Eurokomisia vyšetruje slovenskú firmu. Možno dostala nedovolenú pomoc

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti Najpi na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) v oblasti štátnej pomoci.

09.07.2024 14:10
von der Leyen Foto: ,
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová
debata

Komisia pripomenula, že začala vec posudzovať na základe sťažnosti, podľa ktorej spoločnosť Najpi získala štátnu pomoc nezlučiteľnú s pravidlami vnútorného trhu EÚ.

fico Čítajte viac Fico vyvolal rozruch na žatve pri Trnave. Čo povedal prítomným?

V roku 2013 Slovensko poskytlo spoločnosti NAJPI regionálnu pomoc vo výške 4,99 milióna eur na podporu jej investícií do závodu na ťažbu sklárskeho piesku v Trnavskom kraji.

Dňa 20. júla 2017 prijala EK rozhodnutie, v ktorom dospela k záveru, že opatrenie pomoci, ktoré poskytlo Slovensko, spĺňa kritériá stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách, a preto je zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a oslobodené od povinnosti vopred eurokomisiu informovať a získať jej súhlas.

Všeobecný súd EÚ však toto rozhodnutie EK zrušil svojím rozsudkom z 9. septembra 2020. Súd upozornil, že dôkazy, ktoré poskytol sťažovateľ v súvislosti s väzbami medzi spoločnosťou Najpi a ďalšou spoločnosťou mohli u eurokomisie vyvolať pochybnosti, pokiaľ ide o charakterizáciu spoločnosti Najpi ako malého a stredného podniku (MSP).

Všeobecný súd rozhodol, že EK bola povinná posúdiť, či boli počas dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období prekročené príslušné limity na klasifikáciu spoločnosti Najpi ako MSP. Správna klasifikácia spoločnosti Najpi ako MSP alebo veľkého podniku je potrebná na to, aby mohla eurokomisia správne posúdiť dodržanie kritérií stanovených vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách.

V nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu teraz EK vykoná podrobnejšie vyšetrovanie, aby dôkladnejšie posúdila pomoc poskytnutú spoločnosti Najpi. Komisia posúdi najmä to, či v čase poskytnutia pomoci mohla byť spoločnosť Najpi kvalifikovaná ako MSP. Zároveň posúdi, či v čase poskytnutia pomoci boli splnené podmienky stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách, najmä pokiaľ ide o hospodárske ťažkosti, keďže za takých okolností by spoločnosť Najpi nebola oprávnená na regionálnu pomoc.

Ak by exekutíva EÚ dospela k záveru, že podpora, ktorú poskytlo Slovensko, nebola oprávnená na výnimku podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, musela by posúdiť, či boli splnené podmienky stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013.

Začatie hĺbkového vyšetrovania dáva Slovensku a všetkým zainteresovaným stranám možnosť predložiť svoje pripomienky. Na výsledok vyšetrovania to však nemá žiadny vplyv.

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci, najmä všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a usmernenia o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013, umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v znevýhodnených oblastiach Európy a posilňovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia