Nové plynovody a letecká linka. Na východe Slovenska vďaka Volvu vyrastá veľká priemyselná štvrť

Napojenie strategického parku Valaliky na cesty a železnicu si v dvoch fázach vyžiada približne 175 miliónov eur. V pláne je aj letecké spojenie medzi Švédskom a Košicami. Informovala o tom štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá pripravuje priemyselný park, kde vyrastie závod automobilky Volvo.

05.10.2023 14:30
Nové pracovné príležitosti, byty aj cesty.... Foto:
V stredu 6. 7. 2022 oficiálne odovzdali zmluvy o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), obcou Valaliky, štátnymi orgánmi týkajúce sa strategickej investície automobilky Volvo. Zľava starosta Valalík Štefan Petrík, KSK Rastislav Trnka, primátor Košíc Jaroslav Polaček.
debata (1)

Počíta sa pritom s ďalšími budúcimi investormi a subdodávateľmi. Územie je preto potrebné vybaviť dostatočnými zdrojmi elektrickej energie, plynofikáciou, pitnou vodou a tiež napojením na cestnú a železničnú sieť integrovaným dopravným systémom. „Dopravné napojenie strategického parku Valaliky na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum si v dvoch fázach vyžiada približne 175 miliónov eur,“ uviedla štátna spoločnosť.

pellegrini, fico, šimečka Čítajte viac Novú vládu čakajú na stole naliehavé veci. Ktoré témy musí akútne riešiť?

Celkovo sa podľa VIP vybuduje takmer 16 kilometrov nových ciest a 10,6 kilometra (km) cyklochodníkov. Zrekonštruujú sa aj úseky ciest v dĺžke 8,5 km, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, dva cestné mosty, jeden železničný most a štyri cyklomosty.

„Strategický priemyselný park sa napojí aj na jestvujúcu železničnú trať č. 169 Košice – Hidasnémeti. Za viac ako 67 miliónov eur sa vybudujú trate v dĺžke 10.160 metrov a 200-metrové nástupište pre cestujúcich,“ oznámila VIP. V úzkej spolupráci so Železnicami SR (ŽSR), Ministerstvom dopravy (MD) SR a Košickým samosprávnym krajom (KSK) sa ťažiskovou dopravou má stať koľajová a autobusová doprava. Ekologickým cieľom je dosiahnuť 50-percentný podiel verejnej dopravy.

Dostatok plynu má zabezpečiť výstavba vysokotlakového a strednotlakového plynovodu v celkovej dĺžke 4125 metrov a nová regulačná stanica. Predpokladané náklady spojené s plynofikáciou sú viac ako 2,3 milióna eur. Požadované navýšenie kapacity elektrickej energie podľa VIP zabezpečí výstavba novej 125-megawattovej (MW) elektrickej stanice a nové vedenia vysokého napätia za viac ako 2,3 milióna eur. Ich celková dĺžka bude takmer 23 km.

V najbližších rokoch podľa VIP nájde prácu v priemyselnom parku pri Košiciach takmer 7200 zamestnancov. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026.

1 debata chyba