Solidárny príspevok prinesie svoje ovocie. Zo Slovnaftu pritečú do rozpočtu stovky miliónov eur

Vďaka mimoriadnemu zdaneniu rafinérskej spoločnosti Slovnaft by si mal rozpočet verejnej správy v tomto roku prilepšiť o 321 miliónov eur. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). „Pri výpočte boli zohľadnené verejne dostupné zdroje a vývoj cien na trhoch s komoditami ku koncu augusta roka 2023,“ uviedla RRZ.

29.09.2023 13:34
čerpacia stanica Slovnaft Foto: ,
Nová čerpacia stanica Slovnaft na R1 pri Pohraniciach neďaleko Nitry
debata (2)

Prijatím dočasných kompenzačných schém na riešenie vysokých cien energií vznikla podľa RRZ potreba financovať v rokoch 2022 a 2023 výdavky v predpokladanej výške približne 4 miliardy eur. Ako jeden zo spôsobov financovania týchto opatrení parlament koncom roka 2022 schválil zákon o solidárnom príspevku. Zákon určil subjekty podliehajúce tomuto príspevku, sadzbu 55 percent, zdaňovacie obdobie rok 2022 a spôsob výpočtu príspevku.

Orlen, pr, nepouzivat Čítajte viac Poľská expanzia na Slovensku. Čerpačka za rok zdvojnásobila počet púmp, je na štvrtom mieste za Slovnaftom

Následne v marci 2023 parlament schválil návrh zákona, ktorým sa zmenil zákon o solidárnom príspevku. Zdaňovacie obdobie sa predĺžilo aj na rok 2023 a sadzba uplatňovaná pri výpočte je pre tento rok vo výške 70 percent.

„Odhadovaný čistý príjem rozpočtu verejnej správy v roku 2022 po odpočítaní výpadku z dane z príjmu právnických osôb a na základe zverejnenia účtovnej závierky spoločnosti Slovnaft za rok 2022 predstavuje sumu 411 miliónov eur,“ dodala rada.

V reakcii na vysoké ceny energií boli na národnej a európskej úrovni prijaté opatrenia, ktoré majú slúžiť na podporu dotknutých domácností a podnikov. Na realizáciu tejto pomoci bolo potrebné hľadať rôzne formy financovania s čo najnižším možným negatívnym vplyvom na ekonomiku. Naprieč krajinami sa formy financovania pomoci líšia a majú rôznu podobu.

RRZ sa venovala tzv. windfall profit tax (WPT) pre subjekty pôsobiace v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií vzhľadom na to, že tento spôsob financovania opatrení bol implementovaný aj v slovenských podmienkach.

Slovnaft, pr, nepouzivat Čítajte viac Schválili obrovskú polmiliardovú investíciu. Najväčší priemyselníci dostanú peniaze pre „očistu“ biznisu

Sadzba WPT a spôsob výpočtu solidárneho príspevku sa naprieč krajinami líši. Štandardný spôsob výpočtu vychádza z Nariadenia Rady EÚ, kde základ na výpočet príspevku (nadzisk) je zdaniteľný príjem relevantného zdaňovacieho obdobia, od ktorého sa odčíta aritmetický priemer základov dane štyroch po sebe nasledujúcich účtovných období začínajúc rokom 2018 navýšeným o 20 percent.

Následne prenásobením základu danou sadzbou, pričom minimálna sadzba určená nariadením je 33 percent, ale štáty ju môžu stanoviť aj vyššie, dostávame výšku solidárneho príspevku. „Štandardný spôsob výpočtu bol použitý väčšinou krajín,“ dodala RRZ.

Špecifický spôsob stanovenia príspevku si zvolilo Belgicko, kde príspevok podnikov petrochemického priemyslu je stanovený na 6,90 eura na tonu ropy spracovanej v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 a 7,80 eura za meter kubický podnikom, ktoré ropné produkty predávajú na trhu na konečnú spotrebu.

Inú metodiku výpočtu uplatnilo aj Fínsko, kde výška solidárneho príspevku zodpovedá 33 percent zo zisku presahujúceho ročný výnos 5 percent z vlastného kapitálu zaznamenaného v súvahe dotknutej spoločnosti.

Rozdielny spôsob výpočtu solidárneho príspevku je aj v Maďarsku. Oproti štandardnému prístupu sa nadzisk počíta zo spreadu medzi ruskou ropou Ural a severomorskou ropou Brent, ktorej hodnota slúži ako medzinárodná referenčná cena. „Poslednou krajinou so spôsobom výpočtu odlišujúcim sa od Nariadenia Rady EÚ je Španielsko, kde príspevok predstavuje 1,2 percenta z čistého obratu veľkých petrochemických spoločností,“ dodala RRZ.

EKO SR Bratislava Slovnaft  médiá ropa trh odvody BAX Čítajte viac Slovnaft na lacnej ruskej rope kráľovsky zarobil. Zamestnancom rozdali mimoriadne odmeny

Väčšina krajín stanovila zdaňovacie obdobie na roky 2022 a 2023, no niektoré krajiny uplatňujú WPT iba počas jedného roka, t.j. 2022 alebo 2023. Špecifickým prípadom je Česko, kde zdaňovacím obdobím sú roky 2023, 2024 a 2025.

„Nariadenie Rady EÚ odporúča stanoviť roky 2022 a 2023, no explicitne nezakazuje aj roky iné, čo vytvára pre vlády možnosť využiť solidárny príspevok ako zdroj financovania aj v ďalších rokoch,“ uzatvorila RRZ.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet #Rada pre rozpočtovú zodpovednosť