých členských štátov EÚ ako aj koordinácii ich hospodárskych politík. „Absolútne všetci premiéri sa zhodli na tom, že základom akéhokoľvek úspechu, pokiaľ ide o svetovú hospodársku krízu, ktorá stále pretrváva, je naštartovanie hospodárskeho rastu,“ povedal premiér. „V tomto duchu bolo veľmi pozitívne hodnotené Slovensko, ktoré malo v prvých troch mesiacoch tohto roka hospodársky rast na úrovni 4,8 percenta, a potvrdzuje sa, že bude mať aj v celom roku 2010 najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie.“

Podľa Fica sa tiež členovia rady dohodli, že v prípade nutnosti budú jednotlivé štáty pripravené prijať ďalšie opatrenia na urýchlenie fiškálnej konsolidácie. Tá by však mala prebiehať tak, aby nemala nepriaznivý vplyv na hospodársky rast. Európski lídri podľa Fica veľmi dlho diskutovali na tému sankcií za prípadné porušenie Paktu stability a rastu. Najväčšiu diskusiu však vyvolala téma regulácie finančných služieb vrátane navrhovaných odvodov a daní pre finančné inštitúcie, kde sa prejavila politická orientácia jednotlivých lídrov. Podľa Fica nakoniec zvíťazil názor, že členské štáty by mali zaviesť systém zdaňovania bánk.