Parlament schválil nové výdavkové limity. Koľko miliárd bude môcť štát tento rok minúť?

Zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov je cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

09.05.2024 13:44
kamenický, koaličná rada Foto: ,
Minister financií Ladislav Kamenický
debata (2)

Rezort financií tiež navrhol priamo v novele limit verejných výdavkov na tento rok. Cieľom je zabezpečiť splnenie míľnika plánu obnovy a odolnosti, keďže limit verejných výdavkov na tento rok doteraz nebol schválený. Jeho výška bude 57,717 miliardy eur. Vyplýva to zo schváleného pozmeňovacieho návrhu Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Konsolidácia verejných financií sa bude podľa nových pravidiel odvíjať od plnenia referenčných hraníc verejného dlhu 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficitu verejných financií 3 % HDP. Trajektóriu čistých výdavkov stanoví Európska komisia (EK) v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov. Čisté výdavky sú definované ako výdavky verejnej správy bez úrokových výdavkov, diskrečných príjmových opatrení, výdavkov na programy EÚ plne kryté príjmami z eurofondov, vnútroštátnych výdavkov na spolufinancovanie týchto programov, cyklických prvkov nezamestnanosti, ako aj výdavkov na dávky a jednorazové a iné dočasné opatrenia.

SR MF Fico kontrolný deň BAX Čítajte viac Fico chce použiť na stavbu ciest peniaze z druhého piliera a z bankových účtov ľudí. Aké má možnosti?

„Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu,“ zdôraznilo v dôvodovej správe MF SR. Celkový limit bude možné prekročiť len za stanovených podmienok, ak bude aktivovaná všeobecná alebo národná úniková doložka.

V súlade s novými fiškálnymi pravidlami bude do pôsobnosti ministerstva financií patriť vypracovanie národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu, súčasťou ktorého bude trajektória čistých výdavkov, ako aj súbor reforiem a investícií. Tento plán bude schvaľovať vláda, ktorá ho následne predloží Národnej rade (NR) SR. Rozpočet verejnej správy sa bude realizovať a zostavovať v súlade s týmto plánom, vysvetlil predkladateľ.

Ministerstvo financií má po novom vypracovávať ročnú správu o pokroku, ktorá bude hodnotiť plnenie národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu vrátane plnenia limitu verejných výdavkov. Rezort tiež upraví pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) k vypracovaniu a zverejneniu hodnotenia výročnej správy o pokroku. Jeho súčasťou bude posúdenie súladu výsledku rozpočtového hospodárenia s trajektóriou vývoja čistých výdavkov, ako aj plnenia limitu verejných výdavkov a analýzy faktorov, ktoré sú základom odchýlky od trajektórie čistých výdavkov.

Ladislav Kamenický Čítajte viac Vláda plánuje zvyšovať dane a ušetriť štyri miliardy eur. Dotácie na elektrinu a plyn sa skončia

„S cieľom zabezpečiť dodržanie limitu verejných výdavkov sa navrhuje zmena lehoty použitia prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných formou bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. Bežné a kapitálové výdavky štátneho rozpočtu budú mať, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, rovnakú lehotu použitia, a to do konca rozpočtového roka, na ktorý boli rozpočtované,“ priblížil predkladateľ.

Návrh reaguje aj na skúsenosti a potreby z aplikačnej praxe. Zníži sa napríklad počet rezerv v štátnom rozpočte, a to na rozpočtovú rezervu vlády, rezervu predsedu vlády, rezervu na riešenie negatívnych vplyvov vývoja rozpočtového hospodárenia a rezervu na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác.

Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka, aby sa nové pravidlá mohli využiť pri zostavení najbližšieho rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027. Výnimkou je stanovenie výdavkového limitu na rok 2024, ktorý bude účinný dňom vyhlásenia.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet #výdavkové limity #NR SR