Poľnohospodári získajú na účty stovky miliónov eur. Končia sa dve veľké výzvy

Po splnení podmienok zo strany prijímateľov už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.

28.10.2023 09:49
farmar, krava Foto:
PPA končí dve veľké výzvy.
debata (3)

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) finalizuje dve výzvy na podporu poľnohospodárov s celkovou vyčlenenou sumou cez 455 miliónov eur. Po splnení podmienok zo strany prijímateľov už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.

Prvá výzva sa zameriava na podporu investícií na spracovanie, uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Do konca apríla minulého roka agentúra prijala 626 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čo predstavuje sumu 265,7 milióna eur. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 238,9 milióna eur. Pomoc v tejto výzve je rozdelená do oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov. PPA schválila 548 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zastavila alebo neschválila 78 žiadostí.

Michal Horváth, minister financií Čítajte viac Odchádzajúci minister financií Horváth: Rozdiel v zdaňovaní nehnuteľností medzi Slovenskom a vyspelými štátmi je priepastný

„K dnešnému dňu 23 úspešným žiadateľom zanikol nárok na uzavretie zmluvy v dôsledku nesplnenia podmienok určených vo výroku rozhodnutia a 19 úspešných žiadateľov požiadalo o späťvzatie žiadosti o príspevok po vydaní rozhodnutia o schválení," uviedla PPA. Prijímateľom agentúra odoslala 479 návrhov zmlúv, z čoho 421 zmlúv je zverejnených v centrálnom registri zmlúv. Pri 26 schválených žiadostiach čaká PPA na splnenie podmienky uvedenej vo výroku rozhodnutia.

Druhá výzva smeruje k podpore investícií do poľnohospodárskych podnikov, z ktorej môžu poľnohospodári vyčerpať sumu 216,8 milióna eur. Tieto peniaze môžu použiť na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie. Do 30. júna minulého roka prijala PPA 1 955 žiadostí, pričom schválila 1 251 žiadostí, zastavila alebo neschválila 704 žiadostí a 1 248 je rozhodnutí s podmienkou.

„Aktuálne sme prijímateľom odoslali 1 113 návrhov zmlúv, z čoho 610 zmlúv je ku dnešnému dňu zverejnených v centrálnom registri zmlúv, pri 138 schválených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok čaká PPA na splnenie podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia," dodala platobná agentúra.

3 debata chyba