Výborná správa pre východ Slovenska. Nový priemyselný park dá prácu až 16 000 ľuďom, preškolia ďalšie tisíce

Priemyselný park vo Valalikoch pri Košiciach pokračuje po odpredaji pozemku pre automobilku Volvo v ďalšom rozvoji. V najbližších rokoch v ňom nájde prácu takmer 7 200 zamestnancov. Ako informuje spoločnosť Valaliky Industrial Park, spolu so subdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť na takmer 16 000.

04.10.2023 10:58
Volvo Foto: ,
debata

Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026.

„Park je príležitosťou aj pre dlhodobo nezamestnaných z Košického a Prešovského kraja. Pod gesciou rezortu práce a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje nosný projekt pre rekvalifikovanie. Cieľom je rekvalifikovať 20 000 nezames­tnaných na pozíciu operátor výroby a takmer 5 000 nezames­tnaných na iné odborné pozície," priblížila spoločnosť. Tá zároveň pracuje na zvýšení počtu strojárskych a iných relevantných odborov na univerzitách a stredných technických školách.

podpis, volvo Čítajte viac Volvo začal hon na zamestnancov. Svoju investíciu pri Košiciach môže nafúknuť

Valaliky Industrial Park pracuje aj na príprave územia subdodávateľského parku. Doteraz je v priestore celého parku vysporiadaných 341 ha územia, z ktorých 281,2 ha je priamo určených pre Volvo Cars Košice. Uzavretých bolo 1 306 kúpnych zmlúv a 153 vyvlastňovacích konaní nadobudlo právoplatnosť. V súčasnosti prebieha územná a stavebná príprava pozemkov pod dodávateľským parkom. Z potrebných 202 ha park doteraz vlastní 168 ha.

„Z aktuálnych 26 stavebných povolení, ktoré každé vyžadovalo stanoviská približne 20 dotknutých orgánov, získal doteraz projekt 23 právoplatných povolení. Povoľovací proces do určitej miery skomplikovali a zdržali neznámi vlastníci dotknutých pozemkov a nehnuteľností," dopĺňa firma. Zelenú dostalo aj posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. Jeho súčasťou je aj prekládka Valalického kanála za takmer milión eur. Do konca októbra bude ukončený aj archeologický prieskum na dotknutých lokalitách.

PREMIÉR: Navštívil východné Slovensko Čítajte viac Volvo postupne predstavuje svoje plány na Slovensku. Najnovšie spravilo ďalší míľnik

Priemyselný park je nutné vybaviť aj infraštruktúrou. Dopravné napojenie na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum si v dvoch fázach vyžiada asi 175 mil. eur. Celkovo sa vybuduje takmer 16 kilometrov nových ciest a aj viaceré cyklochodníky. Zrekonštruujú sa úseky ciest v dĺžke 8 510 m, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, dva cestné mosty, jeden železničný most a štyri cyklomosty.

Priemyselný park sa napojí aj na jestvujúcu železničnú trať. Za viac ako 67 mil. eur sa vybudujú trate v dĺžke 10 160 m a 200-metrové nástupište pre cestujúcich. Dostatok plynu zabezpečí výstavba vysokotlakového a strednotlakového plynovodu v celkovej dĺžke 4 125 m a nová regulačná stanica. Predpokladané náklady presahujú 2,3 mil. eur. Požadované navýšenie kapacity elektrickej energie zabezpečí výstavba novej 125 MW elektrickej stanice a nové vedenia vysokého napätia za viac ako 2,3 mil. eur. Ich celková dĺžka je takmer 23 kilometrov.

debata chyba
Viac na túto tému: #Volvo #Valaliky Industrial Park